ข่าวเด่นประจำวัน

0 123
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า หลังทราบข่าวมติคณะกรรมการการอุดศึกษา ประกาศรายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จากการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) เฉพาะในองค์ประกอบที่ 1 (เรื่องจำนวนและคุณสมบัติอาจารย์ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน) ทางคณะฯ และมหาวิทยาลัย ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุง คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน โดยได้ชะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559-2560...

ข่าวศรีตรัง

0 38
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าวกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 182 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมอยู่ด้วยจำนวน 8 หลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม...

ข่าวประชาสัมพันธ์

0 1293
“ด้วยรักแห่งอุดมการณ์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลัง 14 ตุลาคม 2516 ก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 แต่เรามีชีวิตอยู่ในช่วงปี 2560 ซึ่งไม่เคยรู้เหตุการณ์ในยุคนั้นมาก่อนเลย” เป็นความรู้สึกแรกของ น.ส.ณัฐวดี รัตนอุบล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานีในฐานะที่เป็นผู้กำกับละครเวทีนิเทศศาสตร์ปีนี้ เธอบอกอีกว่า หลังจากทราบว่าปีนี้จะนำบทประพันธ์ของวัฒน์ วรรลยางกูร เรื่องด้วยรักแห่งอุดมการณ์มานำเสนอใหม่ในรูปแบบละครเวที ก็ทำให้ต้องเข้าไปยืมหนังสือเรื่องนี้จากหอสมุดจอห์นเอฟเคเนดี้ของมหาวิทยาลัย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการอ่านหน้าแรก...

หมุดหมายชายแดนใต้

SOCIAL