ข่าวเด่นประจำวัน

0 163
พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุม.อ.ปัตตานีว่า วันที่ 19 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนากองพลทหารราบที่ 15 ปีนี้ครบรอบปีที่ 13 หากย้อนไปเมื่อ 13 ปีที่แล้ว การก่อตั้งหน่วยโดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการทหารบก...

ข่าวศรีตรัง

0 60
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยในปีนี้มีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 9,255 คน สำหรับปีพุทธศักราช 2561 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

ข่าวประชาสัมพันธ์

0 103
นพ.อรรถสิทธิ์ แดงมณี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า สมาธิสั้น เป็นโรคขาดสมาธิในการจดจ่อตั้งใจทำสิ่งใดให้สำเร็จ ขี้ลืม ไม่ใส่ใจคำสั่ง อยู่ไม่นิ่ง ไม่ชอบอยู่กับที่ ไม่อดทน หุนหันพลันแล่น โดยผู้ป่วยอาจจะมีอาการตั้งแต่ช่วงอายุ 3-6 ปี โดยอาการจะแสดงอย่างชัดเจนและวินิจฉัยได้ในช่วงอายุ 6-12 ปี เนื่องจากเป็นช่วงที่ต้องเริ่มเข้าโรงเรียนต้องทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เริ่มสื่อสารและเข้าสังคม...

หมุดหมายชายแดนใต้

SOCIAL