นางสาวพัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ นักวิชาการอุดมศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า คณะวิทยาการสื่อสารได้จัดโครงการ    “สานสัมพันธ์ ปันน้ำใจ” ตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 15 ปี คณะวิทยาการสื่อสาร และโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 13 มีนาคม 2561 โดยกำหนดเดินทางนำอุปกรณ์ทางการศึกษา สื่อการสอน และหนังสือ ที่ได้จากการบริจาค และเงินสนับสนุนด้านการศึกษา จัดซื้อ     สื่ออุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทางการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษา และชุดสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไปมอบให้กับคณะครูและนักเรียน ณโรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

Commsci 2018 02

Commsci 2018 03

Commsci 2018 04

Commsci 2018 05

Commsci 2018 06

Commsci 2018 07

“ก่อนหน้านี้ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสนับสนุนด้านการศึกษา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทางการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษา จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสิ่งหลักที่โรงเรียนต้องการ คือ ชุดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์กีฬา จากการสำรวจข้อมูลทราบว่าโรงเรียนและคุณครูมีความตั้งใจในการสอนนักเรียนที่นี่ คุณครูทุกคนน่ารักมาก โครงการนี้ฯ นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาภายในคณะฯแล้ว ยังมีส่วนสร้างสัมพันธ์กับชุมชน แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือเติมเต็มในส่วนที่โรงเรียนต้องการและขาดแคลนจริงๆ “นางสาวพัชรกัญญ์กล่าวและว่า

Patcharakan

โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ หมู่ 4 บ้านศรีท่าน้ำ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 เปิดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียน 60 คน คุณครู 9 คน การจัดโครงการ “สานสัมพันธ์ ปันน้ำใจ” ดังกล่าวได้รับการประสานงานและการมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ทางคณะฯได้พิจารณาและให้การสนับสนุน ตามแผนงานโครงการ และยุทธศาสตร์ของคณะฯ ผ่านทางเครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ซึ่งสะท้อนให้เห็นการทำงานของคณะฯ ศิษย์เก่าในพื้นที่ ร่วมกับ ชุมชน และส่วนราชการ สอดคล้องตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกในการถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ร่วมฉลองครบรอบ 15 ปี คณะวิทยาการสื่อสาร และโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 13 มีนาคม 2561

ขอบคุณภาพจากคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี