เช้าวันนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกลุ่มเครือข่ายโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour จ.ปัตตานี ณ หอประชุมคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงพิธีเปิดมีรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานีกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พร้อมด้วย ดร.อรสุดา เจริญรัถ ผู้ช่วยเลขาธิการโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธาน โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้เข้าร่วมงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

20786359

ผู้ช่วยเลขาธิการโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า โครงการเปิดประตูสัญจรตะลอนหรือ School Tour เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสัญจรไปตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ได้มีโอกาสมาจัดโครงการฯ ที่จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ระบบ และวิธีการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เป็นการขยายโอกาสและความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลของนักเรียน ผู้ปกครอง อาจารย์ ผู้บริหารการศึกษาครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีทีมงานจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิททยาลัยมาแนะแนวระบบการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา การสร้างความเข้าใจในระบบการคัดเลือกใหม่ ระบบ TCAS หรือ Thai University Admission System ซึ่งเป็นระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 นี้ และแนะนำเทคนิคการเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย การอ่านหนังสือ การเลือกคณะเรียน การสอบในระบบการศึกษาใหม่ รวมถึงร่วมถ่ายทอดความรู้ระบบ TCAS ให้แก่ครูและนักเรียนให้เข้าใจมากขึ้น

Nanthaya Petwattana

นางสาวนัททยา เพ็ชรวัฒนา วิทยากรจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิททยาลัยผู้ดำเนินรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย FM.101.5 MHz กล่าวว่า ระบบ TCAS เป็นระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางที่จะใช้ในปีการศึกษาปี 2561 นี้ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 รอบ แต่ละรอบก็จะมีเงื่อนไขที่ต่างกัน ถ้าสอบติดในรอบไหนแล้วก็จะไม่สามารถสมัครในรอบต่อไปได้ โดยทั้ง 5 รอบประกอบไปด้วย รอบที่ 1 รอบใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รอบที่ 2 รอบรับแบบโควตา รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 รอบแอดมิชชั่น และรอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 นี้

ด้านนางสาวจุธารัตน์ หรนรุ่ง ครูแนะแนว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กล่าวว่า โครงการฯ นี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความรู้ และประโยชน์ของระบบการศึกษาใหม่ที่เรียกว่า TCAS เพื่อให้ครูแนะแนวสามารถถ่ายทอดความรู้การศึกษาระบบใหม่ให้กับนักเรียนได้ถูกต้อง และนักเรียนได้เข้าใจในการระบบการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปด้วย ตนคิดว่าระบบ TCAS ถือเป็นระบบการศึกษาต่อที่มีกระบวนการง่ายกว่าระบบก่อน ๆ มาก เพราะมีการวางระบบขั้นตอนที่ชัดเจน นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น

นายอาหาหมัด ยายา นักเรียนโรงเรียนอัลพัลละห์ อ.บันนังสตา จ.ยะลา กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพราะได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องระบบการศึกษา ระบบใหม่ ตนสนใจจะศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา คณะนิติศาสตร์ ใฝ่ฝันอยากเป็นนักกฎหมาย

20750592

สำหรับการรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของระบบ TCAS 61 จะเริ่มดำเนินการ ดังนี้ รอบที่ 1 รอบใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รับตรงที่คัดเลือกโดยการใช้ Portfolio เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษ (ไม่มีการสอบข้อเขียน) เปิดรับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 และครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 รับ 44,258 ที่นั่ง

รอบที่ 2 รอบรับแบบโควตา (เช่น โควตาภาค โควตาโรงเรียนเครือข่าย โควตาพื้นที่) เปิดรับสมัครเดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือนเมษายน 2561 รับ 68,050 ที่นั่ง

รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (โครงการรับตรงทั่วประเทศ กสพท รับตรงทั่วไป) สมัครผ่านระบบ TCAS ภายในวันที่ 12 เมษายน 2561 รับ 44,390  ที่นั่ง

รอบที่ 4 รอบแอดมิชชั่น เปิดรับสมัคร 30 มกราคม 2561 รับ 34,744  ที่นั่ง

รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ เปิดรับสมัคร เดือนกรกฎาคม 2561 รับ 15,064 ที่นั่ง เป็นต้น

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ยังมีจัดกิจกรรม Open House ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการสื่อสาร เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะและได้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป