ข่าวเด่นประจำวัน

0 447
เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงเรียนบากงพิทยา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรณีหน่วยงานความมั่นคง โดย พล.ต.จตุพร กลัมพสุต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี แถลงข่าวเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ มณฑลทหารบกที่ 46 ปัตตานี ซึ่งได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค...

ข่าวศรีตรัง

0 835
หากย้อนอดีตไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2511 เป็นวันที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช้ พรบ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น วันถัดมาคือวันที่ 13 มีนาคม 2511 จึงเป็นวันที่ พรบ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีผลบังคับใช้วันแรก มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันสถาปนามหาวิทยาลัย" โดยวันที่ 13 มีนาคม 2561 ถือเป็นปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีอายุครบ 50 ปี เมื่อวันที่...

ข่าวประชาสัมพันธ์

0 70
นายนิอดุลย์ ดายะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยรวมถึงภาคใต้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขปัตตานี มีการประชาสัมพันธ์ห้ความรู้ และแจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังในการใช้ชีวิตในช่วงฤดูร้อน โดยใช้มาตรการ 3 ขั้นตอน คือ การส่งเสริม การป้องกัน และการฟื้นฟู โดยเฉพาะการป้องจากโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารในช่วงฤดูร้อน เช่น โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่มีเชื้อแบคทีเรีย หรือพยาธิ ทำให้มีการถ่ายอุจจาระเหลว ถ่ายเป็นมูกเลือดโรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด...

หมุดหมายชายแดนใต้

SOCIAL