ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

RANDOM POSTS

0 206
วันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปี 2561 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการ โดยมี น.ส.เล็ก แซ่จิว รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเป็นประธานเปิดงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย การสร้างความตระหนักเรื่องการลดปริมาณขยะ โดยยึดหลัก...