รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า งานวันรณรงค์ทันตกรรมสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งทุกวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า พระผู้อยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทย ภาพในความทรงจำของปวงชนชาวไทย คือภาพที่พระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในชนบทห่างไกล พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ซึ่งมีทันตแพทย์ให้การบริการตรวจและรักษาโรคในช่องปากแก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล เพื่อให้บริการรักษาฟันฟรีให้กับประชาชนทั่วไป โดยจะมีการบริการทางทันตกรรม ดังนี้ การตรวจฟัน งานขูดหินปูน ทันตกรรมสำหรับเด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย) การอุดฟัน การถอนฟัน และการผ่าฟันคุด จำนวน 89 ราย เป็นต้น

22554506

รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ไชยรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงสาธารณสุขได้สืบสานพระปณิธานดังกล่าว ด้วยการศึกษาสถานการณ์สุขภาพช่องปากของประชาชนไทยเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา และพบว่าโรคในช่องปากทั้งฟันผุ เหงือกอักเสบ สภาวะปริทันต์อักเสบ มีความชุกสูง เป็นโรคที่พบได้ทุกเพศทุกวัย แต่ขณะเดียวกันก็เป็นโรคที่ป้องกันได้

สาเหตุของปัญหาสุขภาพช่องปากมาจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งการบริโภคอาหารหวาน การทำความสะอาดฟันที่ไม่ถูกวิธี การไปรับบริการทางทันตกรรมเฉพาะเมื่อปวดฟัน เป็นต้น โดยในแต่ละปีมีประชาชนมาใช้บริการทันตกรรม ในงานวันรณรงค์ทันตกรรมสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นจำนวนมาก ในปีนี้ทางคณะฯ เปิดรับผู้สนใจจำนวน 1,000 คน  (1 คน / 1 การรักษา) สามารถรับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนบัตรคิวหมด โดยจะเริ่มตรวจตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ลานชั้น B อาคาร 3 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

tendist psu

ทั้งนี้ปัจจุบันจากการรณรงค์ใน 48 จังหวัด พอ.สว. ได้ขยายการรณรงค์ครอบคลุมทั่วประเทศ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อสุขภาพช่องปากของประชาชน แต่ละปีมีประชาชนนับแสนคนที่ได้รับบริการจากกิจกรรมรณรงค์ทางทันตสาธารณสุขเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น