ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สหกะโร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเป็นนักวิชาการด้านยางและพอลิเมอร์ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านยาง Thailand Rubber Technologist 2016 ซึ่งจัดโดย TechnoBiz Communications Co., Ltd. (TechnoBiz) และ China United Rubber Corporation (CURC) ที่เป็นผู้จัดงาน 3rd Global Rubber, Latex and Tire Expo (GRTE) 2016 & 1st Global Rubber Research Fair (GRRF) 2016 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) โดยมี ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบรางวัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กล่าวว่า รางวัลนี้ริเริ่มให้มีการมอบรางวัลเป็นปีแรกเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ทำงานวิจัยหรือมีผลงานทางด้านการวิจัยยางและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง ผู้จัดงานยังมองว่าตนมีบทบาทในการสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับต่างประเทศเพราะตนทำงานวิจัยกับทีมนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยเนเธอร์แลนด์มาอย่างต่อเนื่องเกือบ 10 ปีแล้ว

เจ้าของรางวัลนักวิจัยยางดีเด่นกล่าวถึงงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ว่า เน้นการศึกษาการใช้สารตัวเติม Silica ในการเสริมแรงยางธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ยางคอมปาวด์ (Rubber Compound) เพื่อการผลิตยางล้อประหยัดพลังงาน เมื่อเราไปใช้แล้วเราจะใช้พลังงานใช้น้ำมันน้อยลง ซึ่งเป็นแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยียางล้อในปัจจุบัน ซึ่งทางยุโรปริเริ่มการติดฉลากยางล้อประหยัดพลังงานหรือว่าค่าแรงต้านการหมุนของล้อแล้ว เพราะฉะนั้นงานวิจัยของตนจึงเป็นการพัฒนาสู่ยางคอมปาวด์ สำหรับที่จะไปผลิตยางซึ่งมีแรงต้านทานของล้อลดลง

“ส่วนประกอบของรถยนต์ ถ้าพูดถึงกระบวนการผลิต วัตถุดิบ ถ้าเป็นตัวยางจริงๆ องค์ประกอบจะใช้ยางชนิดไหน จะใช้ยางพาราหรือเปล่า จะขึ้นอยู่กับประเภทของยางล้อ ถ้าเรามองรถยนต์ขนาดเล็ก ล้อรถเก๋ง หรือว่ายางล้อรถที่ใช้ความเร็วสูง ประกอบไปด้วยยางเทียม มียางสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบ อาจมียางพาราเป็นส่วนผสมแต่จำเป็นต้องใช้ยางเทียมร่วมเพราะว่าต้องการสมบัติการเกาะถนนที่ดี หรือว่าถ้าเป็นรถขนาดใหญ่ขึ้นมา รถที่ใช้ยางหนักๆรถบรรทุก รถบัส ยางล้อเครื่องบินพวกนี้ใช้ยางพาราธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลักเพราะว่าจะมีสมบัติเด่นๆ ของยางพาราที่จำเป็นอย่างเช่น มีความร้อนสะสมเกิดขึ้นในยางก็ต่ำกว่าพวกยางเทียมรวมถึงมีความแข็งแรงที่ดีกว่า”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์กล่าวและว่า

เทคโนโลยียางล้อประหยัดพลังงานมีการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยางล้อต่อเนื่อง เทคโนโลยีเริ่มแรกพัฒนาสำหรับยางล้อประเภทที่เป็นยางล้อรถยนต์โดยสาร บริษัทยางขนาดใหญ่อย่างมิชลิน ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมล้อรถยนต์โดยสารประหยัดพลังงานใช้สารตัวเติมที่เรียกว่า Silica ใช้ร่วมกับสารเคมีแทนสารตัวเติมแบบเดิมชนิดเขม่าดำ แต่กรณียางขนาดใหญ่พวกยางล้อบรรทุกพวกนี้ใช้ยางธรรมชาติ เทคโนโลยีการใช้ Silica ยังไม่พัฒนาอย่างสมบูรณ์ จึงยังไม่สามารถใช้ตัว Silica ในยางธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังจำเป็นต้องอาศัยงานวิจัยเข้ามาเพื่อสนับสนุนเพื่อจะนำไปใช้ได้จริงในอนาคต

