นางสาวฉัตรสุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชนตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยใช้กลไกตลาดเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีพิจารณาคัดเลือก “ตลาดอาหารทะเลแหลมนก” ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี เป็นตลาดต้องชมของจังหวัดปัตตานี เนื่องจากตลาดมีเอกลักษณ์พาณิชย์ และมีอัตลักษณ์ของวิถีชุมชน ซึ่งมีสินค้าที่จำหน่ายในตลาดเป็นอาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูป เป็นสินค้าของคนในชุมชน ราคาย่อมเยา จำหน่ายในราคายุติธรรม น้ำหนักเที่ยงตรง โดยจะมีพิธีเปิดตลาดดังกล่าวในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ บริเวณตลาดอาหารทะเลแหลมนก

Laemnok 01

Laemnok 02

 

ด้านนายมะรอสดี เงาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า ตลาดอาหารทะเลแหลมนกเป็นโครงการหนึ่งของ อบต.บานา ที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจชุมชนในพื้นที่ โดยการจัดทำซุ้มจำหน่ายสินค้าตลอดแนว เปิดโอกาสให้ประชาชนได้นำทรัพยากรอาหารทะเลที่มีอยู่ในชุมชน นำมาจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งประชาชนบ้านแหลมนก และใกล้เคียงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงอยู่แล้ว

marosdee Ngoa

 

Laemnok 03

Laemnok 04

สัตว์ทะเลที่มีจำหน่ายในตลาดสดแหลมนก ซึ่งมีสัตว์ทะเลจำพวกปู กู้ง หอย ปลาหมึก และปลาหลากหลายประเภท สด และราคาถูก ซึ่งประชาชนนิยมไปซื้อหามารับประทานอย่างต่อเนื่อง
(ภาพประกอบจาก TAT Narathiwat ททท.สำนักงานนราธิวาส)

“ในส่วนของตลาดอาหารทะเลแหลมที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีได้รับการคัดเลือกเป็นตลาดต้องชมนั้น อบต.บานา รู้สึกยินดี และภาคภูมิใจให้กับผู้ประกอบการด้วย และอบต.บานา คาดหวังว่า ตลาดอาหารทะเลแหลมนก จะเป็นตลาดหนึ่งของจังหวัดปัตตานี ที่มีอาหารทะเลสด ๆ เป็นจุดรวมแหล่งจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน ของฝาก ของดีเมืองตานีต่อไป”นายมะรอสดีกล่าว

ทั้งนี้ตลาดชุมชนเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง โดยเป็นจุดเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นช่องทางการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างงานให้แก่คนในชุมชน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ยกระดับตลาดชุมชนให้เป็น “ตลาดต้องชม” โดยมีเอกลักษณ์พาณิชย์ คือ มีราคาเป็นธรรม และน้ำหนักเที่ยงตรง แต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งเป็นจุดเด่นที่จะดึงดูดคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าใช้บริการและจับจ่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาเป็นธรรม ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นจะหมุนเวียนกลับมาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป

จึงขอเชิญชวนประชาชน ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว เลือกจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าใน “ตลาดอาหารทะเลแหลมนก” ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.30 น. และเชิญชวนเข้าร่วมพิธีเปิดตลาดต้องชม “ตลาดอาหารทะเลแหลมนก” ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณตลาดอาหารทะเลแหลมนก ตำบลบานา อำเมือง จังหวัดปัตตานี