Authors Posts by กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

832 POSTS 0 COMMENTS

0 835

หากย้อนอดีตไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2511 เป็นวันที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช้ พรบ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น วันถัดมาคือวันที่ 13 มีนาคม 2511 จึงเป็นวันที่ พรบ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีผลบังคับใช้วันแรก มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันสถาปนามหาวิทยาลัย” โดยวันที่ 13 มีนาคม 2561 ถือเป็นปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีอายุครบ 50 ปี

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสนามหน้าลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี และผู้บริหารสำนัก/สถาบัน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ.และวันสถาปนามหาวิทยาลัย

50 psu 27

50 psu 25

50 psu 26

50 psu 24

50 psu 22

50 psu 20

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้
(ภาพถ่ายโดย วิญญู โอชโร)

สำหรับภาคเช้ามีการจัดพิธีทางศาสนา ประกอบด้วย พิธีทางศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม จากนั้นเวลา 09.00 น.มีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานี จุดธูปเทียนสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี อ่านประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา ไชยลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี อ่านประวัติวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วางพานพุ่มดอกไม้ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี อ่านกลอนสดุดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากเป็นวันสำคัญของชาว ม.อ. แล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่อยากจะให้ประชาชนในพื้นที่ของม.อ.ทั้ง 5 วิทยาเขตที่ตั้งอยู่ ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองกับมหาวิทยาลัย เราทำงานกับชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชน และประชาชน มหาวิทยาลัยเป็นของประชาชน และทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดี

“50 ปี ม.อ. ไม่ใช่เพื่อที่จะบอกว่าเราอายุ 50 ปีแล้ว แต่อยากจะบอกว่า 50 ปีที่เราอยู่ เราอยู่เพื่อที่จะทำประโยชน์เรื่องการพัฒนาการศึกษา นำความรู้จากการวิจัยไปบริการวิชาการแก่สังคม ประชาชนทุกคน ในทุกภาคส่วน เป็นผู้ที่จะป้อนความต้องการ หรือบอกโจทย์ว่าอยากจะให้ ม.อ.พัฒนาไปในทิศทางใด โอกาส 50 ปี ม.อ.เป็นช่วงเวลาเปิดบ้านครั้งใหญ่ที่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร และประชาชนได้มาพบปะกัน”รองศาสตราจารย์อิ่มจิตกล่าว

Phusit Thamchan

ขณะที่นายภูษิต ถ้ำจันทร์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า การจัดงานต้อนรับศิษย์เก่า ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2561 มีโอกาสเข้าร่วมทุกกิจกรรม วันที่ 11 มีนาคม ชมคอนเสิร์ต อาจารย์ไข่ มาลีฮวนน่า รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กองทุน 50 ปี ม.อ.เพื่อเพื่อนมนุษย์ วันที่ 12 มีนาคม ตนรู้สึกประทับใจกิจกรรมผูกข้อมือด้วยเส้นด้ายสีบลูและพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส ได้เห็นบรรยากาศเก่า ๆ อาจารย์และลูกศิษย์มาพบเจอกัน รู้สึกประทับใจ เห็นอาจารย์มีความสุข ก็รู้สึกมีความสุข เพราะอาจารย์เป็นศูนย์รวม และแรงดึงดูดให้ศิษย์เก่ามารวมตัวกัน ส่วนวันที่ 13 มีนาคม พิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้ มอบเงินและอุปกรณ์การเรียนรู้หุ่นฝึกช่วยชีวิต CPR และร่วมงาน 5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่

“ประทับใจทุกช่วงกิจกรรม ถ้าเป็นไปได้อยากแต่งกายย้อนยุคให้เหมือนกับงานอุ่นไอรัก ที่นี่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีพี่น้องไทยพุทธ มุสลิม และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน อยากเห็นทุกคนมารวมกัน เป็นพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนม.อ.ให้ก้าวไกลไปข้างหน้า ฝากให้ศิษย์เก่าทุกคนกลับมาเยี่ยมบ้าน มาดูว่าม.อ.เป็นอย่างไร กลับมาเยี่ยมอาจารย์ มาแบ่งปันและเติมเต็มพลัง และความสุขเพื่อช่วยกันทำงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมตามพระปณิธานต่อไป”นายภูษิตกล่าว

ด้านนายอาดือนันต์ แวสะแม็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในงาน 50 ปี ม.อ.และกิจกรรมมอบเงินและอุปกรณ์การเรียนรู้แก่ม.อ.ปัตตานี  ทางคณะฯ ได้รับมอบหุ่นฝึกช่วยชีวิตที่ผลิตโดยคนไทย ผลงานนวัตกรรมจากยางพารา ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม และรองศาสตราจารย์พรพรรณ นิธิอุทัย ที่กรุณามอบหุ่นฝึกช่วยชีวิต CPR รุ่น 4.0 ติดเซนเซ่อร์ และโปรแกรมประมวลผล จำนวน 1 ตัว พร้อมหุ่น CPR 200 ตัว แก่มหาวิทยาลัย และมอบต่อคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในกระบวนการฝึกช่วยชีวิต

Adeuanan Waesameng

“ได้ลองสัมผัสและฝึกดูแล้วรู้สึกว่านุ่มกว่าหุ่นตัวก่อน ๆ ที่เคยฝึกมา หุ่นเหมือนของจริงมาก ทำจากยางพารา คุณภาพดี ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยพัฒนาจนดีขึ้นเรื่อย ๆ เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์”นายอาดือนันต์

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าในพิธีมอบเงินและอุปกรณ์การเรียนรู้ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูกียรติ ปิติเจริญกิจ นอกจากมีการมอบหุ่นฝึกช่วยชีวิต CPR รุ่น 4.0 ติดเซนเซอร์ และโปรแกรมประมวลผล จำนวน 1 ตัว พร้อมหุ่น CPR จำนวน 200 ตัวโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม และรองศาสตราจารย์พรพรรณ นิธิอุทัยแล้ว ยังมีนางสาวนันทนา มีประเสริฐ ศิษย์เก่า ม.อ.ปัตตานี และเป็นผู้แทนบริษัทเมดิทอปจำกัด มอบเครื่อง AED รุ่น A-15 สำหรับช็อตหัวใจได้จริง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 65,000 บาท พร้อมตู้ชนิดแขวน บริษัทตะวันออกซินเทค จำกัด มอบเครื่อง AED รุ่น T-15 สำหรับฝึกอบรม จำนวน 1 เครื่อง ราคา 35,000 บาท บริษัทยางโอตานิ จำกัด มอบเงินสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราแก่ชุมชน จำนวน 150,000 บาท บริษัทเอ๊กโก้ ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท และมูลนิธิสอนช่วยชีวิต มอบเงินสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราแก่ชุมชน จำนวน 150,000 บาท โดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี และตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  ม.อ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบดังกล่าว

