เมื่อวันที่7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานีจัดกิจกรรม “เปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Signature taste by HUSO” โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางมาเป็นประธาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวนมาก ภายในงานประกอบการแสดงพิธีเปิดแฟชั่นโชว์เปิดบ้านมนุษยศาสตร์ การแสดงของนักศึกษาสาขาต่าง ๆ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ โดย น.ส.จิตภัสร์ กฤษดากร รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย การออกซุ้มจำหน่ายอาหารของนักศึกษา รวมถึงแนะแนวนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้เข้ามาเรียนรู้การเรียนการสอนในสาขาต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Veeranan Pengchan 06

phoca_thumb_l_huso-5656

 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

phoca_thumb_l_huso-5612

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัด Signature taste by HUSO ก็เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักของชุมชนและสังคมมากขึ้น โดยคณะมีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นเลิศในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำศิลปวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับสากล มุ่งจัดการเรียนการสอน สร้างประโยชน์ในเชิงพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยฐานการวิจัย มีคุณธรรมจริยธรรม จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการแข่งขันและปรับตัวในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมสากลได้อย่างภาคภูมิ

ดร.ปริศวร์  กล่าวด้วยว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ชุมชน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ  ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จึงมีทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ชุมชน หรือหน่วยงานในพื้นที่ที่ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการขับเคลื่อนและชี้แนะแนวทางให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา

“งานเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วันนี้เกิดขึ้นจากพลังความคิดและการร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อนำเสนอความโดดเด่นและความเข้มแข็งทางวิชาการแก่สาธารณะ นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายและสาธิตการทำอาหาร การแสดงต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย”คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวและว่า

phoca_thumb_l_huso-5887

phoca_thumb_l_huso-5721

phoca_thumb_l_huso-5663

การจัดกิจกรรมเปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Signature taste by HUSO ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีที่ได้ร่วมจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด มูลนิธิเทพปูชนียสถานจังหวัดปัตตานีที่ได้ความอนุเคราะห์การแสดงเชิดสิงโต ซึ่งสะท้อนว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม ขณะเดียวกันชุมชนและสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์พัชรีย์ เพรชรัตน์ จากภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวถึงการแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เดินทางมาร่วมงานว่า ตนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่กำลังจบชั้น ม.6 ทุกคน และอยากจะเชิญชวนให้นักเรียนเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งที่ภาควิชาภาษาไทยก็เป็นสาขาที่มีความโดดเด่นในด้านภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย มีรุ่นพี่และครูอาจารย์ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ทำอีกด้วย ทั้งการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเรียนรู้โลกกว้าง คาดหวังว่าจบไปแล้วนักศึกษาจะมีงานทำ

phoca_thumb_l_huso-6066

phoca_thumb_l_huso-6196

ส่วนนางสาวปารีฉัตร เสียงล้ำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กล่าวว่า ตนเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาเกาหลีเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ไม่เพียงเฉพาะในไทยเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี จีน ญี่ปุ่น แม้กระทั้งประเทศในยุโรป ซึ่งสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถือเป็นทางเลือกที่มีคุณภาพไม่แพ้สถาบันแห่งใด

ขณะที่นางสาวสานีสะ สาและ นักเรียนชั้น ม.5 จาก โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน กล่าวว่า การมาร่วมงานที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งนี้ทำให้มีประสบการณ์มากขึ้น ได้เห็นบรรยากาศของมหาวิทยาลัยเเห่งนี้แล้วรู้สึกประทับใจ  ส่วนกิจกรรมก็มีความหลากหลาย รวมถึงการแสดงบางอย่างก็ไม่เคยเห็นมาก่อน เช่น การแสดงของวัฒนธรรมต่างประเทศ อาหารที่หลากหลาย และรุ่นพี่ยังมีความเป็นกันเอง

phoca_thumb_l_huso-6636

phoca_thumb_l_huso-6684

 น.ส.จิตภัสร์ กฤษดากร

เช่นเดียวกับนางสาวนูรีดา ดอเลาะ นักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา  บอกว่า  การเข้ามาร่วมของงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทำให้ได้พบปะพูดคุยกับพี่ ๆ ซึ่งตนได้สอบติดสาขาสังคมสงเคราะห์ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงสนใจที่จะซักถามรายละเอียดต่าง ๆ ของการเรียนในสาขานี้

ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจัดตั้งขึ้นเป็นคณะลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2517 ในระยะแรกใช้ชื่อว่า คณะมนุษยศาสตร์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี 8 ภาควิชา คือ
1. ภาควิชาภาษาไทย
2. ภาควิชาภาษาตะวันตก
3. ภาควิชาภาษาตะวันออก
4. ภาควิชาสังคมศาสตร์
5. ภาควิชาภูมิศาสตร์
6. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
7. ภาควิชาประวัติศาสตร์
8. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ขอบคุณภาพประกอบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี