ข่าวเด่นประจำวัน

0 54
นายนราพิพัฒน์ สาอะ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี กล่าวว่า วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2561) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน ต.หนองแรต บางปู ยามู จะรัง และแหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีได้เดินทางมาลงทะเบียนยืนยันเป็นครั้งที่ 2 ณ ที่ว่าการ อ.ยะหริ่ง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการทราบศักยภาพของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อนำไปวางแผนการพัฒนาและช่วยเหลือ...

ข่าวศรีตรัง

0 19
นายสมาน อู่งามศิลป์ เจ้าของสำนักพิมพ์อัลอิหม่าน กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า ตนมาร่วมออกบูธงานหนังสือ JFK Book Fair ครั้งที่ 11 เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี หนังสือที่นำมาขายมาจากสำนักพิมพ์โดยตรง หนังสือเกี่ยวกับอิสลาม และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเภทวรรณกรรม การเมือง หนังสือออกใหม่จะเป็นแนวปรัชญาอิสลาม สำนักคิดต่าง ๆ แก่นปรัชญาอิสลาม...

ข่าวประชาสัมพันธ์

0 53
เปิดแล้ว งานสัปดาห์หนังสือ JFK Book Fair ที่ ม.อ.ปัตตานี  ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณอาคารเรียนรวม 19 ม.อ.ปัตตานี เชิญเลือกซื้อหนังสือน่าอ่าน แนะนำหนังสือ สร้างแรงบันดาลใจจากนักอ่าน 12 ท่าน นางสาวกุลวดี ทัพภะ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ /บรรณารักษ์ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดจอห์น...

หมุดหมายชายแดนใต้

SOCIAL