ข่าวเด่นประจำวัน

0 67
จากกรณีที่เกิดเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 119/3 หมู่ 5 บ้านบาเลาะ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น.ของวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้บ้านหลังดังกล่าวได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลัง ซึ่งคาดว่ามาจากสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร สำหรับบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของนายอับดุลตอเล็บ ดอเลาะ ซึ่งเพิ่มเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ข่าวศรีตรัง

0 86
เช้าวันนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกลุ่มเครือข่ายโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour จ.ปัตตานี ณ หอประชุมคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงพิธีเปิดมีรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานีกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พร้อมด้วย ดร.อรสุดา เจริญรัถ ผู้ช่วยเลขาธิการโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธาน โดยมีคณะครู นักเรียน...

ข่าวประชาสัมพันธ์

0 369
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมโดยมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดช่องทางการซื้อขายทุเรียนเกรดพรีเมี่ยมแบบธุรกิจออนไลน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ปัจจุบันการผลิตสินค้าเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง ตลอดจนโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทรัพยากรและการตลาดได้น้อย และจากการที่เกษตรกรรายย่อยต่างคนต่างผลิต ทำให้ยากต่อการจัดการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ดังนั้นเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีนโยบายในเรื่องการจัดทำ “การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่” เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง...

หมุดหมายชายแดนใต้

SOCIAL