สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับทุกเพศทุกวัย  กลุ่มด้วยใจพร้อมเครือข่ายภาคประชาสังคม และสถาบันวิชาการที่ทำงานด้านการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงจัดกิจกรรม “โชว์ แอนด์ แชร์  งานเยียวยาสู่การสร้างสุขภาวะทางสังคมชายแดนใต้ที่ยั่งยืน” ในวันจันทร์  ที่  7 สิงหาคม 2560  ที่ผ่านมา  ณ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

Anchana Heemmina

นางสาวอัญชนา  หีมมิหน๊ะ  ผู้ประสานงานกลุ่มด้วยใจ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษากระบวนการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบและแลกเปลี่ยนกระบวนการเยียวยาจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  และสามารถนำไปใช้เพื่อผลักดันกระบวนการเยียวยาต่อผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง  และเพื่อให้ชุมชน  สังคม  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งมีความรู้ความเข้าใจการเยียวยาบุคคลและการเยียวยาสังคมเพื่อสนับสนุนกระบวนการสันติภาพต่อไป

Chamnan Chanreuang

นายชำนาญ  จันทร์เรือง  นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์และการปกครองกล่าวส่วนหนึ่งในการเสวนาเรื่อง “อะไรคือการเยียวยา ใครควรจะได้รับการเยียวยา และการเยียวยาแบบไหนที่จะแปรเปลี่ยนสังคม”ว่า การเยียวยาจะให้เงินชดเชยหรือเงินบำนาญเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ  ต้องมีการยกย่องเกียรติยศที่เสียไป  แถลงการณ์เพื่อเป็นการขอโทษ  รวมถึงต้องมีการชดเชยในระยะยาว  ซึ่งการชดเชยในระยะยาวนั้นเป็นนโยบายของรัฐบาลในแต่ละประเทศ

Petchdoaw Tohmeena

ด้านแพทย์หญิงเพชรดาว  โต๊ะมีนา  ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่  12  มองว่า  การเยียวยาจิตใจนั้นไม่ใช่เพียงแค่การให้หรือมอบของแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น  แต่หลังจากที่ได้มอบสิ่งของแล้วต้องมีการลงพื้นที่  สอบถามความเป็นอยู่ ทุกข์สุขของผู้ได้รับผลกระทบด้วย

ขณะที่ ดร.ปรียา  แก้วพิมล   รองคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ  คณะพยาบาลศาสตร์  ม.อ.ปัตตานี  กล่าวว่า  เมื่อคนเราเผชิญกับปัญหาความเครียดทั้งในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น  ด้านการศึกษา  ครอบครัว  หน้าที่การงาน  ความรัก  หรือแม้กระทั่งเครียดกับเหตุการณ์และสถานการณ์ในสังคมปัจจุบัน  ทั้งหมดล้วนมีฮอร์โมนหลั่งออกมาจากร่างกายและฮอร์โมนดังกล่าวล้วนมีอิทธิพลตลอดช่วงชีวิตของเรา

Preeya kaewpimon

“หากเรามีอาการเครียดต่อเนื่องอย่างยาวนาน  สมองของเราก็จะฝ่อ  หดสั้น  ส่งผลให้ทำหน้าที่อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ  ซึ่งส่วนนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญและขึ้นอยู่กับว่า  เราจะมีวิธีการจัดการกับเรื่องความเครียดอย่างไรไม่ให้ส่งผลกระทบกับสมอง”ดร.ปรียากล่าวและว่า

เด็กที่มีความเครียดในครอบครัวที่ชอบใช้ความรุนแรง  มักจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จด้านการศึกษาน้อย  เช่นเดียวกับคุณแม่ที่มีสภาวะความเครียดในขณะที่ตั้งครรภ์  ทำให้ลูกมีแนวโน้มที่จะมีสติปัญญาด้อยและโอกาสที่จะคลอดก่อนกำหนดมีสูงเช่นกัน

IMG_2705

IMG_2794

IMG_2658

IMG_2752

IMG_2860

GFA_2896

IMG_2815

GFA_2969

IMG_2835

IMG_2639

IMG_2648

IMG_2649

ท่านสามารถติดตามคลิปงาน “โชว์ แอนด์ แชร์  งานเยียวยาสู่การสร้างสุขภาวะทางสังคมชายแดนใต้ที่ยั่งยืน” ดังนี้