พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า ศอ.บต.ร่วมกับกรมปศุสัตว์และเครือข่ายไก่เบตงประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดโรงแปรรูปสัตว์ปีก เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบการผลิตและการตลาดไก่เบตงที่มีความต้องการมากถึง 1 หมื่นตัวต่อเดือน

Somkiat pholprayoon

กิจกรรมโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่อยู่ในภายใต้นโยบายหลักของรัฐบาล เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เป็นเมืองต้นแบบด้านการส่งเสริมการเกษตรกรรม ซึ่งการเลี้ยงไก่เบตง ถือเป็นโครงการต่อยอดในนโยบายนี้ด้วย โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ เครือข่ายไก่เบตงประชารัฐ หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ได้เปิดโรงแปรรูปสัตว์ปีกขนาดเล็กพิเศษของเครือข่ายไก่เบตงประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น จึงได้ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ และ ศอ.บต.ก็ให้ความสำคัญในการอนุมัติโครงการอย่างเร่งด่วน

พลเรือตรีสมเกียรติ กล่าวอีกว่า เป้าหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายไก่เบตงประชารัฐเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพที่ยั่งยืน การดำเนินการทุกอย่างต้องครบวงจร ซึ่งอาชีพปศุสัตว์คืออาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน การเลี้ยงไก่เบตงจึงถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพสำคัญในการสร้างรายได้ในพื้นที่ เนื่องจากไก่เบตงมีลักษณะพิเศษเฉพาะ อีกทั้งไก่เบตงยังเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งแนวทางในการสร้างรายได้ เริ่มตั้งแต่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ส่งต่อมาถึงการชำแหละไก่ที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับ อีกทั้งมีตลาดรองรับ ดังนั้นการส่งเสริมอาชีพในระยะยาวต้องมีความมั่นคง ยั่งยืน และมีมาตรฐาน

นายอรรควรพงษ์ อินทรการณ์ ประธานเครือข่ายไก่เบตงประชารัฐ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งกลุ่มไก่เบตงมาจากว่าไก่เบตงน่าจะเป็นอีกอาชีพที่จะสามารถทำเป็นอาชีพได้ และก็ไก่เบตงที่มีการประกาศว่ามีราคาที่แพง ซึ่งพี่น้องประชาชนทั่วไปไม่สามารถหารับประทานได้ยาก

ทางกลุ่มอยากให้ทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาพุทธหรืออิสลามได้รับประทานไก่เบตง เลยได้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา เริ่มแรกก็มีไก่ไม่มาก ล้มลุกคลุกคลานกันไป จนหน่วยงานส่งเสริมจากกรมปศุสัตว์เขต 9 เข้ามาดูงาน และได้แนวนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนได้เลี้ยงไก่เบตงมากขึ้นโดยมีกลุ่มไก่เบตงอยู่แล้ว ซึ่งขณะนั้นกลุ่มยังขาดเรื่องสายพันธุ์ของไก่ และได้ตั้งเป้าขึ้นมา เริ่มทำงานอย่างจริงจัง ทำให้ไก่เบตงติดตลาด ความต้องการของตลาดไม่เพียงพอ ทำให้ทาง ศอ.บต.ได้จับมือกับกรมปศุสัตว์เห็นความสำคัญได้มีการสนับสนุนทางด้านต่าง ๆ ปัจจุบันได้สร้างโรงแปรรูปสัตว์ปีกที่ได้มาตรฐานขึ้นมา เพื่อให้ไก่เบตงที่ผลิตออกมาเป็นผลผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการรับรองจากปศุสัตว์ สาธารณสุข และฮาลาล เป็นอาหารที่ปลอดภัย และสะอาด รวมทั้งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้พี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธ อิสลามอีกด้วย

Betong Chicken

ลักษณะไก่เบตง
(ภาพจากคุณนายไมตรี สุขเกษม)

ข้อมูลจากเว็บไซต์ Animals-Farm.com ให้ข้อมูลว่า ไก่เบตง เข้ามาในประเทศไทยโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาทางใต้ด้านจังหวัดยะลา โดยนำไก่เบตงเข้ามาเลี้ยง ซึ่งเป็นไก่ที่มีเชื้อสายมาจากไก่พันธุ์เลียงซานหรือห่ายิ้นไถ้ คนจีนเรียกว่า ไก่กวางไส หรือกองไส

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไก่เบตงจึงเริ่มเข้ามาในเมืองไทยเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ 100 กว่าปีที่ผ่านมา  ปัจจุบันจึงได้ชื่อว่าเป็นไก่เบตง เพราะกำเนิดการเลี้ยงในประเทศไทยครั้งแรก ที่อ.เบตง จ.ยะลา  ในอดีตการเลี้ยงนั้นเลี้ยงแบบปล่อยเป็นทุ่งกว้าง ให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ เมื่อมีการเลี้ยงจำนวนมากก็ส่งผลต่อโรคระบาดที่เกิดขึ้นด้วย ทำให้ต้องมีการควบคุมการเลี้ยงที่ต้องเข้มงวดขึ้นด้วย หลังจากนั้นจึงต้องมีการเลี้ยงในพื้นที่แบบจำกัด ทำให้การเลี้ยงสามารถทำได้สะดวกและไม่ยุ่งยาก จากนั้นเริ่มมีการพัฒนาการเลี้ยงไก่มากขึ้นโดยมีการสั่งไก่พันธุ์แท้จากต่างประเทศเข้ามาเลี้ยงโดยทำเป็นระบบ รูปแบบโรงเรือนที่มีมาตรฐาน และพัฒนาเป็นรูปแบบธุรกิจการค้า มากยิ่งขึ้น

สำหรับลักษณะของไก่เบตงนั้น เป็นไก่ไม่มีขนแข็ง จะมีแต่ขนอ่อนที่ปกคลุมขนที่ยาว และเป็นขนอ่อนที่สั้น สีเหลืองทองทั้งตัวผู้และตัวเมีย ตัวจะมีขนาดใหญ่พอสมควร เนื้อนุ่ม เนื้อเยอะ หนังหนา มันน้อย ถือเป็นลักษณะที่ดีของไก่เบตง รสชาติอร่อย โดยเฉพาะหากนำไปทำข้าวมันไก่แล้วถือว่าเป็นที่ยอมรับในเรื่องของรสชาติของเนื้อได้เป็นอย่างดี ในช่วงเทศกาลราคาสูง จัดเป็นไก่ที่มีคุณภาพดี สีเนื้อสวย ซากดี ไขมันน้อย และยังเป็นที่ต้องการของตลาดสูงอีกด้วย