50 psu 10

 การมอบหุ่นฝึกช่วยชีวิต CPR รุ่น 4.0 ติดเซนเซอร์ 

50 psu 03

50 psu 07

50 psu05

50 psu 01

50 psu 12

50 psu 09การจัดกิจกรรมต้อนรับศิษย์เก่า

 

นายนิอดุลย์ ดายะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยรวมถึงภาคใต้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขปัตตานี มีการประชาสัมพันธ์ห้ความรู้ และแจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังในการใช้ชีวิตในช่วงฤดูร้อน โดยใช้มาตรการ 3 ขั้นตอน คือ การส่งเสริม การป้องกัน และการฟื้นฟู โดยเฉพาะการป้องจากโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารในช่วงฤดูร้อน เช่น โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่มีเชื้อแบคทีเรีย หรือพยาธิ ทำให้มีการถ่ายอุจจาระเหลว ถ่ายเป็นมูกเลือดโรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์หรือ ไข้รากสาดน้อย และโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ เป็นต้น

Niadul Daya

นายนิอดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับฤดูร้อนความสะอาดต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากความร้อนอาจทำให้เหงื่อไคลไหลย้อย และเชื้อโรคเจริญเติบโตได้ไวกว่าเดิม ที่สำคัญอุณหภูมิที่สูงยังเป็นสาเหตุให้อาหารบูดเสียง่าย เราจึงต้องให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดให้ได้มากที่สุด เลือกกินแต่อาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ หากกินร่วมกับผู้อื่นต้องใช้ช้อนกลางเสมอ รวมถึงอย่าลืมล้างมือก่อนรับประทานอาหาร โดยยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง

Health pn

“โรคที่ต้องพึงระวังมากที่สุดอีกโรคหนึ่งคือ โรคพิษสุนัขบ้า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวแล้วทั่วประเทศจำนวน 3 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง และสงขลา”นายนิอดุลย์กล่าว

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงเรียนบากงพิทยา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรณีหน่วยงานความมั่นคง โดย พล.ต.จตุพร กลัมพสุต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี แถลงข่าวเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ มณฑลทหารบกที่ 46 ปัตตานี ซึ่งได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้บริหารโรงเรียนบากงพิทยาบางคนว่าเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคง และให้มีการดำเนินการตามกฎหมายและตรวจพบการทุจริต 5 ประเด็นสำคัญ คือ

 1. แจ้งบัญชีเท็จยอดครู 121 คน จำนวนจริงในระบบมีเพียง 74 คน แต่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ 121 คน แจ้งเท็จ 47 คน ทำให้รัฐเสียหาย
 2. จัดทำบัญชีเท็จเบิกค่าเสี่ยงภัย 3,500/คน/เดือน ทำให้รัฐเสียหาย
 3. โรงเรียนสิ้นสภาพมูลนิธิ แต่ยังทำเอกสารปลอมเบิกเงินอุดหนุนจากภาครัฐ
 4. จัดจ้างครูไม่ผ่านระบบตามหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนด
 5. ทำบัญชีนักเรียนเท็จ ยอดนักเรียนมากกว่ายอดที่มีเรียนจริงเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนบากงพิทยาชี้แจงข้อเท็จจริงในการดำเนินการของโรงเรียน และข้อกล่าวหาทั้ง 5 ข้อ รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือ และขอความเป็นธรรมจากการถูกกล่าวหาดังกล่าว ขอให้หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยุติการกล่าวหา ขุดคุ้ย และเชื่อมโยงกับเรื่องที่ไม่เป็นมงคล ไม่สร้างสรรค์ อันจะเป็นการทำลายขวัญและกำลังใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

Bakong 01

Bakong 02

 

Bakong 03

Bakong 04

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของโรงเรียนบากงพิทยา

ด้านพล.ต.จตุพร กลัมพสุต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาว่า ได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีใน 4 ข้อหา คือ ข้อกล่าวหาที่ 1 ใช้เอกสารปลอม ข้อกล่าวหาที่ 2 ร่วมกันใช้เอกสารปลอมเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินอุดหนุนการศึกษาของรัฐ ข้อกล่าวหาที่ 3 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบตามมาตรา 157 หรือมิได้ดำเนินการตามหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบ และข้อกล่าวหาที่ 4 ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายแตกแยกในหมู่ประชาชน ทั้ง 4 ข้อกล่าวหาได้นำเอกสารให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบและลงบันทึกประจำวัน พนักงานสอบสวนให้ฝ่ายกฎหมายของกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี รวบรวมเอกสารตาม         ข้อกล่าวหาทั้ง 4 ข้อ เพื่อนำร่างเอกสารให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

อ่านข่าวเกี่ยวเนื่อง

“การดำเนินการในครั้งนี้ความผิดเป็นส่วนบุคคล ใครมีชื่อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือว่าการเบิกอะไรที่มิชอบ พนักงานสอบสวนก็จะมีหน้าที่มีหนังสือเรียกไปเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา และต่อสู้คดีตามกฎหมาย บางส่วนเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดหา ซึ่งจะมีชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละเรื่องอยู่แล้ว  ยืนยันว่าไม่ได้เหมารวม ปรากฏหลักฐานที่ใครคนนั้นก็ต้องแก้ข้อกล่าวหาว่าเอกสารมาได้อย่างไร มีวิธีการเกี่ยวข้องอย่างไร มีการกล่าวอ้างจากบุคคลอื่นมา เป็นรายบุคคล ในข้อกล่าวหาระบุชัดว่าใครเป็นคนอบรม เรื่องที่ก่อให้เกิดความคิดในแนวทางรุนแรง เอกสารส่วนใหญ่อยู่ในที่พักซึ่งเป็นที่รโหฐานไม่มีใครจะผ่านเข้าไปได้โดยง่าย เป็นพฤติการณ์แห่งการกระทำผิด เจ้าของสถานที่ก็ต้องไปชี้แจง” พล.ต.จตุพรกล่าวและว่า

