Rama10

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  แจ้งว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จะเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดปัตตานีทรงเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจำปี 2560 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน 2 คณะ เข้าเฝ้าฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

Veeranan Pengchan

จังหวัดปัตตานีจึงขอเชิญชวนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ร่วมเฝ้ารับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และจุดที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สำหรับหน่วยงาน/ร้านค้า/ ในเส้นทางเสด็จฯ จากสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีของให้ดูแลรักษาความสะอาด อาคารบ้านเรือน ประดับธงชาติ ธงนามาภิไธยย่อ วปร. พร้อมติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ และให้ระมัดระวังสัตว์เลี้ยง/ยานพาหนะ ให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ

ด้านร้อยตำรวจเอกปกรณ์ คารวรัตนพิเชฐ สารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า ในช่วงการเตรียมรับ-ส่ง เสด็จฯ วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ช่วงเวลา 13.00 น.เป็นต้นไปจะมีการซักซ้อมขบวนเสด็จฯ ขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางการจราจร และเลี่ยงเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้ ถ.หนองจิก ถ.หน้าสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถ.สามัคคีสาย ข ตลอดสาย ถ.เดชา ถ.สายบุรี ถ.พิพิธตลอดสาย ถ.ยะรัง ตั้งแต่แยกสันติสุขถึงจุดกลับรถสะพานคณานุรักษ์

Pakorn Karawarattanapichet 02

“สำหรับเส้นทางหลักที่ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นพิเศษ ตั้งแต่สนามกีฬากลางไปจนถึงมัสยิดกลาง ซึ่งเป็นเส้นทางขบวนเสด็จฯผ่าน ถ.หนองจิก หน้าโรงพยาบาลปัตตานี ขอความร่วมมือประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้าเคลื่อนย้ายรถไปจอดที่ถนนปากน้ำตลอดสาย ซึ่งกำหนดเป็นพื้นที่จอดรถ ในวันเสด็จฯจะมีการปิดกั้นจราจรในเส้นทางเสด็จผ่าน ถ.เจริญประดิษฐ์ ถ.ปากน้ำ ประชาชนยังสัญจรใช้เส้นทางได้ แต่ในช่วงพระองค์เสด็จฯให้หยุดเดินรถเป็นการชั่วคราว”ร้อยตำรวจเอกปกรณ์ กล่าวและว่า

การปิดการจราจรแบ่งเป็นการปิดจราจรเด็ดขาด บริเวณ ถ.มะกรูดช่วงพระองค์เสด็จฯ จนถึงเมืองปัตตานี ประมาณครึ่งชั่วโมงปิดก่อนล่วงหน้าก่อนเสด็จฯ ประมาณ ครึ่งชั่วโมง ถ.หน้าสงเคราะห์ โดยรอบสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถ.สามัคคีสาย ข แยกสามัคคี ก,ข สู่สุลานลางา ถ.สฤษดิ์ ถ.หนองจิก ตั้งแต่หอนาฬิกา-แยกโรงพยาบาล ถ.เกษมสุข ข้างโรงเรียนเดชะ (ห้ามจอด) ถ.มะกรูด ตั้งแต่แยกเทศบาลเมืองปัตตานี ถึงแยกโรงอ่าง ถ.วรคามิน ถ.เดชา ถ.สายบุรี ถ.สะบารัง ต่อเนื่องไปยัง ถ.นรินทราช ถ.พิพิธ ถ.ปัตตาภิรมย์ ถ.อุดมวิถีถึงแยกซุปเปอร์ ศักดิ์ค้าไม้ ถ.ปรีดา ตลอดสาย ต่อเนื่องสะพานศักดิ์เสนีย์ ถ.กลาพอ ตลอดสาย ถ.ยะรังตลอดสาย ถ.จะบังติกอ ถ.กลาพอ ซ.3 ถ.ยะรังแยกรามโกมุท – แยกสันติสุข ปิดกั้นเส้นทางโดยเด็ดขาดช่วงเวลาเสด็จฯ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด เพื่อถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติ

24825863

24825842

**กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รถโรงพยาบาล กู้ชีพกู้ภัย ให้ปฏิบัติตามแผนร่วมของจังหวัด แจ้งประสานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องตามลำดับ

**ประชาชนที่มาเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี จากเส้นทางตะลุโบะ จอดรถภายในตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานี

**จิตอาสา กลุ่มพลังมวลชน ที่มาเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ ตรวจสอบสถานที่จอดรถที่ใกล้จุดรับ-ส่งเสด็จฯ และให้จอดรถในพื้นที่ที่กำหนด

**ขอความร่วมมือประชาชน กรุณาอย่าจอดรถกีดขวางจราจร ในเส้นทางที่ไม่อยู่ในเส้นทางที่ปิดการจราจรเพื่อให้การเดินรถสามารถสัญจรไปมาได้ไม่ติดขัด