นายภูวสิษฏ์ สุขใส นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/ 2560 อย่างเป็นทางการ หลังจากที่สมาคมฯได้จดทะเบียน และได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงแรม M.B.I. RESORT HOTEL ด่านนอก ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณา เรื่อง Road Map แผนการดำเนินการของสมาคมฯ วิชาชีพร่วมกับวิชาการผ่านสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ แผนงานขับเคลื่อนสร้างความเชื่อมั่นในการสร้างสันติสุขใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การสร้างความเข้าใจ กฎหมาย การเมืองประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งติดตามสถานการณ์ข่าวด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ณ ด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา  และวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวชายแดนใต้

Southern medai 03

Southern medai 02

Southern media 04

20182452o

ช่วงเย็นคณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่เศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยว ณ บ้าน ด่านนอก ต.สำนักงาม อ.สะเดา จ.สงขลา เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านอาเซียน สวนไดโนเสาร์ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการในพื้นที่ และทีมผู้บริหาร M.B.I.กลุ่มนักลงทุนจากประเทศมาเลเซีย เข้ามาพัฒนาพื้นที่สร้างรายได้เศรษฐกิจ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งบันเทิง และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งภายในมีแหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว เด็กเยาวชน รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบวัฒนธรรมจีนโบราณ ปรับตกแต่งเป็นร้านอาหาร และขายของที่ระลึก กิจกรรมบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งจากชาวไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ให้ความสนใจมาท่องเที่ยวกันจำนวนมาก