วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.อปัตตานี กว่า 30 คนพร้อมทั้งรองศาสตราจารย์ ดร. คณิตา นิจจรัลกุล อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 263-302 การผลิตรายการวิทยุและสื่อเสียงสำหรับการสื่อสารการศึกษา (Radio Production and Sound Media for Educational Communications) เดินทางมาศึกษาดูงานการส่งกระจายเสียงและการดำเนินงานของสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา หัวหน้าสถานี ม.อ.ปัตตานีให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานของสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีให้กับนักศึกษาได้รับฟัง พร้อมทั้งบุคลากรของสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีกล่าวแนะนำการจัดรายการวิทยุด้วย

28033508o

28033466o

28034123o

นางสาวซีตีรอมีเนาะ ดาโอะ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา กล่าวว่า การเดินทางมาศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีทำให้เข้าใจถึงความสำคัญของสื่อวิทยุมากยิ่งขึ้น แต่เดิมรู้สึกว่าสื่อวิทยุเป็นสื่อที่ไม่ทันสมัยเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อสังคมที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน ความจริงแล้วสื่อวิทยุมีประโยชน์ต่อประชาชนในหลากหลายกลุ่ม เช่น การทำให้เด็กมีจินตนาการ ตนคิดว่าเสน่ห์ของสื่อวิทยุคือเป็นสื่อที่ผู้ฟังรู้สึกคุ้นเคยเป็นกันเอง เข้าถึงประชาชนได้ง่าย

ส่วนนางสาว ณิชา ศิริกุล นักศึกษาสาขาเดียวกัน กล่าวว่า ตนชอบฟังสารคดีจากสื่อวิทยุเพราะทำให้ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น แม้ว่าสื่อวิทยุอาจจะไม่จำเป็นมากนัก แต่ตนก็คิดว่าเป็นสื่อที่ดีที่นำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง

28081210o

28035087o

28034406o

ด้านนางสาวนัจลาอ์ ตาปู กล่าวเช่นกันว่า การเดินทางมาศึกษาดูงานครั้งนี้ทำให้เข้าใจการดำเนินงานของสื่อวิทยุมากยิ่งขึ้น ทั้งรูปแบบการจัดรายการสดและเทป ได้ดูเครื่องมือในการออกอากาศ การศึกษาวิธีการจัดสรรเวลาในการเผยแพร่รายการต่าง ๆ เทคนิคการจัดการรายวิทยุของนักวิชาชีพ เป็นต้น