22199336

นางสาววันดี สะมะแอ บัณฑิตสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า  รู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจมากในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตอนนี้อยู่ในช่วงสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ ชีวิตการทำงานและการเรียนแตกต่างกัน มาก ตอนเรียนมีอาจารย์ เพื่อนๆคอยดูแล แต่พอทำงานแล้วต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น อยากฝากให้น้องๆนักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ให้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ในอนาคต

22311831o

“เรียนมาด้านสังคมสงเคราะห์ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนลำบากกว่าเรา ตั้งใจ สืบสานตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก ช่วยให้ผู้ที่เดือดร้อนสามารถช่วยเหลือตนเองได้”นางสาววันดีกล่าว

 

 

นายแวสุไรดี แวนาแว บัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า ตอนนี้ทำงานเป็นช่างภาพอิสระ พบปะผู้คนมาก ต้องปรับตัวในการทำงานหลายอย่าง เหนื่อยกว่าตอนเรียน ต้องรับผิดชอบมาก ขอฝากให้น้องๆฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปให้ได้ ไม่ว่าอุปสรรคจะเป็นเช่นไร ให้ถือว่าเป็นบทเรียนที่จะช่วยสอนเราในอนาคต

22292362_o

“การถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ให้ความสำคัญกับคนที่ลำบากกว่า เป็นคนจังหวัดปัตตานี ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาช่วยเหลือคนในชุมชนบ้านเกิดของตนเอง”นายแวสุไรดีกล่าว

ด้านนางสาวชาฮาดะห์ เส็นหมาด บัณฑิตสาขาฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า ตอนนี้เป็นครูสอนวิชาฟิสิกส์อยู่ที่โรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุง กลับมา ม.อ.ปัตตานีรู้สึกอบอุ่น ได้ถ่ายรูปร่วมกับเพื่อน ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ได้อย่างเต็มที่ ขอฝากให้น้อง ๆ นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามาก

22312271o

“ภูมิใจที่สุด ได้เรียนที่ ม.อ.ปัตตานี และจบม.อ.ปัตตานี เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น และเต็มไปด้วยมิตรภาพที่ดี สิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่นี่ คือ การถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เวลาไปทำงาน อะไรที่เป็นงานส่วนรวมก็จะช่วยเหลือก่อน แบ่งเวลาให้เป็น ยึดหลักนี้ในการทำงาน”นางสาวซาฮาดะห์กล่าว

เช่นเดียวกับนางสาวอาตีก๊ะ อาแซ บัณฑิตสาขานโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า ตนมาถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวและเพื่อน ๆ ภูมิใจที่จบจาก ม.อ.ปัตตานี ที่ผ่านมาเพิ่งสอบท้องถิ่น การปกครอง สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ในการทำข้อสอบ เข้าสู่สนามสอบแข่งขัน สิ่งที่อยากฝากน้องๆนักศึกษาปัจจุบัน คือ ขอให้ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้ดีที่สุด ทำให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเรา

22311897o

“สืบสานตามพระราชปณิธานถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ตั้งใจช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน”นางสาวอาตีก๊ะกล่าว

 

 

นางสาวนูรอัยดา สาเมาะ บัณฑิตสาขาเคมี-ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า ตอนนี้ได้งานเป็นครูสอนเคมี-ชีวะ อยู่ที่โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส จบแล้วได้งาน ได้รับการตอบรับที่ดี สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ในการทำงานได้อย่างเต็มที่ และโดยตรง ขอฝากให้น้องๆตั้งใจเรียน แม้จะเรียนหนักแต่ไม่อยากให้ทิ้งการทำกิจกรรม เพราะการทำกิจกรรมช่วยในการทำงาน ทำให้ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี สิ่งสำคัญในชีวิตไม่ใช่แค่เกรดเพียงอย่างเดียว

22292267o

“การเป็นบัณฑิต ม.อ.ปัตตานี ทำให้ได้รับการตอบรับที่ดี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงาน องค์กรที่ทำงาน ได้รับความเชื่อมั่นว่าเราสามารถทำงานได้ดี สิ่งที่ได้จาก ม.อ.ปัตตานี คือ สอนให้เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม ม.อ.สอนทักษะชีวิตการปรับตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น”นางสาวนูรอัยดา กล่าว

ด้านนางสาวรอดียะห์ ยูนุ บัณฑิตสาขาการสอนอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้พร้อมในช่วงพิธีสำคัญ รู้สึกดีและอบอุ่นใจในงานต้อนรับบัณฑิต และดีใจที่มีพ่อแม่ ลูกศิษย์ และเพื่อนๆถ่ายรูปร่วมกัน

22323711o

“ตอนนี้เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สอนวิชาสังคม ดีใจและภูมิใจมากที่จบม.อ.ปัตตานี สิ่งที่อยากฝากให้กับน้องๆนักศึกษา คือ ตั้งใจเรียน คว้าประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด ให้กล้าแสดงออก ฝึกทำงานเป็นทีม ให้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม มาก่อนประโยชน์ส่วนตน”นางสาวรอดียะห์ กล่าว

นายลุฏฟี ดอเลาะ มหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า เตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตนจบปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ และเรียนต่อปริญญาโทสาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

22292323o

“เป็นนักศึกษาทุน สควค.รุ่น 3 เพิ่งจบยังไม่ได้ทำงาน รอเรียกสอบบรรจุ เป็นอาจารย์สอนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ขอฝากให้น้องๆทุกคนที่ยังเรียนอยู่เก็บเกี่ยวความสุขและประสบการณ์ต่างๆให้มากที่สุด สักวันหนึ่งจะต้องมีวันที่ประสบความสำเร็จ และภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง”นายลุฏฟีกล่าว