Chatuporn Kalampasuth

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ระมัดระวังเรื่องความรู้สึก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นที่เคารพศรัทธา โรงเรียน สถานศึกษา เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเด็กเยาวชน การดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ มาจากการขยายผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ กรณีจับกุมผู้ต้องหา 11 รายก่อนหน้านี้ มีการกล่าวอ้างถึง ซัดทอดถึงบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้อง  การแจ้งข้อกล่าวหาต้องมีการระบุสถานที่ ซึ่งถือเป็นนิติบุคคล ระบุในข้อกฎหมาย สถานที่ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ในแต่ละเรื่อง กระทำผิดอะไร ผู้รับผิดชอบแต่ละเรื่องก็รับผิดชอบ โรงเรียนยังดำเนินการต่อไปได้ปกติ อาจทำให้ผู้ปกครองไม่สบายใจบ้าง แต่เรียนว่าครูหลายท่านทำหน้าที่ได้ดีตามปกติ ผลการเรียนของนักเรียนเป็นที่น่าชื่นชม ความรู้สึกของผู้ปกครองก็เข้าใจ อย่างไรก็ตามหน่วยงานด้านความมั่นคง มีหน้าที่รักษาความสงบ เรียบร้อย ฝากให้คุณครูและผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานของท่านด้วย

ด้านนายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า กรณีของโรงเรียนบากงพิทยามีประเด็นค่อนข้างมาก ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการลงมาสืบหาข้อเท็จจริง สืบแล้วมีข้อบกพร่อง หรือ ผลเป็นอย่างไร จะเสนอให้ผู้อนุญาตเป็นผู้พิจารณาลงโทษในเชิงบริหาร ส่วนเรื่องของทหารเป็นกระบวนการยุติกรรม ผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องชี้แจงไปตามข้อกล่าวหาตามกระบวนการยุติธรรม

Songpol Kwanchean

“ทราบเรื่องลงไปเยี่ยม สอบถามความผิดตามข้อกล่าวหาจริงหรือไม่ ฟังทั้ง 2 ข้าง ไม่ได้ตัดสินว่าใครถูกใครผิด ต่างคนต่างมีเหตุผล มาเยี่ยมให้กำลังใจ คงจะชี้ถูกชี้ผิดไม่ได้ ต้องดูหลักฐาน ส่วนโรงเรียนยังเปิดทำการเรียนการสอนปกติ ไม่กระทบเด็กนักเรียน พยายามรักษาเวลาเรียนตามมาตรฐาน เรามีหน้าที่อำนวยการส่งเสริมสนับสนุน คอยเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้โรงเรียนไม่ติดขัด เพื่อการเรียนการสอน ถ้ามีการใช้เงินผิดประเภท ไม่ชอบมาพากล นอกลู่นอกทาง สช.หรือ ผู้อนุญาตประจำจังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการตรวจสอบได้”นายทรงพล กล่าวและว่า

ประเด็นข้อกล่าวหาว่ามีครูจริงไม่จริง เรื่องนี้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล มีอำนาจทางการบริหาร การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจ่ายตามรายหัวเด็ก เด็กมีน้อยจ่ายน้อย มีมากจ่ายมาก สำนักงานฯ เบิกจ่ายตามรายหัวให้โรงเรียน ส่วนโรงเรียนจะไปจ่ายอย่างไรนั้น โดยกฎหมายเป็นอำนาจของโรงเรียนค่อนข้างสูง เว้นแต่มีเรื่องไม่ชอบมาพากล เช่น ผู้ปกครองร้องเรียนเด็กไม่ได้รับบริการ จ่ายเงินเดือนครูไม่ครบ เมื่อมีเรื่องร้องเรียนมา ก็ลงไปดู แต่ส่วนใหญ่จะดูภาพรวมเรื่องคุณภาพการศึกษา  หากผู้ปกครองนักเรียนไม่มีปัญหาอะไร โรงเรียนจัดการศึกษาได้ตามปกติ โรงเรียนก็มีอำนาจในการใช้จ่ายเงิน การจ้างครู จะมี 2 เกณฑ์ คือ นักเรียน 30 คน จ้างครูสอนได้ 1 คน และทุกห้องเรียนต้องมีครู ห้องว่างไม่ได้เพราะจะไม่ได้รับเงินอุดหนุน

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานีกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ที่จะถึงนี้ หนึ่งในกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย ตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คือ กิจกรรม “ปั่นไปปลูก…ป่าในเมือง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและจังหวัดปัตตานี

26733620

 จุดชมวิวป่าชายเลนจากหอดูนก
(ถ่ายภาพโดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่)

284238051

 

 

28279487

28424664_177

 การจัดทางเดินเพื่อเข้าไปยังพื้นที่หาดโคลนหรือหาดเลน
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะมีการปลูกต้นโกงกางกว่า 3 พันต้น

28468461

284249001

 การจัดทำพื้นที่ปลูกต้นโกงเกงที่ได้ดำเนินการมาแล้ว

(ภาพประกอบข่าวทั้งหมดเป็นภาพของผู้ที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่า “Sakareeya Samaae” ท่านสามารถชมภาพทั้งหมดที่เฟซบุ๊กดังกล่าว โดยคลิก ชมภาพการจัดทำพื้นที่ปลูกต้นโกงกาง)

ตามกำหนดการเดิมนั้น จะมีพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการปลูกป่าชายเลนในโครงการปลูกป่าในเมืองระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ม.อ.ปัตตานี และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากนั้นมีกิจกรรมการปั่นจักรยานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิทยาเขตปัตตานี นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่า กฟผ. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รวมถึงนักศึกษาอีกประมาณ 1 พันคนจะปั่นจักรยานไปยังบริเวณชายทะเลด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมพิธีเปิดโครงการและปลูกต้นโกงกางจำนวน 3,500 ต้นในพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ณ บริเวณชายฝั่งทะเล ด้านทิศเหนือของ ม.อ.ปัตตานี ปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการขุดแพรกหรือร่องน้ำจากทะเลเข้ามายังแปลงปลูกต้นโกงกางโดยรอบ เนื่องจากพืชตระกูลโกงกางเป็นพืชที่ขึ้นได้ดีบริเวณที่น้ำทะเลขึ้นถึง

