ข่าวเด่นประจำวัน

ข่าวเด่นประจำวัน

RANDOM POSTS

0 162
นายพิพิฒน์ วรคุณพิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า (กฟผ.) กล่าวว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติค่อนข้างสูง ทั่วประเทศกว่า 60%โดยเฉพาะในภาคใต้ เกือบ 80 % ใช้ก๊าซธรรมชาติ หากมีเหตุอะไรขึ้นกับท่อก๊าซ หรือ ระบบก๊าซ ผลกระทบจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับจุดที่เกิด ดังนั้นจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงเป็นวาระทุกปี ขึ้นอยู่กับลักษณะจุดที่เกิดและจุดที่ซ่อม “จุดใหญ่ คือ แหล่ง JDA-A18 พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (สัมปทานร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย)...