Mahidol Day 2014 12

Mahidol Day 2014 04

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ซึ่งเรียกรวมกันว่า 5 พี่น้องมหิดล ซึ่งทั้ง 5 หน่วยงานเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระกรณียกิจสำคัญด้านการสาธารณสุขของไทยที่ทรงริเริ่มโดยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าสมเด็จพระบิดา โดย 5 พี่น้องมหิดลร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “มหิดลน้องพี่รวมใจ” เก็บขยะ ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถวายแด่สมเด็จพระบรมราชชนก และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 ช่วยกันรณรงค์รักษาความสะอาด ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Imjit Lertpongsombutr 2017

“เรา 5 พี่น้องร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ไม่ใช่ทำเฉพาะในวันที่ 24 กันยายน ซึ่งเป็นวันมหิดลหรือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกเท่านั้น แต่ทุกวันเป็นวันที่เราจะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และกำหนดจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี ดีใจที่ทุกหน่วยงานมาร่วมกันทำความดีที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์แห่งนี้ และเชื่อมโยงกับสมเด็จพระบรมราชชนก รู้สึกว่าเราได้ทำความดีถวายทั้งสองพระองค์ และในหลวงรัชกาลที่ 9”รองศาสตราจารย์อิ่มจิตกล่าว

นางสาวธนพร พนาคุปต์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องขยะ เนื่องจากเรามีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ได้อัญเชิญพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่ามาเป็นชื่อของสวนสาธารณะแห่งนี้ ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย ขณะนี้เรามีสถานท่องเที่ยวแห่งใหม่ Sky Walk มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาเศษขยะตกค้างสะสม

Thanaporn Panakub

“ปีนี้เราคุยกันว่า 5 พี่น้องมาร่วมบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และ Sky Walk ทุกคนทำด้วยความสุข สนุก มีรอยยิ้ม ช่วยกันดูแลสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสมเด็จฯ ให้สวยงามถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าและสมเด็จพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดล”นางสาวธนพรกล่าว

Prakit Sinutai & Chalong Meesong

สอดคล้องกับนายประกิต สินธุอุทัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนายฉลอง มีสงค์ นายช่างเทคนิคชำนาญการ โรงพยาบาลปัตตานี กล่าวว่า การจัดงานวันมหิดลครั้งต่อไปโรงพยาบาลปัตตานี เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม 5 พี่น้องรวมใจ ในนามของโรงพยาบาลปัตตานีรู้สึกดีที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสืบสานตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

Adisak Ngamkhajonwiwat

ด้านนายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี กล่าวว่า สิ่งสำคัญ คือ การน้อมนำสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ คือ การถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ร่วมกันทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และ Sky Walk

“ตอนนี้ปัญหาเรื่องขยะค่อนข้างมาก เรา 5 พี่น้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด เป็นเรื่องของจิตอาสา ทำด้วยใจ ดีใจที่ทุกคนมาร่วมกันทุกหน่วยงาน เป็นภาพบรรยากาศที่ดี สะท้อนให้เห็นถึงความรักความสามัคคี”นายแพทย์อดิศักดิ์กล่าว

Sila Intharat

พลทหารศิลา อินทรัตน์ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร กล่าวว่า รู้สึกดี มีความสุขที่ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9  กิจกรรมลักษณะนี้มีประโยชน์มาก ทุกคนได้ช่วยเหลือกัน มีความสามัคคี ช่วยลดภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน

Mahidol Day 2014 02

Mahidol Day 2014 08

Mahidol Day 2014 07

Mahidol Day 2014 01

Mahidol Day 2014 09

Mahidol Day 2014 06

Mahidol Day 2014 05

MahidolDay 2014 03