นายอำนวย ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า ตั้งแต่ไประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยไปแล้วนั้น จังหวัดปัตตานีมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายเกือบทั้ง 12 อำเภอ ทั้งวาตภัยและอุทกภัย โดยเบื้องต้นมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ เพื่อได้การช่วยเหลือแก่เกษตรกร กำลังจะมีการลงพื้นที่สำรวจจริง และจัดทำประชาคมอีกครั้งเพื่อรับทราบถึงข้อเท็จจริงการเสียหายของพื้นที่เกษตร จากข้อมูลที่ได้สำรวจนั้น พบว่า ปัตตานียังคงอยู่ในสภาวะที่ยังไม่ประกาศระยะเวลาในการสิ้นสุดภัย และมีการแจ้งเตือนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องอยู่ แต่เบื้องต้นพื้นที่การเกษตรที่เสียหาย ณ ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 152,000 ไร่ และพื้นที่เสียหายที่ต้องมีการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนประมาณ 50,000 ไร่ มีจำนวนครัวเรือนที่ประสบภัยจำนวนกว่า 36,800 ครัวเรือน

rubber flood 02

 

rubber flood 01

rubber flood 03สวนยางพาราและพืชผักสวนครัวในพื้นที่หมู่ 5 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานีมีน้ำท่วมขังหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

นายอำนวย กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายทางด้านการเกษตรสามารถจำแนกความเสียหายได้ดังนี้ พื้นที่นาข้าวจำนวน 39,760 ไร่ คาดว่าจะเสียหายจำนวน 25,900 กว่าไร่ พืชไร่จำนวน 3,500 ไร่ คาดว่าจะเสียหายจำนวน 2,800 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพืชไร่ที่ปลูกไว้ในนาข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้ว และพืชสวนอื่น ๆ เช่น ไม้ผล ยางพารา จำนวน 110,000 ไร่เศษ คาดว่าจะเสียหายประมาณ 20,000 ไร่เศษ เป็นต้น รวมทั้งหมดจำนวนกว่า 152,000 ไร่

ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายด้านการเกษตร สามารถแจ้งความเสียหายได้ที่เจ้าหน้าที่เกษตรในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะมีการสำรวจอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีตัวเลขความเสียหายที่ชัดเจนเพื่อนำเสนอการช่วยเหลือ และประกาศรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอ และตำบล ในวันและเวลาราชการ