วันเสาร์-อาทิตย์

วันเสาร์-อาทิตย์

0 2715
เวลา เสาร์ อาทิตย์
05.00-05.10น. เปิดสถานี
05.10-06.00น. รายการเล่าข่าวเช้าวันหยุด
06.00-06.05น. เพลงมาร์สงขลานครินทร์
06.05-06.30น. รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA รายการจุฬาวาทิต (รายการจากเครือข่ายวิทยุสถาบัน)
06.30-07.00น. รายการพ่อแม่อุ่นใจ ครอบครัวอุ่นรัก
07.00-07.30น. ถ่ายทอดสดข่าว จากสวท
07.30-08.00น. รายการบูเด๊าะห์ซูกอ หนูน้อยหรรษา
08.00-08.05น. เคารพธงชาติ
08.05-08.30น. รายการเพลงหวานเมื่อวันวาน ถ่ายทอดธรรมะจากกรมประชาสัมพันธ์
08.35-09.00น. รายการเพลงสยาม
09.00-09.05น. สานฝันสู่โลกสวย
09.05-10.00น. รายการเพลงหวานเมื่อวันวาน รายการ Music Hot Request
10.00-10.05น. สืบสารภาษามลายู
10.05-11.00น. รายการ Music Hot Request รายการ Music Hot Request
11.05-12.00น. รายการสารพันสรรมาฝาก
12.00-12.35น.
12.35-13.00น. รายการประกายแห่งชีวิต
13.00-13.05น. สปอตแนะนำเว็ปไซต์สถานี สปอตแนะนำการตลาด
13.05-14.00น. รายการส่องอาเซี่ยน รายการเปิดโลกวิจัยชุมชน
14.00-14.10น. สปอตสถานี
14.10-14.35น. รายการสีสันจาก ธกส.
14.35-15.00น. รายการของฝากจากศรีตรัง รายการวิชาการ
รายการรอบรู้กับ ม.อ.(สัปดาห์ที่ 1,2) รายการเยี่ยมบ้านภาษาไทย(สัปดาห์ที่ 1,3,5)
รายการรอบรั้ววิทยะบริการ(สัปดาห์ที่ 3) รายการคุยสบายบ่ายวันอาทิตย์(สัปดาห์ที่2,4)
เพลินเพลงสถานี.(สัปดาห์ที่ 4,5)
15.00-15.05น. สปอตสถานี
15.05-16.00น. รายการรอบรั้วการศึกษา รายการเอโออาร์วาไรตี้
16.00-16.05น. สปอตสถานี
16.05-17.00น. เพลินเพลงกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี รายการสิทธิและกฏหมายเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
17.00-17.05น. สปอตสถานี
17.05-17.35น. รายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกา รายการ “Teen Talk”
17.35-18.00น. รายการติวเตอร์ออนแอร์
18.00-18.05น. เคารพธงชาติ
18.05-18.15น. ข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการ
18.15-19.00น. เพลินเพลงจากสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี
19.00-19.30น. ถ่ายทอดสดข่าว จาก สวท
19.30-20.00น. รายการวิทยุชุมชน ปัตตานี
20.00-20.30น. ข่าวพระราชสำนัก
20.30-20.35น. สปอตสถานี
20.35-21.00น. รายการท่องโลกมุสลิมไปกับอัลฮิจเราะห์ รายการลูกทุ่งเกษตร
21.00-21.05น. สปอตสถานี
21.05-22.00น. รายการข้าวต้มรอบดึก (เพลงลูกทุ่งอมตะ)
22.00-22.05น. สปอตสถานี
22.05-23.00น. รายการข้าวต้มรอบดึก (เพลงลูกทุ่งอมตะ)
23.00-23.05น. สปอตสถานี
23.05-24.00น. รายการอุ่นใจใกล้คุณหมอ (เทปรายการจากคลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัว)
24.00น. ปิดสถานี