ข่าวเด่นประจำวัน

0 2174
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ร่วมต้อนรับคุณครูอุดม อุดมเศรษฐ์ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนบ้านสะบารังสอนในรายวิชานาฏศิลป์ นายสิทธิชัย เลนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลปัตตานี เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของครูอุดม อุดมเศรษฐ์ ที่ อ.เทพา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 17 เมษายน...

ข่าวศรีตรัง

0 206
วันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปี 2561 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการ โดยมี น.ส.เล็ก แซ่จิว รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเป็นประธานเปิดงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย การสร้างความตระหนักเรื่องการลดปริมาณขยะ โดยยึดหลัก...

ข่าวประชาสัมพันธ์

0 39
จังหวัดปัตตานี เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการแข่งขันจักรยานทางไกล TOUR TO THE DEEP SOUTH THAILAND 2018 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2561 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี...

หมุดหมายชายแดนใต้

SOCIAL