สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานื FM 107.25 MHz จัดโครงการ 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ “แบ่งปันรอยยิ้ม เติมความสุขให้น้องชายแดนใต้” ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 นี้ ณ โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีจัดโครงการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านภาษาและการสื่อสารให้แก่นักเรียนพร้อมกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งความสุขในช่วงวันส่งท้ายสิ้นปีและต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัย และชุมชน

Phirakan01

สำหรับกิจกรรมของโครงการนั้น หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า โครงการ 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ ประกอบด้วย กิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ได้แก่ กิจกรรมเสริมจินตนาการเล่านิทานจากภาพ กิจกรรมอ่านข่าวเด็กและเยาวชน กิจกรรมฝึกจัดรายการวิทยุและกิจกรรมเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ จากนั้นเป็นกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม เติมความสุขให้น้องชายแดนใต้ โดยมีทั้งกิจกรรมสันทนาการ การมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา มอบทุนการศึกษา และการแสดงดนตรี

“โครงการนี้บางส่วนได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งชมรมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า 3BB จังหวัดปัตตานี และมีประชาชนบางส่วนสมทบทุนเพื่อให้สถานีวิทยุนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน กีฬาและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนด้วย”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์กล่าว

107.25 2017

prachauthis 01

prachauthis 06

ทั้งนี้โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปัตตานี เขต 1 ตั้งอยู่หมู่ 7 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี สำหรับกิจกรรมของสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีนั้นมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คน ในระดับชั้น ป.1-6