เปิดแล้ว งานสัปดาห์หนังสือ JFK Book Fair ที่ ม.อ.ปัตตานี วันที่ 19-23 ก.พ.นี้ ณ อาคารเรียนรวม...

เปิดแล้ว งานสัปดาห์หนังสือ JFK Book Fair ที่ ม.อ.ปัตตานี วันที่ 19-23 ก.พ.นี้ ณ อาคารเรียนรวม 19

เปิดแล้ว งานสัปดาห์หนังสือ JFK Book Fair ที่ ม.อ.ปัตตานี  ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณอาคารเรียนรวม 19 ม.อ.ปัตตานี เชิญเลือกซื้อหนังสือน่าอ่าน แนะนำหนังสือ สร้างแรงบันดาลใจจากนักอ่าน 12 ท่าน

นางสาวกุลวดี ทัพภะ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ /บรรณารักษ์ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า การจัดงาน JFK Book Fair ครั้งที่ 11 ปีนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเลือกซื้อหนังสือจำนวนมาก ทั้งประเภทวิชาการและหนังสืออ่านเล่น มีร้านค้าร่วมออกงานจำนวน 27 ร้าน ร้านหนังสือ 45 บูธ ทั้งหนังสือภาษาไทย และหนังสือภาษาอังกฤษ หนังสือวิชาการจากศูนย์หนังสือจุฬาฯ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนังสือทั่วไปจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ Text Book ที่น่าสนใจจากหลายแห่ง มีส่วนลดซื้อหนังสือในงาน หนังสือลดราคาพิเศษ นิทรรศการ “หนังสือของเรา” แนะนำหนังสือน่าอ่านจาก 12 ท่านที่เป็นที่รู้จัก อาจารย์ ศิษย์เก่า นักข่าว บอกเล่าความประทับ และแรงบันดาลใจที่ได้จากการอ่านหนังสือ เสริมสร้างบรรยากาศการอ่านภายในงาน เชิญชวน   ช้อปปิ้งหนังสือ สะสมแต้ม ลุ้นรับของรางวัล กิจกรรม workshop ทำที่คั่นหนังสือ ทำสมุดบันทึกไว้ใช้เอง การพับกระดาษ 3 มิติ และการทำพวงกุญแจไหมพรม สำหรับนักศึกษา บุคลากร ม.อ.ปัตตานี สามารถแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดฯได้ ติดต่อที่ กองอำนวยการ

Kulwadee Thappha

งาน JFK Book Fair หนึ่งปีมีครั้งเดียว ขอเชิญผู้สนใจมาเปิดหูเปิดตา มาช้อปปิ้งหนังสือกันได้ จากการประเมินที่ผ่านมาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยังให้ความสนใจหนังสือภาษาไทย ประเภทวิชาการ หนังสืออ่านเล่น นิยาย ทุกคนรอคอยกับงานนี้ มีสำนักพิมพ์น้องใหม่ มาร่วมออกงานเป็นปีที่ 2 ชื่อสำนักพิมพ์อัลอิหม่าน มีหนังสือเกี่ยวกับภาคใต้ ชายแดนใต้ หนังสือเก่าหายาก และหนังสือเพิ่งออกใหม่ ความรู้ด้านอิสลาม มาจำหน่ายในงานนี้ด้วย”นางสาวกุลวดีกล่าว

นางสาวนุสรา โต๊ะเซะ บรรณารักษ์ งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดจอห์นเอฟเคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า งาน JFK Book Fair มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ม.อ.ปัตตานี และประชาชนทั่วไป ผู้ใช้บริการหอสมุดฯ มีแหล่งในการเลือกซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ จากแหล่งต่าง ๆ โดยตรง ราคาส่วนลดจากสำนักพิมพ์ เป็นหนังสือที่ได้คัดมาแล้ว สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษาและอาจารย์  เช่น หนังสือที่เจาะลึกในสาขาวิชา หนังสือเรียน หนังสือวิชาการ หนังสืออ่านทั่วไป หนังสือเฉพาะด้าน เช่น การทำอาหาร มีให้เลือกหลากหลายประเภทภายในงาน

Nusara Thosae

การอ่านในปัจจุบันยังมีความสำคัญ แม้ว่าหนังสือฉบับสิ่งพิมพ์หลายๆสำนักฯจะปิดตัวไปบ้างแล้ว แต่ยังมีการเปิดฉบับออนไลน์ นักศึกษาอ่านจากหนังสือน้อยลง แต่สนใจอ่านจากสื่อโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น การใช้สื่อเทคโนโลยี เครื่องมือต่างๆ เข้ามาเป็นตัวช่วยสำคัญ เช่น เพจ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมข่าวสารต่างๆ คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องต่อความต้องการ การอ่าน ไม่ว่าจากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ ผ่านเครื่องมือ โซเซียลมีเดีย ถือว่าสำคัญเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน”นางสาวนุสรากล่าว

ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์หนังสือ JFK Book Fair ที่ ม.อ.ปัตตานี

JFK Book Fair 2018 01

JFK Book Fair 2018 02

JFK Book Fair 2018 03

JFK Book Fair 2018 04

JFK Book Fair 2018 05

JFK Book Fair 2018 06