อย่างไรก็ตามการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่างก็ได้รับการตั้งข้อสังเกตในหลายด้าน โดยเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้เฟซบุ๊กถ่ายภาพการเตรียมพื้นที่ทางเดินเพื่อเข้าสู่หาดเลน ซึ่งเป็นจุดที่จะมีการปลูกป่าโกงกาง โดยมีการตัดต้นไม้และหญ้าต่าง ๆ ออก ภาพดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง โดยเป็นการตั้งข้อสังเกตในเชิงที่ว่า “เหมาะสมหรือไม่ที่จะตัดต้นไม้ ซึ่งเจริญเติบโตดีอยู่แล้วออกไปเพื่อเข้าไปปลูกต้นไม้ใหม่แทน”

ต่อมาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ปัตตานีก็ออกมาเคลื่อนไหวทั้งที่ผ่านทางเฟซบุ๊กของชมรมฯ และการรณรงค์ให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับสภาพหาดเลนกับป่าชายเลน พร้อมทั้งเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยพิจารณายุติการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่หาดเลน ไม่ใช่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมตามที่ได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมว่า “โครงการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรม” และเห็นว่า หาดเลนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติในระบบนิเวศดังกล่าว การนำต้นโกงกางมาปลูกในหาดเลนจึงสะท้อนให้เห็นว่าขาดความรู้ความเข้าใจของระบบนิเวศ

28782974ภาพประกอบจากเฟซบุ๊กของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ปัตตานี

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีการวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างต่อเนื่องทำให้มหาวิทยาลัยต้องหาทางออกเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยเมื่อเวลา 10.12 น.ของวันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานี ได้ส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมปั่นไปปลูก…ป่าในเมืองเป็นการจัดกิจกรรมเสวนาความรู้ด้านวิชาการ ในหัวข้อ “พัฒนาการ(ป่า)ชายเลนที่ ม.อ.ปัตตานีและแนวทางการจัดการในอนาคต” แทน เนื่องจากยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันของทั้งบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

สำหรับการเสวนาในหัวข้อ “พัฒนาการ(ป่า)ชายเลนที่ม.อ.ปัตตานีและแนวทางการจัดการในอนาคต” มีรายงานข่าวว่า มหาวิทยาลัยได้เชิญนักวิชาการในมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย

 • รองศาสตราจารย์ ดร. นพรัตน์ บำรุงรักษ์ ผู้อำนวยการสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.หาดใหญ่
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล รัตนดากุล หัวหน้าโครงการวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำ ม.อ.ปัตตานี
 • นายมงคล ไข่มุกด์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7
 • นายวรวุฒิ พิทักษ์สันติกุล หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 39
 • ดร.อาคม โสวนา อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
 • ดร.ธนากร จันทสุบรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ (ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-วิศวเคมี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี

ผู้ดำเนินรายการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานีกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 นี้ เวลา 9.00-12.00 น. (เวลาเดิมที่จัดกิจกรรมปั่นไปปลูก…ป่าในเมือง) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี

pic-logo-1390587032

สำหรับ “หาดเลน” หรือที่ทางวิชาการเรียกว่า “ระบบนิเวศหาดโคลน”นั้น ข้อมูลของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ระบุว่า หาดโคลนเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันต่ำ จึงทำให้ตะกอนเลนที่มีขนาดเล็กและเบามีโอกาสตกตะกอนได้มากกว่าพื้นทะเลบริเวณอื่น นอกจากนี้ยังมีพืชป่าชายเลนที่มีลักษณะรากช่วยดักตะกอนเพิ่มอีก การตกตะกอนเลนยังทำให้มีสารอาหารและแร่ธาตุมาสะสมบริเวณดังกล่าวด้วย จึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีสิ่งมีชีวิตมาอาศัยจำนวนมาก

ส่วนข้อมูลจากเว็บไซต์ thaigoodview.com ระบุว่า การหาดเลนเกิดอยู่แถวปากแม่น้ำ ซึ่งมีน้ำจืดไหลลงมารวมกับน้ำทะเลอยู่เกือบตลอดเวลา ทำให้น้ำทะเลแถบนั้นไม่เค็มจัดน้ำจืดจากแม่น้ำพัดพา เอาแร่ธาตุและสารอินทรีย์มากมายไหลมาลงทะเลด้วยกับมีดินโคลนแขวนลอยปนมากับน้ำอีกมาก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไหลลงมาสะสมอยู่ที่หาดเลน ทำให้หาดเลนมีความอุดมสมบูรณ์กว่าที่อื่น

ส่วนบริเวณพื้นที่เหนือหาดเลนขึ้นไปมักเป็นป่าชายเลน ประกอบด้วย ต้นไม้หลายชนิด ทั้งไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้เล็ก ๆ พวกสาหร่าย โดยมีต้นโกงกางขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากที่สุด จนบางคนเรียกป่าชายเลนว่า ป่าโกงกาง ซึ่งต้นโกงกางเป็นต้นไม้พิเศษเหมาะสำหรับป่าชายเลนโดยเฉพาะ เพราะชอบน้ำเค็ม และมีรากค้ำมากมายอยู่ที่โคนต้น ทำหน้าที่ยึดลำต้นให้คงตั้งอยู่ได้ในดินเลนอันอ่อนนุ่ม ขณะเดียวกันก็ช่วยกักเก็บตะกอนและโคลนตมให้ตกทับถมอยู่ในที่นั้น เกิดเป็นหาดเลนงอกออกไปได้เรื่อย ๆ

