28458925

นายสมาน อู่งามศิลป์ เจ้าของสำนักพิมพ์อัลอิหม่าน กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า ตนมาร่วมออกบูธงานหนังสือ JFK Book Fair ครั้งที่ 11 เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี หนังสือที่นำมาขายมาจากสำนักพิมพ์โดยตรง หนังสือเกี่ยวกับอิสลาม และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเภทวรรณกรรม การเมือง หนังสือออกใหม่จะเป็นแนวปรัชญาอิสลาม สำนักคิดต่าง ๆ แก่นปรัชญาอิสลาม เป็นหนังสือที่ยังไม่ค่อยมีการจำหน่ายอย่างแพร่หลาย เนื่องจากความต้องการน้อย นำมาจำหน่ายในงานนี้เป็นแห่งแรก ราคาหนังสือไม่แพง เริ่มต้นที่ 30-40 บาท ไปจนถึง 500-600 และ 1,000 บาท

Saman U-ngamsin

JFK Book Fair 2018 06

ครั้งที่แล้วมาร่วมออกงานหนังสือมีคนสนใจเยอะ ปีนี้รู้สึกว่ากำลังซื้อลดลงไป อาจด้วยเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ราคายางตก นักศึกษาบางส่วนเลือกแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด แต่ส่วนใหญ่ในห้องสมุดจะมีแล้ว นักศึกษาก็อยากให้มีอีก จะได้เพียงพอต่อความต้องการ”นายสมานกล่าว

ด้านนางสาววนิศรา  เอี่ยมใจรัก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมาหาหนังสือเกี่ยวกับวิชาเรียนอ่านเพิ่มเติม เช่น หนังสือเกี่ยวกับ แคลคูลัส ชีววิทยา ส่วนหนังสืออ่านเล่นทั่วไปที่ชอบ เป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ปีนี้ลักษณะพื้นที่การจัดงาน จัดแบ่งได้ดี มีพื้นที่เลือกหาเลือกอ่านหนังสือแต่ละประเภท สามารถเลือกหาหนังสือได้สะดวก

Wanisra Iamjairak

คิดว่าเป็นงานที่ดีมาก เป็นประโยชน์กับนักศึกษา บรรยากาศดี การจัดแบ่งพื้นที่ดี สะดวกสำหรับนักศึกษา อยากจะเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเลือกซื้อหนังสือที่ชอบได้ ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณอาคารเรียนรวม 19 ม.อ.ปัตตานี”นางสาววนิศรากล่าว

นางสาวชนิกานต์ พิพิธพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า งานนี้สนใจหนังสือเกี่ยวกับหลักภาษา เพราะเรียนด้านภาษา มีหนังสือที่ถูกใจบ้างแล้ว ชอบอ่านหนังสือประเภทนิยาย

Chanitkan Phipitphan

งานเกี่ยวกับหนังสือมีประโยชน์มากสำหรับนักศึกษา บางส่วนได้แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดเพื่ออ่านเพิ่มเติม ใช้เวลาในการอ่านหนังสือพอสมควร โดยเฉพาะหนังสือเรียน        ขอเชิญชวนผู้สนใจมาเลือกซื้อหนังสือที่งานสัปดาห์หนังสือที่ม.อ.ปัตตานี จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561”นางสาวชนิกานต์กล่าว

ด้านนางใจทิพย์ องอาจ ร้านนครกระบองเพชร จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตนมาร่วมออกร้านในงานสัปดาห์หนังสือที่ ม.อ.ปัตตานี ทุกปี กระแสตอบรับดี ขอบคุณสำหรับงานดี ๆ และมีพื้นที่สำหรับร้านนครกระบองเพชร สำหรับตนนั้นเริ่มต้นจำหน่ายต้นไม้ประเภทไม้ดอกไม้ประดับก่อน จากนั้นจึงมาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงต้นกระบองเพชรบวกกับการที่ตนชอบอะไรที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ตอบโจทย์ความสนใจ ยุค 4G กระแสคนรุ่นใหม่ ส่วนขั้นตอนการเพาะปลูกมีการศึกษา บริหารจัดการในเชิงปริมาณ มีการออกขายตามงาน และร้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราช การนำไปเลี้ยงไม่มีอะไรมาก ยึดหลักความต้องการของพืช คือ ปุ๋ย ดิน แสงแดด และน้ำ อย่างเหมาะสม

Jaithip Ongart

28340981

28310213

28277783_1825974060754527_1001423832_o

มีหลักว่าถ้าให้น้ำ รด ฉีด หรือ แช่ ต้องนำขึ้นรับแดดด้วย รากจะไม่เน่า และครบกระบวนการทำงานของพืช รดน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่ต้องยุ่งอะไรมาก วางไว้ภายในอาคาร หรือนอกอาคารก็ได้ หลักการดูแลเลี้ยงดู ใส่ปุ๋ยบ้างตามช่วงเวลา ถ้ามีการดูแลดีอย่างถูกต้องจะขยายยืดและให้ดอก ขนาดของต้นกระบอกเพชรจะเป็นไปตามขนาดของเขา บางคนซื้อไปวางหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์ ช่วยลดแสง รังสีอัตราไวโอเลต จะไม่ค่อยปวดตา กลางคืนช่วยฟอกอากาศ รู้สึกสดชื่น การดูแล การปลูก การเปลี่ยนกระถาง รดน้ำ ใส่ปุ๋ย อ่านเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก นครกระบอกเพชร”นางใจทิพย์กล่าว