เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้จัดพิธีแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ปี 2560 และแนวโน้มของปี 2561 โดยมีนางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เป็นผู้แถลงข่าว พร้อมด้วยสื่อมวลชนทุกแขนงจากพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วม

Sureerat Lakhananit

นางสุรีรัตน์ กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2560 มีการขยายตัวจากปีก่อน มีการส่งออกและการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ การส่งออกขยายตัวตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ดีต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรม สำหรับรายได้เกษตรกรขยายตัวจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและราคาที่อยู่ในระดับสูงในช่วงต้นปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และราคาสินค้าเกษตรได้ปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี เป็นปัจจัยกดดันต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคบางส่วน ด้านการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวลง ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวจากปีก่อนตามราคาพลังงาน ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น

นางสุรีรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ในปี 2561 คาดว่าเศรษฐกิจภาคใต้จะขยายตัวต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยอุปสงค์จากต่างประเทศที่ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก จะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยว การส่งออก รวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้ขยายตัว โดยคาดว่าการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในภาคการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันการผลิตถุงมือยางจะขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง

27072706

27073337

“คาดว่าการผลิตและส่งออกยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูป จะเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลง สอดคล้องกับเศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มชะลอตัว ส่วนอุตสาหกรรมอาหารทะเลยังคงเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงด้านวัตถุดิบและความสามารถในการแข่งขันด้านราคา สำหรับการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะปรับดีขึ้น จากการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 เนื่องจากจำนวนที่อยู่อาศัยคงค้างเริ่มลดลง ประกอบกับผู้ประกอบการเริ่มเปิดตัวโครงการใหม่ ขณะเดียวกันภาครัฐได้มีการออกมาตรการเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ ทั้งนี้ราคาสินค้าเกษตรเป็นเรื่องสำคัญทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ”ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้กล่าว