ป่าชายเลนยังมีต้นแสมเจริญเติบโตได้ดีเช่นกัน โดยต้นแสมนั้นมีรากอากาศงอกสูงขึ้นมาจากพื้นเลน รากอากาศช่วยกักเก็บดินตะกอนไว้ในป่าชายเลนเช่นเดียวกับต้นโกงกาง เนื่องจากที่ป่าชายเลนและหาดเลนมีความอุดมสมบูรณ์มาก จึงมีสัตว์หน้าดินไม่มีกระดูกสันหลัง พวกไส้เดือนทะเล หนอนทะเล หอย กุ้ง ปูและ ตัวอ่อนของสัตว์ทะเลบางชนิดอาศัยรวมอยู่เป็นจำนวนมาก ที่หาดเลนเราจะเห็นนกชายเลน พวกนกพลิกหินนกปากแอ่น นกอีก๋อย นกนางนวล เดินหาอาหารกินทั่วไป ที่หาดเลนมีสัตว์ทะเลที่มีค่าหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เราใช้เป็นอาหาร เช่น ปูก้ามดาบ ปูม้ากับปูทะเล ปูแสม หอยแครง หอยกะพง กุ้งกับกั้ง แมงดาทะเล และ ปลาตี

ข้อมูลจาก ม.อ.ปัตตานี แจ้งว่า เดิมพื้นชายทะเลด้านทิศเหนือของ ซึ่งเป็นหาดเลนงอกใหม่ไม่เคยมีพันธุ์ไม้ชายเลนเจริญเติบโตมาก่อน มหาวิทยาลัยจึงได้ทำการวิจัยและทดลองปลูกป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2520 และมาได้ผลชัดเจนในปี 2526 ต่อมาในปี 2559 กรมป่าไม้ได้เคยมอบรางวัลชมเชย 2 รางวัล ให้แก่วิทยาเขตปัตตานี ในการประกวดผลงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 จากโครงการปลูกป่าชายเลน แปลงปี 2538 และปี 2539 (ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ) ผลจากการวิจัย และปลูกป่าชายเลนบนหาดเลนใหม่นี้ทำให้บริเวณชายทะเลด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์กว่า 500 ไร่

นายสาโรช แก้วคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของปัตตานี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลโดยให้กระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่บูรณาการงานสำคัญร่วมกันกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ และมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยใช้ทีมงานขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน และทำงานในด้านต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของราชการ และกลไกต่าง ๆ โดยเมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มีการเสนอให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และมีกรอบหลักในการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนใน 10 ประเด็นที่กำหนด

Saroj Kaewkhom

นายสาโรช กล่าวเพิ่มเติมว่า โจทย์สำคัญเลยของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ก็เพื่อพัฒนาใน 2 ด้านหลักไปพร้อม ๆ กัน คือ ด้านเศรษฐกิจ ที่ต้องการดูแลปัญหาปากท้อง ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งสิ่งที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ โดยจะอยู่ในแผนการดำเนินงาน 10 เรื่อง ดังนี้

 1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง : จะเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองของทุกฝ่าย โดยจัดให้ทำสัญญาประชาคม
 2. คนไทยไม่ทิ้งกัน : เป็นการต่อยอดโครงการสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนให้ผู้ถือบัตรมีชีวิตที่ดีขึ้นพึ่งพาตนเองได้
 3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข : เป็นการพัฒนาความเป็นอยู่และอาชีพในชุมชนให้ดีขึ้น
 4. วิถีไทยวิถีพอเพียง : สร้างความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างวินัยการออม
 5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ : สร้างวินัย หน้าที่ ความเป็นพลเมืองที่ดี
 6. รู้กลไกการบริหารราชการ :ให้ความรู้และเข้าใจการบริหารงานราชการในระดับต่าง ๆ
 7. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม : รณรงค์ “เกลียดการโกง” เสริมคุณธรรม ปราบปรามการทุจริต
 8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี : พัฒนาโครงการอินเทอร์เน็ตหมูบ้าน ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
 9. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด : เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ 8,781 แห่งทั่วประเทศ เพื่อลดปัญหายาเสพติด
 10. งานตามภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ

สำหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากแนวคิด “โครงการประชารัฐ” ในการแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน ในทุก ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความมั่นคง ซึ่งรูปแบบของไทยนิยม ยั่งยืน จะเป็นการจัดสรรงบประมาณลงไปในแต่ละพื้นที่อย่างเท่าเทียมตามความต้องการของประชาชน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศพร้อมกับให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ดังนั้นจึงมีการตั้งกลุ่มคณะทำงานขึ้นมาใหม่ในชื่อ “คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อเข้าไปทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ ด้วยการลงไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่จริง ๆ ว่าต้องการอะไร แล้วนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พ้นจากความยากจน

Thainiyom 04

Thainiyom 03

Thainiyom 02

Thainiyom 01

ทั้งนี้จังหวัดปัตตานี เริ่มดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา โดยดำเนินการพร้อมกันทั้งจังหวัดปัตตานี จำนวน 115 หมู่บ้าน/ชุมชน (จำนวน 115 ตำบล ตำบลละ 1 หมู่บ้าน) และดำเนินขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จในเวทีที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. 2561 – 20 มี.ค. 2561 จำนวน 680 หมู่บ้าน/ชุมชน

ขอบคุณภาพจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี

ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีลงพื้นที่สำรวจสภาพจราจรบริเวณ ถ.หนองจิก ฝั่งทางออกซุ้มประตูเมืองปัตตานี พบว่าการจราจรค่อนข้างติดขัด คับคั่ง และเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะจุดกลับรถเข้าเมืองปัตตานีฝั่งขาออกซุ้มเมืองปัตตานี (เยื้องกับสถานีบริการน้ำมันบางจากเก่า) เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีร้านค้า อาคารพาณิชย์หลายแห่ง ลูกค้ามาใช้บริการจำนวนมาก ทำให้การจอดรถ การออกรถ การใช้เส้นทางสัญจรไป-มามีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

Maroning Sa-i

Maroning Sa-i01

นายมะรอนิง สาอิ เจ้าของร้านขายเครื่องดื่มริมทาง ถนนหนองจิก กล่าวว่า ตนเห็นบ่อยที่เกิดอุบัติเหตุอย่างน้อยวันละครั้ง ลักษณะอุบัติเหตุคือการเฉี่ยวชน โดยเฉพาะรถที่ออกมาจากร้านค้าและจะเลี้ยวกลับเข้าตัวเมือง ซึ่งมาจากการไม่ทันสังเกตรถที่ออกมาจากเมืองจะขับมาเร็ว รถเบรคไม่ทัน เฉี่ยวชนกัน เบียดกัน แต่ไม่ได้เจ็บมาก มีบ้างที่เป็นอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บจนต้องส่งโรงพยาบาล โดยมีรถฉุกเฉินและรถจากมูลนิธิฯ ใกล้เคียงมารับไป

