นางเครือมาส แก้วทอน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า จักรยาน ofo เป็นหนึ่งในโครงการย่อยภายใต้โครงการ Green and Clean Campus มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่ของการเดินทางกับการใช้บริการจักรยานสาธารณะแบบไร้สถานี ทำให้การเดินทางระยะสั้น สะดวก รวดเร็ว ไร้มลพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจักรยานเป็นจักรยานที่มีการชาร์ตไฟด้วยระบบโซล่าเซลล์ และตอบโจทย์ความทันสมัยของเทคโนโลยี ด้วยการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ก็สามารถใช้บริการจักรยาน ofo ได้เลย ช่วยลดค่าใช้จ่ายของนักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการ ในการหาซื้อรถจักรยานเป็นของตนเอง เนื่องด้วยสาเหตุหลาย ๆ อย่าง อาทิ ราคาของจักรยานที่สูง และอื่น ๆ เป็นต้น ถือเป็นการประหยัดได้เป็นอย่างดียิ่ง

kruamas-kaewthorn

นางเครือมาส กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการใช้งานรถจักรยาน ofo สามารถใช้งานได้ง่าย เพียงโหลดแอพพลิเคชั่น ofo ได้ที่ http://m.ofo.so เข้าไปสมัครสมาชิก ค้นหาจักรยานในพื้นที่บริการ กรอกทะเบียนจักรยานเพื่อรับรหัสปลดล็อค และปลดล็อคจักรยาน จากนั้นก็สามารถนำจักรยานไปใช้ได้ทันที หลังจากใช้บริการรถจักรยาน ofo แล้วสามารถคืนจักรยานง่าย ๆ เพียงแค่จอดในพื้นที่บริการที่ใดก็ได้ หรือจอดตามจุดจอดจักรยานเพื่อสะดวกต่อการใช้งานครั้งต่อไป

อ่านข่าวเกี่ยวเนื่อง

ด้านนางสาวบุษกร บือนา บุคลากร ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นมากที่ ม.อ.ปัตตานี ได้มีจักรยาน ofo บริการให้กับนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ และบุคคลภายนอก เพราะทำให้สะดวกในการเดินทางระยะสั้น ประหยัดค่าใช้จ่าย และได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมภายใน ม.อ.ปัตตานี อีกทางหนึ่งด้วย พร้อมทั้งได้รณรงค์ให้หันมาใช้รถจักรยานมากขึ้น

23476532

นางสาวสุดานันท์ แซ่โย นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า การให้มีรถจักรยาน ofo บริการภายในมหาวิทยาลัยเป็นโครงการที่ดีมาก และได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางระยะสั้นภายในมหาลัย โดยเฉพาะนักศึกษาได้ใช้บริการในการเดินทางไปเรียนตามคณะหรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย ตนอยากแนะนำให้มหาวิทยาลัยมีการจัดทำที่จอด และเส้นทางจักรยาน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ส่วนค่าบริการ 5 บาทต่อ 30 นาที ก็ถือว่าไม่แพงมาก เพราะอย่างน้อยได้ช่วยมหาวิทยาลัยหารายได้อีกทางหนึ่ง

ofo 01

 

ofo 08

ofo 09

ofo 10

23439329

ด้านเด็กหญิงศิราภัทร์ งามสุขศัย นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ดีใจมากที่ ม.อ.ปัตตานี มีรถจักรยาน ofo ใช้บริการ ทำให้เกิดความสะดวก เร็วเร็ว และทันสมัย ราคาประหยัด และได้ดูแลสิ่งแวดล้อมภายใน ม.อ.เป็นอย่างดีมาก อยากให้จัดทำเส้นทางจักรยาน เพื่อความปลอดภัย

ofo 12

 

ofo 05

 

ofo 04

ofo 13

การขับขี่พาหนะต่าง ๆ บนถนนหลายสายของมหาวิทยาลัยค่อนข้างแคบ โดยเฉพาะเส้นทางระหว่างสี่แยกประตูด้านหลังมหาวิทยาลัยมายังอาคารเรียนรวม 58 ผ่านทางเข้าสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาที่มีทั้งนักศึกษาเดินบนถนน เนื่องจากไม่มีทางเดินเท้า รวมถึงการขับขี่ยวดยานต่าง ๆ ก็ค่อนข้างมากในชั่วโมงเร่งด่วน ขณะที่การขี่จักรยาน ทั้งนักเรียนนักศึกษาก็มักปั่นกันเป็นกลุ่มเต็มถนนดังภาพที่เห็น

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจะมีการเปิดตัวจักรยาน ofo ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นี้ในกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง ครั้ง 2 “50 ปี ม.อ.เนื่องในวันรูสะมิแล” ณ บริเวณข้างสำนักงานอธิการบดี ม.อ.ปัตตานี โดยขณะนี้ได้เปิดบริการให้ผู้สนใจทดลองขับขี่ฟรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นปี 2560 และจะเริ่มดำเนินการเก็บค่าบริการในวันที่ 1 มกราคม 2561 มีอัตราค่าบริการ 5 บาทต่อ 30 นาที