ข่าวเด่นประจำวัน

ข่าวเด่นประจำวัน

RANDOM POSTS

0 54
นายนราพิพัฒน์ สาอะ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี กล่าวว่า วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2561) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน ต.หนองแรต บางปู ยามู จะรัง และแหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีได้เดินทางมาลงทะเบียนยืนยันเป็นครั้งที่ 2 ณ ที่ว่าการ อ.ยะหริ่ง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการทราบศักยภาพของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อนำไปวางแผนการพัฒนาและช่วยเหลือ...