เมื่อวันที่ 28-30 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อ.เมือง จ.ปัตตานี กลุ่มหัวใจเดียวกันร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดอบรมค่าย 3 ศิลป์ “เขียน ถ่ายภาพ สร้างหนัง”รุ่นที่ 2 โดยมีนักเรียน ประชาชน และผู้สนใจ เข้าร่วมกว่า 30 คน

นายชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มหัวใจเดียวกัน กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า กลุ่มหัวใจเดียวกัน ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดทำค่ายนักเขียน ถ่ายภาพ และทำหนังสั้น รวมถึงส่งเสริมงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้กับผู้สนใจ สำหรับการอบรมค่าย 3 ศิลป์“เขียน ถ่ายภาพ สร้างหนัง”เป็นกิจกรรมของกลุ่มหัวใจเดียวกัน ร่วมกับ ศอ.บต. จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาเทคนิคสร้างสรรค์สื่อ ทั้ง 3 รูปแบบ คือ การเขียน การถ่ายภาพ การทำสารคดีสั้นเพื่อการสื่อสารและเพิ่มศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม โดยกำหนดจัดเป็นค่าย 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2560 รุ่นที่ 2 จังหวัดปัตตานี 28-30 ตุลาคม 2560  และรุ่น 3 จังหวัดนราธิวาส 11-13 พฤศจิกายน 2560 ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ทั้งหน่วยงานภาคประชาสังคม และผู้สนใจทั่วไป

chumsak nararatwong

23191970

นายชรินทร์ แช่มสาคร วิทยากรด้านงานเขียน กล่าวว่า งานเขียนมีหลายรูปแบบ อาทิ ข่าว สารคดี และงานวรรณกรรม ในการจัดอบรมค่าย 3 ศิลป์ ครั้งนี้ได้นำเสนอเรื่องของหลักการเขียนข่าวเบื้องต้น ข่าวต้องมีข้อเท็จจริง ความเที่ยงธรรม ถูกต้อง และตอบโจทย์ทางสังคม รวมถึงใช้ทฤษฎีเรื่อง 5W1H ซึ่งเมื่อเข้าใจ และเขียนข่าวเป็นแล้ว ผู้เข้าอบรมฯก็สามารถหาประสบการณ์เพื่อต่อยอดในการทำงานและการเขียนข่าวต่อไป

ด้านนางสาวจุฑารัตน์ ใบละหมาน ผู้เข้าอบรมค่าย 3 ศิลป์ รุ่นที่ 2 จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ เพราะสนใจงานด้านการเขียนเป็นพิเศษอยู่แล้ว โดยสมัยเรียนปริญญาตรี ได้มีโอกาสเขียนหนังสือมาก่อน และได้ห่างหายจากงานเขียนไปสักพัก และได้มาทบทวนงานเขียนต่อในการอบรมฯ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณกลุ่มหัวใจเดียวกันที่เปิดพื้นที่ให้กับผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสรับความรู้งานด้านศิลป์ “เขียน ถ่ายภาพ สร้างหนัง”

23158062

23192488

ทั้งนี้สำหรับการถ่ายทอดความรู้ได้รับเกียรติจาก 7 วิทยากรมืออาชีพ และ 1 ผู้ดำเนินกระบวนการกิจกรรม เพื่อชาวค่าย 3 ศิลป์“เขียน ถ่ายภาพ สร้างหนัง”ประกอบด้วย ด้านการเขียน ได้แก่ นายชุมศักดิ์ นราวัฒวงค์ นักเขียนอิสระ และนายชรินทร์ แช่มสาคร นักข่าวมืออาชีพ และนายอนุสรณ์ ศรีคำขวัญ นักเขียนอิสระ ด้านการถ่ายภาพ ได้แก่ นายเกริ่น เขียนชื่น และนายมูหมัด ซอเร่ เดง ช่างภาพอิสระ ผู้ถ่ายทอดด้านงามของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง และด้านการสร้างหนัง ได้แก่ นายนำพล ตระการผล ผู้สร้างนักข่าวพลเมืองมาหลายรุ่น และนายชารีฟ อดุยศาสตร์ ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์อิสระ

อย่างไรก็ตามค่าย 3 ศิลป์ “เขียน ถ่ายภาพ สร้างหนัง” ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดนราธิวาส เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม สามารถติดต่อ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ #เพจกลุ่มหัวใจเดียวกัน