ข่าวเด่นประจำวัน

0 89
แม้ประเด็นการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ......จะผ่านไปแล้วเกือบ 2 เดือน ท่ามกลางความสงสัยเกี่ยวกับผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า  “ทำไมประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ถึงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ” จำนวนมาก พร้อมกับการมีข่าวลือถึงการจุดประเด็นเรื่องการรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะริดรอนสิทธิเสรีภาพด้านการประกอบศาสนกิจ ซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวในพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กระแสการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง ด้วยกระแสความสงสัยต่อร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว อาจเป็นผลให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 49/2559 เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทยขึ้น เมื่อวันที่...

ข่าวศรีตรัง

0 14
นายกอเดร์ หะยีสาและ ชาวจังหวัดยะลา ผู้ปกครองของนางสาวสุไรดา หะยีสาและ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชามลายูศึกษา ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมที่วันนี้มีกิจกรรมรับบัณฑิตใหม่ เป็นความภูมิใจในชีวิตครั้งหนึ่งของลูกสาวและเป็นความปรารถนาของผู้เป็นพ่อมากที่อยากจะเห็นความสำเร็จด้านการศึกษาของลูกในวันนี้แม้งานการยังไม่ได้ทำ ภูมิใจที่เป็นนักศึกษาที่สามารถคว้าความสำเร็จในชีวิตในการศึกษาได้ ก็รู้สึกดีใจมากในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง “ญาติ ๆ ก็ตามมาที่หลัง ผมมาก่อนเพื่อจะได้ทันถ่ายรูปกับลูก สิ่งที่อยากจะบอกกับลูกก็คือให้เขาคิดเองว่าจะศึกษาต่อหรือหางานทำก่อน ลูกจบจากม.อ.ปัตตานีก็รู้สึกภูมิใจ เพราะสถาบันแห่งนี้เก่าแก่และมีมุสลิมเยอะได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กันในสถาบันแห่งนี้ และเป็นสถาบันที่มีเกียรติ”นายกอเดร์กล่าว นายกอเดร์ หะยีสาและ ผู้ปกครองของนางสาวสุไรดา หะยีสาและ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

ข่าวประชาสัมพันธ์

0 102
เช้าวันนี้ที่ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ประสานงานสเปเชียลโอลิมปิค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันฯ นายจารึก สระอิส ผู้รับผิดชอบการแข่งขันฯ กล่าวรายงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติ...

หมุดหมายชายแดนใต้

SOCIAL