ข่าวเด่นประจำวัน

0 57
“รายอแน” เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวมลายูมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติมาตั้งแต่อดีต รายอแนเป็นประเพณีที่ไม่มีระบุในหลักการศาสนา แต่เป็นวิถีที่มุสลิมในพื้นที่ถือปฏิบัติ หลังจากที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเสร็จสิ้นแล้ว ในศาสนาอิสลามส่งเสริมให้ถือศีลอดต่ออีก 6 วัน ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ 6 วันนี้แล้ว ชาวมลายูมุสลิม 3 จังหวัดก็ถือโอกาสนี้เฉลิมฉลองอีกครั้งโดยการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่เสียชีวิต โดยการอ่านอัลกุรอานและซิกรุลเลาะห์ (รำลึกถึงอัลลอฮฺ) และมักจะเลี้ยงอาหาร  เยี่ยมเยียนกูโบร์ หรือสุสานของบรรพบุรุษที่สำคัญเพื่อรำลึกถึงความตาย บางพื้นที่ยังมีการทำความสะอาดบริเวณกูโบร์ร่วมกัน โดยเรียกวันนี้ว่าวัน “รายอแน” ทั้งนี้...

ข่าวศรีตรัง

0 5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารีรัตน์ รวมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกัทลีเป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านเป็นกลุ่มชุมชนหัตถกรรมกาบกล้วยในพื้นที่บ้านปาเระ หมู่ที่ 2 ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยใช้วัตถุดิบต่าง ๆ จากกาบกล้วยและส่วนต่าง ๆ ของต้นกล้วยทำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทางกลุ่มได้เน้นการใช้ประโยชน์ทุกส่วนของต้นกล้วย โดยเฉพาะกล้วยสายพันธุ์ตานี ที่พบมากในท้องถิ่น มีการนำมาพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

0 43
ร้อยตำรวจโทหญิงนัศริน ซาและ รองสารวัตรปฏิบัติราชการ สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีปัตตานี  ชุดตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า ภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกกีรติ แวยูโซ๊ะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี  กำหนดภารกิจหลักของตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์คือการประชาสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี มีบทบาทและหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ และยังทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เยาวชน เรื่องยาเสพติดตามโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติด หรือที่รู้จักกันว่า “ครูแด”  หรือ ครูตำรวจแด  สอนนักเรียนเรื่องการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน “เสียงตอบรับจากประชาชนค่อนข้างดี เขายอมรับที่เราช่วยดูแลลูกหลานห่างไกลจากยาเสพติด เขารู้สึกอุ่นใจ อันนี้เราไม่ได้ใช้ความรู้สึกของตัวเอง แต่รับความรู้สึกจากชาวบ้าน...

หมุดหมายชายแดนใต้

SOCIAL