“ก็ต้องระวังกันและกัน ทั้งรถยนต์ และจักรยานยนต์ เป็นจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง บางร้านเขาก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า จะถอย จะเข้า ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านจราจรให้ ส่วนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปต้องระมัดระวังให้มาก ดูให้แน่ใจก่อนจะเลี้ยวกลับรถ ส่วนที่มาจากเมืองก็อยากให้ลดความเร็วลงหน่อย ไม่ใช่ว่ามาเร็วมาก เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ โดยเฉพาะช่วงบ่ายเป็นต้นไป”นายมะรอนิงกล่าว

U-tern Pattani 03

U-tern Pattani 02

U-tern Pattani 01

Chaiwat Ananthiyo

นายชัยวัฒน์ อนันทิโย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ในฐานะผู้ใช้รถใช้ถนน ตนเห็นว่าเป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและเย็นที่มีการจราจรคับคั่ง บางครั้งผู้ใช้รถใช้ถนนมักจะเลี้ยวกลับรถโดยที่ไม่ได้สังเกตรถที่มาจากวงเวียนหอนาฬิกา บางครั้งมองไม่เห็น ถ้าจะเลี้ยวกลับรถตรงนี้คิดว่าจะทำให้การจราจรคับคั่ง แนะให้ไปเลี้ยวกลับรถทางเข้าโรงแรมซี.เอส.ปัตตานีจะดีกว่า เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

“แนะนำลดความเสี่ยงให้ไปเลี้ยวกลับรถหน้าทางเข้าโรงแรมซี.เอส.อาจจะเสียเวลาหน่อยแต่จะปลอดภัยกว่า ช่วยลดความคับคั่ง ติดขัดด้านจราจรด้านบริเวณทางออกซุ้มเมืองปัตตานี หากเกิดอุบัติเหตุอาจทำให้ถึงแก่ชีวิต หรือ พิการได้ บางครั้งวัยรุ่นก็ใช้รถใช้ถนนไม่มีสติ ไม่ได้คิดถึงความปลอดภัยของตนเอง อาจเกิดความเสียหายได้ อยากให้ทุกคนช่วยกันเคารพกฎจราจร อาจเสียเวลาหน่อย แต่ปลอดภัย คุ้มค่ากับชีวิต ทรัพย์สินของตนเอง และผู้อื่น”นายชัยวัฒน์ กล่าว

ด้าน ร.ต.อ.ปกรณ์ คารวรัตนพิเชฐ สารวัตรจราจร สภ.เมืองปัตตานี กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการจัดการจราจรทางบกที่ผ่านมา กำหนดให้ถนนหนองจิกเป็นเส้นทางนำร่องในการกำหนดความเร็วทุกชนิด และจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อประกาศให้ประชาชนจังหวัดปัตตานีทราบ และจะมีมาตรการในทางปฏิบัติ ควบคุมอย่างจริงจัง ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้

Pakorn Karawarattanapichet 02

“ถนนหนองจิกมีจุดเสี่ยงหลายจุด มีความพยายามแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเป็นเรื่องวินัยจราจร และการไม่เคารพกฎจราจร ขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ช่วยกันรณรงค์ใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย ร่วมมือกันทั้งประชาชน ส่วนราชการ ผู้ประกอบการร้านค้า สนับสนุนไม่ให้มีการจอดรถซ้อนคัน หรือจอดในที่ห้ามจอด ฝากย้ำสถานศึกษามีส่วนช่วยกำกับดูแลด้านวินัยจราจรแก่นักเรียนนักศึกษา ที่ผ่านมาพบว่ายังมีการขับรถย้อนศร ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร อาจเป็นอันตรายแก่ตัวผู้ขับขี่ได้”ร.ต.อ.ปกรณ์กล่าว

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาเครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อปกป้องพลเรือนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น จำนวน 38 องค์กรและในนามบุคคลอีกว่า 20 คนร่วมกันออกแถลงการณ์ร่วม เรื่อง “ยุติการคุกคามและปิดปากประชาชน เปิดพื้นที่ทางการเมือง เปิดโอกาสให้สันติภาพ” การแสดงจุดยืนดังกล่าวมีขึ้น ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ในแถลงการณ์ดังกล่าว ระบุว่า จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในห้วงสองสามปีที่ผ่านมาอาจทำให้รัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงมั่นใจว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปาตานีแห่งนี้ดีขึ้นแล้ว แต่เราในนามของเครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อปกป้องพลเรือนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและผู้ที่ร่วมลงชื่อข้างท้ายแถลงการณ์ฉบับนี้ ขอย้ำเตือนว่าข้อสรุปดังกล่าวไม่ได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงแต่อย่างใด เพราะตราบใดที่รัฐบาลไทยและขบวนการต่อสู้ปาตานีไม่พยายามจัดการกับปัญหารากเหง้าซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วเป็นประเด็นปัญหาในทางการเมือง อีกทั้งยังไม่มุ่งเน้นการลดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรมต่าง ๆ ที่ดำรงอยู่ ตราบนั้นความขัดแย้งในพื้นที่จะยังไม่อาจคลี่คลายลงไปได้ ที่สำคัญประชาชนพลเรือนทุกชาติพันธุ์ศาสนาในพื้นที่แห่งนี้ก็ยังคงประสบกับชะตากรรมอันเลวร้ายอย่างต่อเนื่อง

28811125

คำยืนยันข้างต้นสะท้อนจากสภาพความเป็นจริงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ (นับตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2560 เป็นต้นมา) ไม่เฉพาะเหตุรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนยังคงมีความต่อเนื่องอยู่เท่านั้น แต่ยังปรากฏเหตุการณ์ปิดล้อมหมู่บ้าน ตรวจค้น และจับกุมประชาชนจำนวนมากในคราวเดียวกันหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องอีกด้วย แม้ปฏิบัติการเหล่านี้จะอ้างการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ แต่ผลลัพธ์ก็คือยิ่งทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวและรู้สึกไม่ปลอดภัย อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ว่ายังส่งผลให้เกิดความรุนแรงระลอกใหม่ตามมาอีกด้วย

