23030468_1706572526028015_386969541_o

Royal Cremation Pattani 01 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำข้าราชการ และประชาชน ร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนส่วนภูมิภาค ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ พระเมรุมาศจำลอง มณฑลพิธี สนามศักดิ์เสนีย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี โดยมีประชาชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ผู้เข้าร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ได้รับแผ่นพับพระราชประวัติ หนังสือกษัตริย์ยอดกตัญญูและแสตมป์ในหลวงรัชกาลที่ 9

นางบุญธรรม นิสร จิตอาสา โรงพยาบาลปัตตานี กล่าวว่า มาร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จะขอเป็นข้าพระบาทในพระองค์ ดำเนินชีวิตตามรอยพระบาท เป็นข้าราชการที่ดี และเป็นลูกที่ดีตลอดไป

Boontham Nisorn

“วันนี้ได้ทำเพื่อพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย แม้พระองค์จะไม่อยู่แล้ว แต่ท่านจะอยู่ในดวงใจ สถิตอยู่ในดวงใจของเราตลอดไป คำสอนของพ่อที่น้อมนำสู่การปฏิบัติ คือ ความเพียร มีความมานะเพียรพยายาม ตัวอย่างพระมหาชนก ในบทพระราชนิพนธ์แห่งพระองค์ท่านความสำเร็จก็จะตามมา จะยึดคำสอนตามที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ตลอดไป”นางบุญธรรมกล่าว

นายวิเศษ แสงอรุณ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกปลื้มใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เป็นความภาคภูมิใจของตนเอง ครอบครัว และพสกนิกรทุกคน

Royal Cremation Pattani 03

Wiseth Sangarun

“คำสอนของพระองค์ท่านที่จะนำไปปฏิบัติ คือ เศรษฐกิจพอเพียง รู้จักกินรู้จักใช้ รู้จักประหยัด อดออม ทุกคนต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อครอบครัว เพื่ออนาคต และประเทศชาติของเรา”นายวิเศษ กล่าว

ด้านนางสาวอภิวันท์ ธรรมสโร นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จะนำคำสอนของพระองค์ท่านสู่การปฏิบัติ เรื่อง ความพอเพียง

“พระองค์ท่านสอนทุกอย่างให้รู้จักใช้ชีวิต รู้จักประหยัด ฝึกฝนตนเอง และสอนเด็กๆ เยาวชนทุกคน จะขอปฏิบัติตามพระองค์ท่าน”นางสาวอภิวันท์ กล่าว

Royal Cremation Pattani 02

Aphiwan Thammasaro

Khemwan Chankhong

เช่นเดียวกันนางเขมวรรณ จันทร์คง ข้าราชการเกษียณอายุราชการ อ.เมือง จ.ปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกรักในหลวงมาก มีความอบอุ่นใจที่ได้มาถวายดอกไม้จันทน์ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

“จะน้อมนำสู่การปฏิบัติ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จะปลูกผักไว้กินเอง ที่เหลือไว้ขาย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย รู้รักสามัคคี ให้ทุกคนรักกัน สามัคคีกัน”นางเขมวรรณกล่าว

เด็กหญิงเกษรา แก้วเพชร จิตอาสา นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้ทำหน้าที่เป็นจิตอาสา ช่วยเหลือบริการประชาชน เสริฟน้ำ แนะนำทางไปห้องน้ำแก่ประชาชนที่มาร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้

“คำสอนของพ่อที่จะนำไปปฏิบัติ คือ การทำความดี ไม่จำเป็นต้องให้ใครเห็น ถ้ารู้ว่าดี ลงมือทำ ภูมิใจที่ได้ทำสิ่งนั้น และจะทำความดีต่อไป”เด็กหญิงเกษรากล่าว