จากการที่แขวงทางหลวงปัตตานีได้ดำเนินการก่อสร้างเกาะกลางถนนย่านชุมชนดอนรักถึงดอนยางบนถนนสาย 42 ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งช่วงแรกดำเนินการก่อสร้างบริเวณชุมชนดอนรัก ปรากฏว่า โครงการดังกล่าวมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่จะข้ามไปมาระหว่างมัสยิด สุสาน โรงเรียน และตลาดนัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยความลำบาก โดยเมื่อมีการก่อสร้างเกาะกลางวางแท่นแบริเออร์ที่สูงจนไม่สามารถข้ามถนนได้ ต้องอ้อมระยะทางไกล ต่อมาชาวบ้านบริเวณดังกล่าวจึงเรียกร้องให้ผู้รับผิดชอบดำเนินแก้ไขและหาวิธีอื่นแทน

Donrak road 01

การสร้างเกาะกลางถนนที่มีลักษณะโค้งที่มีองศากว้างกว่าปกติทำให้กินพื้นที่บนถนนที่มีการสัญจนตามปกติ บางครั้งได้รับการร้องเรียนว่า เป็นลักษณะการก่อสร้างเกาะกลางที่อันตรายเพราะจำเป็นต้องเบี่ยงซ้ายอย่างกะท้นหัน จนอาจเบียดกับรถยนต์ที่ขับในระดับเดียวกันหรืออาจชนบริเวณเกาะกลางได้

นายเอก ยังอภัยย์ นายอำเภอหนองจิก จ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า สำหรับการพบปะพูดคุยการทำประชาคม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย ผู้ร่วมพูดคุยเสนอแนวทางแก้ปัญหาหลายฝ่ายด้วยกันทั้งฝ่ายแขวงการทาง ตัวแทนจาก อบต.ดอนรัก นายอำเภอหนองจิก และตัวแทนชาวบ้านหมู่บ้านดอนรักได้ข้อสรุป 3 ประเด็นที่ชาวบ้านส่วนใหญ่อยากได้ คือ 1) ให้มีสัญญาณแจ้งเตือนต่าง ๆ 2) การแก้องศาของเกาะกลางถนน และ 3) การทำเป็นสามแยกที่มีสัญญาณไฟทางเข้าหมู่บ้านดอนรักที่ชัดเจน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและแขวงการทางได้รับรู้ดังกล่าว พร้อมทั้งจะแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพราะทุกฝ่ายต่างมีเป้าหมายร่วมกันที่จะป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านประชาชนรายหนึ่งใน ต.ดอนรัก กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จากรูปแบบการสร้างเกาะกลางถนนในลักษณะโค้งที่มีองศากว้างกว่าปกติอีกทั้งมีแท่งแบริเออร์ที่สูงกว่าเอวทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและเกิดผลกระทบต่อผู้คนในชุมชนในการดำเนินวิถีชีวิต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา ปัญหาคนแก่ เด็กและผู้คนที่ต้องเดินข้ามถนนเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและไปยังโรงเรียนซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้และสิ่งนี้อันตรายมาก

Donrak road 04

Donrak road 03

เกาะกลางบริเวณด่านตรวจก่อนเข้าสู่เมืองปัตตานี

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ชาวบ้านหมู่บ้านดอนรักรวมตัวกันทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่าม คอเต็บ รวมถึงชาวบ้านบางส่วนเดินทางไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อพูดคุยหาทางแก้ไขปัญหาเกาะกลางถนนที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของผู้คนที่เดินทางใช้รถใช้ถนนดังกล่าวว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยและอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

จากนั้นจึงมีการทำประชาคมโดยมีนายเอก ยังอภัยย์ นายอำเภอหนองจิก นายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดปัตตานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำในพื้นที่ร่วมหารือกับประชาขนในพื้นที่กว่า 300 คน โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนได้ข้อสรุปว่า บริเวณสามแยกหน้าชุมชนดอนรัก ซึ่งมีปัญหามากที่สุดจะไม่มีการติดตั้งแท่งแบริเออร์ บนเกาะกลางถนน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น รวมทั้งรถที่ออกจากหมู่บ้านสามารถเข้าสู่ถนนได้ และติดตั้งไฟกระพริบเตือนเกรงว่าประชาชนจะได้รับอันตราย