สถานการณ์อันอึมครึมเหล่านี้ ไม่น่าจะเป็นบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อกระบวนการสันติภาพที่รัฐบาลไทยกำลังผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ดูเหมือนว่าจะยิ่งมีการซ้ำเติมให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นไปอีก เมื่อมีความพยายามจะปิดกั้นและกีดกันการแสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะ ทั้ง ๆ ที่เป็นสิ่งที่ประชาชนปรารถนา ดังเช่นที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาคที่ 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) แจ้งความดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญากับสื่อมวลชนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่ามา ทั้งในกรณีรายงานข่าวเกี่ยวกับการซ้อมทรมานของสื่อผู้จัดการออนไลน์ และ การเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคดีความของตนเองของนายอิสมาแอ เต๊ะ ผู้ก่อตั้งเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP) ในรายการ “นโยบาย by ประชาชน” ทางสถานี Thai PBS 

อ่านข่าวเกี่ยวเนื่อง

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งการบังคับใช้กฎหมายพิเศษและกฎหมายอาญามิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และยังทำให้ประชาชนถูกละเมิดสิทธิในเสรีภาพของบุคคลและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามกฎหมายระหว่างประเทศทั้งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ที่ระบุว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทั้งทางร่างกายและการแสดงความคิดเห็น อีกทั้งเป็นการบังคับใช้กฎหมายเพื่อมิให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือที่เรียกว่า SLAPPs (Strategic Lawsuit against Public Participations)

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือปาตานีจะไร้ความหมาย หากรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องชีวิตของพลเรือนและเสรีภาพที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อันเป็นหลักการพื้นฐานสำหรับการสร้างสันติภาพที่เคารพยอมรับ ให้เกียรติ และเปิดกว้างต่อการทำงานร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอเรียกร้องดังต่อไปนี้

 1. ขอเรียกร้องให้ กอ.รมน. ภาค 4 สน. และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องยุติการคุกคามประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาด้วยการบังคับใช้กฎหมายพิเศษที่ไม่เป็นธรรม
 2. ขอเรียกร้องให้กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐหรือขบวนการต่อสู้ปาตานียุติการคุกคามและโจมตีพลเรือนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาโดยเด็ดขาด
 3. ขอเรียกร้องให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ยุติการคุกคามทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการแจ้งความดำเนินคดี (SLAPPs) ต่อประชาชน สื่อมวลชน และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
 4. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการทบทวนและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างตรงไปตรงมา รวมถึงการดำเนินการชดเชยเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
 5. ขอเรียกร้องให้ “หุ้นส่วนสันติภาพ” ทั้งรัฐบาลไทย กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐหรือขบวนการต่อสู้ปาตานีทุกกลุ่ม กลุ่มประชาสังคมทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ ได้ร่วมกันติดตามและตรวจสอบกรณีการคุกคามข้างต้นอย่างใกล้ชิด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการคลี่คลายปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต่อรัฐบาลไทยและขบวนการต่อสู้ปาตานี
 6. ขอเรียกร้องให้เพื่อนมิตรกลุ่มประชาสังคมในพื้นที่ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาผนึกกำลังกันเพื่อป้องกัน สกัด ขัดขวางไม่ให้ทุกฝ่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนและปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ก็เพื่อตอกย้ำหลักคิดที่ว่าสันติภาพนั้นไม่อาจปรากฏขึ้นได้ หากไร้ซึ่งความเป็นธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการแถลงข่าวของเครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อปกป้องพลเรือนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านไปเพียง 1 วัน พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอิทร์ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ออกแถลงการณ์ในนามของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่า แถลงการณ์ของเครือข่ายฯ เป็น “แถลงการณ์ลวงโลก ยุติหลอกลวงประชาชน” โดยรายละเอียดส่วนหนึ่งของแถลงการณ์ ระบุว่า การดำเนินการฟ้องกับ บก.ผู้จัดการออนไลน์ที่นำเสนอข่าวการซ้อมทรมานและนายอิสมาแอ เต๊ะ ผู้ก่อตั้งเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP) ในรายการ “นโยบาย by ประชาชน” ทางสถานี Thai PBS นั้น ไม่ได้เป็นการคุกคาม แต่เป็นการดำเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดกฎหมายด้วยการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จใส่ร้ายป้ายสีหน่วยงานรัฐ ทำให้เจ้าหน้าที่เสียหายจึงต้องขอพึ่งอำนาจของกระบวนการยุติธรรม

28832608

28722386

นายทนงศักดิ์ สุไลมาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และรองประธานชมรมมุสลิม โรงพยาบาลปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า โครงการเข้าสุนัตหมู่ภาคฤดูร้อนที่จัดขึ้นโดยชมรมมุสลิมโรงพยาบาลปัตตานี โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกระดับในนามชมรมมุสลิมโรงพยาบาลปัตตานีให้บริการแก่พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีเด็กผู้ชายมุสลิมเมื่อถึงเวลาเข้าสุนัตหรือการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ซึ่งโรงพยาบาลปัตตานีมีการบริการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 9 แล้ว

Thanongsak Sulaiman

ในแต่ละปีมีพ่อแม่ มีผู้ปกครองพาลูกหลานร่วมโครงการฯ เพิ่มมากขึ้นเป็นประจำทุกปี ถือว่เป็นการตอบรับที่ดี เนื่องจากว่าการเข้าสุนัตในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายที่สูงถึง 3 พันบาท และเรื่องของความสะอาด ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งโรงพยาบาลปัตตานี จะเน้นของการทำพิธีสุนัตในห้องผ่าตัดใหญ่เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่ติดเชื้อ และแผลสวย หายภายใน 5-7 วัน จากการบอกกล่าวต่อ ๆ ไปจนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในปีนี้โรงพยาบาลจะรับจำนวนทั้งสิ้น 100 คน เป็นเด็กมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี หากอยู่ต่างอำเภอจะต้องมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลของอำเภอนั้น ๆ มาด้วย

นายทนงศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมโครงการเข้าสุนัตหมู่จะจัดในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 นี้ ณ โรงพยาบาลปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน พร้อมบรรยายถึงบทบัญญัติของการเข้าสุนัต หลักการ และแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจให้กับเยาวชนมุสลิมที่เข้าร่วมโครงการฯ

sunat 02

Sunat 03

ทั้งนี้ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลปัตตานีเป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขให้กับสังคม  อาทิ การจัดโครงการเข้าสุนัตหมู่ การบริการละศีลอด และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลปัตตานีขอเชิญชวนเยาวชนในพื้นที่ที่มีอายุ 9 ปีขึ้นไปร่วมโครงการเข้าสุนัตหมู่ฤดูร้อน ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลปัตตานี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณทนงศักดิ์ สุไลมาน 098-4896690

