นายมะเยะ แดเมาะ ประธานกลุ่มบูนาดารา ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี กล่าวว่า บูนา ดารา (BUNA DARA) เดิมเป็นชื่อหมู่บ้านที่อยู่ติดกับป่าชายเลน มีประมาณ 10 หลังคาเรือน และดารา คือชื่อต้นพุทรา ภาษามลายู อ่านว่า ดารอ ประชาชนในพื้นที่จึงมีแนวคิดที่จะตั้งชื่อท่าเทียบเรือและกลุ่มนี้ว่า “BUNA DARA” ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว ปัจจุบันบูนา ดารา เป็นการจัดตั้งกลุ่มจากชาวบ้านในพื้นที่ โดยเริ่มแรกมีสมาชิกแค่ 12 คน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 96 คน ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ ซึ่งสามีภรรยาจะทำงานร่วมกันแบบครอบครัว เพราะกลุ่มบูนาดารา เชื่อว่าถ้าสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนก็จะแข้มแข็งด้วย

BUNA DARA 01

BUNA DARA 02

 

ที่นี่มียังมีทรัพยากรที่สมบูรณ์หลายอย่าง รวมทั้งทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็ง สามารถทำงานได้ และเรือ ที่กลุ่มมีเรือของสมาชิกอยู่แล้ว โดยไม่ต้องลงทุน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย รวมทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์นานาชนิดที่เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้าน เป็นพื้นที่ที่เข้มแข็งอีกแห่งหนึ่งของ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

ทั้งนี้ท่าเทียบเรือบูนาดารา “BUNA DARA” ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของ “หอยกัน”หรือ “ลอแก” เป็นหนึ่งในอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของพื้นที่แห่งนี้ โดยมีหอยกันจำนวนมาก ชาวบ้านจับมาบริโภคในครัวเรือน และขายแบบพอเพียง

BUNA DARA 03

BUNA DARA 04

สำหรับนักท่องเที่ยว หรือผู้สนใจ สามารถเข้ามาชมธรรมชาติป่าชายเลน ป่าโกงกางที่นี่ได้ทุกวัน โดยกลุ่มมีบริการเรือท่องเที่ยวกว่า 10-20 ลำต่อวัน สามารถมาศึกษาดูงานเป็นบุคคล กลุ่ม และคณะในราคาเป็นกันเอง ซึ่งนักนักท่องเที่ยวจะได้ล่องเรือชมป่าชายเลนผืนใหญ่ สัมผัสไฮไลท์นั่งเรือลอดอุโมงค์โกงกางที่มีความยาวประมาณ 700-800 เมตร กว้าง 6 เมตร เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มบูนา ดารา “BUNA DARA” ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างอาชีพ สร้างได้ และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ช่องทางการติดต่อกลุ่มบูนาดารา “BUNA DARA”