นางสาวฉัตรสุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า โครงการประชารัฐการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 โดยเป็นการให้วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิตามโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Chatsuda chumsaeng 01

น.ส.ฉัตรสุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดปัตตานีถ่ายภาพร่วมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับกระทรวงพาณิชย์นั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีได้ดำเนินการในโครงการฯ โดยการเปิดรับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้ามาร่วมในการขายสินค้า เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดปัตตานีมีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 1 แสนกว่าคน ทั้งนี้จำนวนร้านค้าที่ทางจังหวัดปัตตานีต้องการทั้งสิ้นจำนวน 183 ร้านทั่วจังหวัด เฉลี่ยแล้วจำนวนประชากร 600 คนต่อ 1 ร้าน ซึ่ง ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 จังหวัดปัตตานีมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 94 ร้านครอบคลุมทั่วจังหวัดปัตตานี และมีร้านค้าที่ได้ติดตั้งเครื่อง EDC แล้วจำนวน 27 ร้านค้า

นางสาวฉัตรสุดา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่จังหวัดปัตตานีทั้ง 12 อำเภอที่พี่น้องประชาชนสามารถไปใช้บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ดังนี้

  • อำเภอเมืองจำนวน 7 ร้าน ได้แก่ ร้านมาเรียม ตำบลรูสะมิแล ร้านรอมือกี สะมาแอ ตำบลสะบารัง ร้านแบยิ ตำบลบานา ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพลค ไดอาน่า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านฟอร์ไลฟ์ และร้านไพศาล
  • อำเภอแม่ลานจำนวน 1 ร้าน ได้แก่ ร้านวีระ ตำบลแม่ลาน
  • อำเภอโคกโพธิ์ มีจำนวน 4 ร้าน ได้แก่ ร้านวรรณา ตำบลทุ่งคลา ร้านกิติเจริญ และร้านสมบูรณ์ ตำบลนาประดู่ และร้านดีดีคิตตี้ ตำบลมะกรูด
  • อำเภอกะพ้อ จำนวน 1 ร้าน ได้แก่ ร้านคาราฟี ตำบลกะรูบี
  • อำเภอทุ่งยางแดงจำนวน 1 ร้าน ได้แก่ ร้านอัสมา การค้า ตำบลน้ำดำ
  • อำเภอปะนาเระจำนวน 1 ร้าน ได้แก่ ร้านภาวินี ตำบลพวน
  • อำเภอมายอจำนวน 2 ร้าน ได้แก่ ร้านแบยุ พอเบาะ ตำบลกาวะ และร้านแบมะพลาสติก ตำบลมายอ
  • อำเภอยะรังจำนวน 4 ร้าน ได้แก่ ร้านอัสนีการค้า ตำบลเขาตูม ร้านอารีฟิน ตำบลปิตูมุดี ร้านกะนิ ตำบลยะรัง และร้านอิสติฟา ตำบลวัด
  • อำเภอยะหริ่งจำนวน 2 ร้าน ได้แก่ ร้านนิราณี ตำบลราตาปันยัง และร้านวีช็อปสะดวกซื้อ ตำบลยามู
  • อำเภอสายบุรีจำนวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้านบิสมิลละห์ ตำบลมะนังดาลำ ร้านอิฟแอนด์อาร์ม ซุปเปอร์มาร์ท และร้านสมพรพาณิชย์ตำบลตะลุบัน เป็นต้น

ทั้งนี้ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯแล้วทางธนาคารกรุงไทยจะดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC ตามลำดับต่อไป และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีจึงขอเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยสามารถยื่นสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนการค้า ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 073-336245