ทั้งนี้ข้อมูลจากเว็บไซต์มุสลิมไทยโพสต์ ให้ข้อมูลว่า สุนัตเป็นพิธีกรรมจำเป็นที่เด็กผู้ชายชาวมุสลิมต้องผ่านให้ได้  ซึ่งเป็นการขลิบปลายอวัยวะเพศของเด็กมุสลิม ทั้งชายและหญิง เมื่อย่างเข้าวัยอันควร คือ อายุระหว่าง 8 – 12 ปี

ขอบคุณภาพจากชมรมมุสลิมโรงพยาบาลปัตตานี

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า เทศบาลเมืองปัตตานีมอบหมายให้สำนักงานการช่างเทศบาลเมืองปัตตานีดำเนินการประดับไฟในอุโมงค์ไฟอย่างสวยงาม บริเวณริมแม่น้ำปัตตานีเพื่อสร้างบรรยากาศสีสันในช่วงการจัดงาน “มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน และงานกตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว โดยเปิดให้เข้าชมจนถึงวันที่ 5 มี.ค.2561 นี้

Pitak Korkaitpitak

“ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองปัตตานีได้ทำอุโมงค์ไฟที่สวยงามบริเวณริมแม่น้ำปัตตานีทำให้ภาพของเมืองปัตตานีออกสู่สายตาพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ ปัตตานีของเรายังมีสิ่งสวยงาม และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกมาก อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจมาเที่ยวชมเมืองปัตตานี ภาพอุโมงค์ที่สวยงาม สะท้อนความงดงามของคนในพื้นที่ ช่วงเทศกาลตรุษจีนก็เช่นกันอยากให้ประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนกัน และเป็นบรรยากาศต่อเนื่องในช่วงการจัดงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี”นายพิทักษ์กล่าวและว่า

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า การประดับไฟในอุโมงค์ครั้งนี้มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมจีนที่โดดเด่น เส้นลายโค้งหลังคาจีน มีการประดับตกแต่งสวยงาม บริเวณซุ้มประตูทางเข้า เชื่อมต่อกับทางเดินริมแม่น้ำปัตตานี  มีการนำโคมไฟมาประดับภายใน เพิ่มสีสันงามตา โทนสีเหลืองแดง เปิดพื้นที่การท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดปัตตานีให้ประชาชนมาเที่ยวชม พักผ่อน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีงามของจังหวัดปัตตานีที่ ออกสู่สายตาประชาชนทั่วประเทศ สื่อความหมายทางวัฒนธรรมการอยู่ร่วมอย่างหลากหลายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี เปิดให้ประชาชนผู้สนใจมาเที่ยวชม พักผ่อน ถ่ายรูป ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มีนาคม 2561

Light fest 01

Light fest 09

 

เส้นทางภายในอุโมงค์ไฟ

Light fest 11

Light fest 05

Light fest 13

Light fest 14

Light fest 02

Light fest 03

มองอุโมงค์ไฟจากริมถนนนรินทราช

Light fest 16

Light fest 15

Light fest 06

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า เทศบาลเมืองปัตตานีมอบหมายให้สำนักงานการช่างเทศบาลเมืองปัตตานีดำเนินการประดับไฟในอุโมงค์ไฟอย่างสวยงาม บริเวณริมแม่น้ำปัตตานีเพื่อสร้างบรรยากาศสีสันในช่วงการจัดงาน “มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน และงานกตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว โดยเปิดให้เข้าชมจนถึงวันที่ 5 มี.ค.2561 นี้

Pitak Korkaitpitak

“ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองปัตตานีได้ทำอุโมงค์ไฟที่สวยงามบริเวณริมแม่น้ำปัตตานีทำให้ภาพของเมืองปัตตานีออกสู่สายตาพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ ปัตตานีของเรายังมีสิ่งสวยงาม และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกมาก อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจมาเที่ยวชมเมืองปัตตานี ภาพอุโมงค์ที่สวยงาม สะท้อนความงดงามของคนในพื้นที่ ช่วงเทศกาลตรุษจีนก็เช่นกันอยากให้ประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนกัน และเป็นบรรยากาศต่อเนื่องในช่วงการจัดงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี”นายพิทักษ์กล่าวและว่า

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า การประดับไฟในอุโมงค์ครั้งนี้มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมจีนที่โดดเด่น เส้นลายโค้งหลังคาจีน มีการประดับตกแต่งสวยงาม บริเวณซุ้มประตูทางเข้า เชื่อมต่อกับทางเดินริมแม่น้ำปัตตานี  มีการนำโคมไฟมาประดับภายใน เพิ่มสีสันงามตา โทนสีเหลืองแดง เปิดพื้นที่การท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดปัตตานีให้ประชาชนมาเที่ยวชม พักผ่อน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีงามของจังหวัดปัตตานีที่ ออกสู่สายตาประชาชนทั่วประเทศ สื่อความหมายทางวัฒนธรรมการอยู่ร่วมอย่างหลากหลายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี เปิดให้ประชาชนผู้สนใจมาเที่ยวชม พักผ่อน ถ่ายรูป ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มีนาคม 2561

บริเวณด้านหน้าอุโมงค์ไฟ

Light fest 01

Light fest 09

 

บรรยากาศระหว่างทางเดิน

 

Light fest 11

Light fest 05

Light fest 03

Light fest 13

Light fest 14

Light fest 02

 

มองอุโมงค์ไฟจากถนนนรินทรราช

Light fest 16

Light fest 15

Light fest 07

Light fest 06

 

RANDOM POSTS

0 835
หากย้อนอดีตไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2511 เป็นวันที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช้ พรบ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น วันถัดมาคือวันที่ 13 มีนาคม 2511 จึงเป็นวันที่ พรบ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีผลบังคับใช้วันแรก มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันสถาปนามหาวิทยาลัย" โดยวันที่ 13 มีนาคม 2561 ถือเป็นปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีอายุครบ 50 ปี เมื่อวันที่...