ข่าวเด่นประจำวัน

0 34
นายชินวัฒน์ พรหมมาณพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า ตามที่เกิดฝนตกหนักในช่วงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา วัดปริมาณน้ำฝนมีปริมาณเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดทำให้พื้นที่อำเภอกาบัง กรงปินัง ยะหา และบันนังสตา จังหวัดยะลาจนทำให้น้ำเออล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยจังหวัดปัตตานีนั้น ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีที่สถานีวัดน้ำ บ้านบริดอ อำเภอเมือง ระดับน้ำเพิ่มขึ้น รวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก...

ข่าวศรีตรัง

0 448
นางเครือมาส แก้วทอน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า จักรยาน ofo เป็นหนึ่งในโครงการย่อยภายใต้โครงการ Green and Clean Campus มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่ของการเดินทางกับการใช้บริการจักรยานสาธารณะแบบไร้สถานี ทำให้การเดินทางระยะสั้น สะดวก รวดเร็ว ไร้มลพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจักรยานเป็นจักรยานที่มีการชาร์ตไฟด้วยระบบโซล่าเซลล์ และตอบโจทย์ความทันสมัยของเทคโนโลยี ด้วยการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ก็สามารถใช้บริการจักรยาน...

ข่าวประชาสัมพันธ์

0 42
นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 มอบหมายให้  ศอ.บต.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล และมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 เห็นชอบแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2552-2555...

หมุดหมายชายแดนใต้

SOCIAL