วันที่ 3 ธันวาคม 2560 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จากคณะทำงานและหน่วยที่เกี่ยวข้อง ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อประเมินสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ พบว่า สภาพน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี เริ่มคลี่คลายลงหลังจากมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเล ทำให้การสัญจรไป-มา ของประชาชนได้เกือบทุกเส้นทาง แต่ยังต้องเดินทางสัญจรด้วยความระมัดระวัง ในส่วนของเขตเศรษฐกิจร้านค้าต่าง ๆ ก็เริ่มทยอยเปิดกิจการเป็นบางส่วนแล้ว อย่างไรก็ดี ได้แจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทาง และพื้นที่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วย เพื่อหาทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

flood 2017 05

flodd 2017 04

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมนายไชยพรท นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานีเร่งอำนวยการแก้ปัญหาน้ำท่วมบนถนนหนองจิก และเยี่ยมประชาชนบริเวณหมู่บ้านลัดดา
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ด้านนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ได้บัญชาการเหตุการณ์และเร่งวางกระสอบทรายเพื่อปรับทิศทางการไหลของน้ำจากพื้นที่รับน้ำข้างเคียงไหลลงท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ ในซอยกุหลาย ข้างประตูทางเข้าเมืองปัตตานี และใช้เครื่องสูบน้ำของเทศบาลเมืองปัตตานีสูบน้ำออก ผ่านคลองผ่านสามัคคี (ปะการอ) ป้องน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณหน้าเทคนิคปัตตานี และพื้นที่เมืองปัตตานี ส่วนระดับน้ำบริเวณซุ้มประตูเมือง ทางเข้า-ออก ยังท่วมสูง น้ำไหลเชี่ยว ด้านการจราจรนั้น สามารถเดินรถทางเดียว วิ่งสวนกันฝั่งขาออกเมืองปัตตานี

flood 2017 01

flood 2017 02

flood 2017 03

สำหรับสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ขณะนี้มีจำนวน 30,469 ครัวเรือน รวม 100,613 คน และมีผู้เสียชีวิต 5 ราย และมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 38,671 ไร่  ปศุสัตว์ 1,083 ตัว บ่อปลา 586 บ่อ ซึ่งทุกภาคส่วนทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ ได้เร่งระดมสรรพกำลังให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนเป็นการเบื้องต้นแล้ว โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งข้อมูลไปได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี โทรศัพท์   073-333208-9

นายโชคชัย ชุมนุ้ย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา ให้สัมภาษณ์ในรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ทางสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีเมื่อวานนี้ว่า ปริมาณฝนในภาคใต้มีลดน้อยลงต่อเนื่อง แต่ยังมีฝนตามฤดูกาลของภาคใต้ แต่การที่ฝนจะตกหนักต่อเนื่องเหมือนดังเช่นที่ผ่านมาจะไม่มีแล้วในระยะนี้ ซึ่งวันที่ 11-12 ธันวาคม 2560 นี้จะมีการประเมินสภาพอากาศกันอีกครั้งหนึ่ง

สอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนที่วัดในระยะนี้ พบว่า ปริมาณน้ำฝนลดลงต่อเนื่องมา 3 วันแล้ว โดยในนี้สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี รายงานปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ใน 24 ชม.ที่แล้วมา มีดังนี้ สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี 19.5 มม.  อ.เมือง 15.5 มม. อ.สายบุรี 7.6 มม. อ.ยะรัง 24.5 มม. อ.โคกโพธิ์ 18.0 มม. อ.ปะนาเระ 11.5 มม. อ.มายอ 18.2 มม. อ.หนองจิก 15.6 มม. อ.ยะหริ่ง 0.9 มม. อ.กะพ้อ 24.1 มม. อ.ไม้แก่น 17.4 มม. อ.ทุ่งยางแดง 15.2 มม. และ อ.แม่ลาน 45.0 มม.