“การวิจัยใหม่ๆ ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นวิจัยพัฒนาเผยแพร่ผลงาน แต่ยังไม่ได้มีการใช้ Silica ในรถขนาดใหญ่อย่างแท้จริงมากนักในกลุ่มผู้ใช้ยางธรรมชาติเป็นหลัก แต่ว่าถ้ากรณีของยางเทียมโดยเทคโนโลยี Silica ตอนนี้ไปได้ไกลแล้วมีการใช้จริงและผลิตจริงกันอยู่แล้ว”

163783

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สหกะโร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านยาง Thailand Rubber Technologist 2016 จาก ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

สำหรับทิศทางงานวิจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมยางของโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กล่าวว่า ตอนนี้ราคาน้ำมันทำให้ยางเทียมมีราคาลดลง ถ้ามองการใช้ยางเทียมยางสังเคราะห์ยางธรรมชาติมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันมาก สามารถใช้ยางสังเคราะห์แทนยางธรรมชาติได้แต่กำลังการใช้ยางก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยสถิติก็ยังเห็นกราฟความต้องการการใช้ยางเพราะว่าการขยายตัวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางล้อในประเทศขนาดใหญ่อย่างจีน หรืออินเดีย ต้องผลิตยางล้อ แต่เทคโนโลยีในปัจจุบันจะทำอย่างไรถึงจะได้ผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น องค์ประกอบที่ใช้ในการทำหรือใส่เข้าไปในยางหลายๆ ตัวก็อาจจะเป็นพิษ เราจำเป็นต้องหาสารเคมีตัวอื่นทดแทนเพราะฉะนั้น Green Product ก็ยังเป็น trend ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

“งานวิจัยหลายชิ้นมีการพัฒนาการใช้ยางธรรมชาติ เพราะว่าสามารถปลูกใหม่ทดแทนได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำยางธรรมชาติมาใช้แทนยางเทียมให้ได้มากขึ้นได้หรือไม่ สามารถทดแทนสารเคมีบางชนิดหรือก่อให้เกิดสารพิษในภายหลังด้วยสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น ในส่วนของยางล้อก็คือทำอย่างไรให้มีแรงต้านการหมุนของล้อลดลงจะได้ใช้พลังงานน้อยลงช่วยกันประหยัดพลังงาน ถ้าเราสามารถนำยางธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นทดแทนในส่วนของยางเทียมได้มากขึ้นก็จะทำให้การใช้มากขึ้น พอการใช้มากขึ้นความต้องการใช้มากขึ้นก็มีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของกลไกราคาไปโดยอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้บ้านเราหรือในโลกของเรามีสัดส่วนของการใช้ยางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ยางธรรมชาติก็ถือว่ามีปริมาณหรือสัดส่วนการใช้สูงถ้าเทียบกับยางสังเคราะห์ ถ้ามองว่าใน 100 % เรามียางอยู่หลายชนิดมาก ยางเทียมมากว่าเกือบๆ 20 ชนิด ยางธรรมชาติแค่ 1 ชนิด ใช้ไปประมาณ 40-45 %”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์กล่าว

ทั้งนี้การจัดงาน 1st Global Rubber Research Fair 2016 ของ Techno Biz Group ที่ดำเนินการร่วมกับ Rubber Technology Research Center ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ริเริ่มให้มีรางวัล Thailand Rubber Technologist 2016 ขึ้น ในปีนี้เป็นครั้งแรกที่มีการมอบรางวัลให้แก่บุคคลที่ได้ทำงานด้านยางมาอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่ง ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร นับเป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยด้านยางโดดเด่นมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศและมี International connections ชัดเจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง รวมทั้งมีบทบาทการทำงานนอกมหาวิทยาลัย เช่น เป็นกรรมการบริหารสมาคมโพลิเมอร์ แห่งประเทศไทย การเข้าร่วมประชุม IRCO Board ในฐานะ IRCO  representative of Thailand (IRCO International Rubber Conference Organization ในงานดังกล่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สหกะโร ยังได้บรรยาย Plenary Speech ในหัวข้อ “Silica-Reinforced Natural Tread Compounds : A Challenge for More Sustainable and Eco-Friendly Tires” ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นหัวข้อการวิจัยที่กำลังเป็นที่สนใจของอุตสาหกรรมยางทั่วโลกและเป็นทิศทางการพัฒนายางล้อในอนาคตต่อไป