เมื่อเช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เวลา 09.09 น.ณ ลานเอนกประสงค์ ริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี ลานเอนกประสงค์สะพานศักดิ์เสนีย์ หอนาฬิกาสามวัฒนธรรม สะพานเดชานุชิตลูกที่ 3 บริเวณถนนนรินทราช และริมทางเดินแม่น้ำปัตตานี พสกนิกรชาวปัตตานีรวมพลังเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างเนืองแน่น

14939389 15000868 15042091 14940231 15052154 14976387 15000796 15000876 14991035 1499121

ภาพประกอบจากงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองปัตตานี 

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน “รวมพลังคนปัตตานี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี” ในนามตัวแทนพี่น้องชาวปัตตานีโดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวแสดงความอาลัย และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวปัตตานีและปวงชนชาวไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ได้มีแถลงการณ์จากสำนักพระราชวังอย่างเป็นทางการว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริชนมพรรษา 89 ทรงครองราชย์สมบัติได้ 70 ปี

“สิ้นพ่อของแผ่นดินแล้ว ณ เวลานั้นหัวใจไทยทุกดวงเหมือนหยุดเต้นไปชั่วขณะน้ำตาแห่งความอาลัยไหลนองแผ่นดิน ตลอดพระชนม์ชีพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พร้อมด้วยทศพิธราชธรรม ทรงตรากตรำพระวรกาย เสด็จไปในทั่วทุกพื้นที่ ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรด้วยพระอัจฉริยภาพเปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณ พระองค์ท่านทรงค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการพระราชดำริหลาย ๆโครงการที่ได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนให้ทุกเชื้อชาติศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน พสกนิกรชาวปัตตานี ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงยกย่องพระองค์ท่านอยู่เหนือเกล้าเป็น“รายอกีตอ”หรือ“ในหลวงของเรา”เป็นพระมหาราชในดวงใจ”ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวและว่า

14971656

14971065 15034342 15044620 15044761 15045261 15052147

ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามได้อุทิศพระวรกาย ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติบ้านเมือง ข้าพเจ้าทั้งหลายจะเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระองค์ที่ได้พระราชทานเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองสืบไป ปวงพสกนิกรชาวปัตตานี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และพสกนิกรชาวปัตตานีทุกคน

จากนั้นวงดนตรีและนักร้องต้นเสียงนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมร้องเพลงและแปรอักษรโดยการยืนรวมตัวกันเป็น คำว่า “ปัตตานี” ณ ลานเอนกประสงค์สะพานศักดิ์เสนีย์  “เลขเก้าไทย” บริเวณสะพานเดชานุชิตลูกที่ 3 และคำว่า “ในหลวงของเรา” และ“รายอกีตอ”บริเวณที่นั่งขั้นบันได ถนนนรินทราช จากนั้นทุกคนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และชมภาพย้อนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และภาพสุดท้ายที่มีอักษรเขียนข้อความว่า “พ่อไม่อยู่แล้ว ดูแลตัวเองดี ๆ นะ”

14971640

นางสาวสุชานาฎ พลภักดี นักเรียนชั้น ม.5โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล แปรอักษรคำว่า ในหลวงของเรา และคำว่า รายอกีตอ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่เพื่อในหลวงครั้งหนึ่งในชีวิต มาเตรียมความพร้อมตั้งแต่ 7 โมงเช้า ตนตั้งใจจะทำความดีเพื่อพ่อ คือ ทำตามที่พ่อสั่งสอนมา จะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด จะได้ทำงานรับใช้ชาติเพื่อพ่อ

ด้านนางสาวฮุซนา อัลอิศลาฮ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันนี้ และทำเพื่อพ่อเป็นครั้งสุดท้าย ตั้งใจทำความดีเพื่อพ่อ คือ ทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุด ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

เช่นเดียวกับนายนนทพัทธ์ คงราช นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและซึ้งใจมากที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มารอตั้งแต่เช้า สิ่งที่ตั้งใจจะทำเพื่อพ่อ คือ ตั้งใจเรียน ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุด