24.00น.ปิดสถานี

เวลา จันทร์ อังคาร พุทธ พฤหัสบดี ศุกร์
05.00-05.10น. เปิดสถานี
05.10-06.00น. รายการฟังเพลงลูกทุ่งหยามหัวรุ่งกับบ่าวดำ
06.00-06.05น. เพลงมาร์สงขลานครินทร์
06.05-06.30น. รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA
06.30-07.00น. รายการสานสัมพันธ์ไทยจีน
07.00-07.30น. ถ่ายทอดสดข่าว จากสวท
07.30-08.00น. รายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
08.00-08.05น. เคารพธงชาติ
08.05-08.30น. รายการ ม.อ.วันนี้ ถ่ายทอดสดรายการผุ้ว่าพบประชาชน
08.30-08.35น. สปอตแนะนำเว็ปไซต์สถานี สปอตแนะนำการตลาด
08.35-09.00น. รายการเช้านี้ที่รูสะมิแล (ช่วงเพลงเพื่อชีวิต)
09.00-09.10น. ข่าวต้นชั่วโมง
รายการสานฝันสู่โลกสวย
09.10-10.00น. รายการเช้านี้ที่รูสะมิแล (ช่วงเพลงไทยสากล)
10.00-10.05น. ข่าวต้นชั่วโมง
10.10-11.00น. รายการเช้านี้ที่รูสะมิแล (ช่วงย้อนยุคเพลงไทยสากล)
11.10-11.10น. ข่าวต้นชั่วโมง
11.10-11.35น. รายการเช้านี้ที่รูสะมิแล (ช่วงย้อนยุคเพลงไทยสากล)
11.35-12.00น. รายการเช้านี้ที่รูสะมิแล ช่วง อาเซี่ยนพาเหรด
12.00-13.00น. รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุ สถาบัน
13.00-13.10น. ข่าว THAI U NEW
13.10-14.00น. รายการบ่ายนี้ที่รูสะมิแล (ช่วงวาไรตี้เพลงไทยลูกทุ่ง)
14.00-14.10น. ข่าวต้นชั่วโมง
14.10-14.35น. รายการสีสันจาก ธกส.
14.35-15.00น. รายการทนายคู่บ้าน (สัปดาห์ที่ 1,2) รายการท่องสังคมมนุษย์
(สัปดาห์ที่1,3,5)
รายการรักวัฒนธรรมไทย

รายการมุมอาเซี่ยน
(สัปดาห์ที่ 1,3,5)

รายการจิตสดใสใจสะอาด
(สัปดาห์ที่ 1,2)

รายการรอบรั้วศรีตรัง
(สัปดาห์ที่3,4,5)

รายการมาลัยสลับสี
(สัปดาห์ที่11,25)
รายการปั้นแต่งสังคมไทย
(สัปดาห์ที่ 2)

รายการโรต่รี่สัมพันธ์
(สัปดาห์ที่ 3)

รายการเติมฝันปันรัก เพื่อเด็กพิการ
(สัปดาห์ที่ 4)

รายการสุขภาพดีไม่มีขาย
(สัปดาห์ที่ 4,5)

15.00-15.10น. ข่าว THAI U NEW
15.10-15.35น. รายการ “คุณธรรมนำชีวิต”
15.35-16.00น. รายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้

(เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว ข่าวใกล้ตัวเพื่อชาวปัตตานี)

รายการร่วมแรงร่วมใจ
(ช่วงเกาะติดสนาม)
16.10-17.00น. รายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้

(เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว ข่าวใกล้ตัวเพื่อชาวปัตตานี)

17.00-17.35น. รายการเย็นนี้ที่รูสะมิแล (ช่วงเพลงไทยสากล)
17.35-18.00น. รายการเย็นนี้ที่รูสะมิแล (ช่วงเพลงสากล)
18.00-18.05น. เคารพธงชาติ
18.05-18.15น. ข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการ
18.15-19.00น. รายการเย็นนี้ที่รูสะมิแล (ช่วงเพลงเพื่อชีวิต)
19.00-19.30น. ถ่ายทอดสดข่าว จาก สวท
19.30-20.00น. รายการวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี
20.00-20.30น. ข่าวพระราชสำนัก
20.35-21.00น. รายการจับกระแสโลก รายการหน้าต่างชีวิต(สัปดาห์ที่1) รายการ การเมืองเรื่องชาวบ้าน รายการรัศมีแห่งทางนำ ศุกร์ถ่ายทอด คสช
เพลินเพลง
(สัปดาห์ที่2)
รายการเติมเต็มชีวิตจิตวิทยา
(สัปดาห์ที่3)
รายการคณิตศาสตร์บูรณาการ
(สัปดาห์ที่4,5)
21.00-21.10น. ข่าว THAI U NEW
21.10-22.00น. รายการกัมปงออนแอร์
22.00-24.00น. รายการเพลงคลาสสิคัล
24.00น. ปิดสถานี