นายพันศักดิ์ คุ้มครองพันธ์ ผู้จัดการร้าน Farm Outlet Pattani กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า ความเป็นมาของโครงการ Farm Outlet Pattani เกิดจากนโยบายของนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางการกระจายสินค้า เป็นศูนย์รวมสินค้าเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ สินค้าของดีปัตตานี ผลิตภัณฑ์โอทอป ผักออแกนิก ผักปลอดสารพิษ ผักไฮโดรโปนิกส์ สินค้าจากฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริจากพื้นที่ 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานี ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี

Pansak Kumkrongpan

“เรามุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มีสุขภาพดี เลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ พืชผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ สนับสนุนสินค้าชุมชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐ์กิจในพื้นที่ เริ่มทดลองจำหน่ายสินค้าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี ส่วนใหญ่ผู้บริโภคต้องการผักออแกนิก ผักปลอดสารพิษ ต้องการดูแลสุขภาพ สินค้าประเภทผักผลไม้ค่อนข้างขายดี ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ผักออแกนิก ขายอยู่ที่ราคา 20 กว่าบาท ราคา10 กว่าบาทก็มี ขึ้นอยู่กับปริมาณของสินค้า”นายพันศักดิ์กล่าวและว่า

Farm Outlet Pattani ดำเนินงานในรูปแบบของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี วิสาหกิจเพื่อสังคม กระตุ้นให้สังคมช่วยเหลือกัน สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ บริหารจัดการด้านตลาด การกระจายสินค้า สินค้าหลักมาจากกลุ่มเครือข่าย OTOP จังหวัดปัตตานี สินค้าเกษตรจากฟาร์มตัวอย่างโครงการพระราชดำริ ศูนย์วิจัยการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนบางส่วน จึงขอเชิญทุกท่านมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าได้ เปิดบริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น.ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จะเปิดร้านอย่างเป็นทางการ เชิญมาอุดหนุนได้ (ร้านอยู่ตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี)

Farm Outlet Pattani 16

Farm Outlet Pattani 15

Farm Outlet Pattani 14

Farm Outlet Pattani 13

Farm Outlet Pattani 12

Farm Outlet Pattani 11

Farm Outlet Pattani 10

Farm Outlet Pattani 09

Farm Outlet Pattani 08

Farm Outlet Pattani 07

Farm Outlet Pattani 06

Farm Outlet Pattani 05

Farm Outlet Pattani 04

Farm Outlet Pattani 03

Farm Outlet Pattani 02

Farm Outlet Pattani 01