วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการปัตตานีเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลและวันสังคมสงเคราะห์ จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬากลาง องค์บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายองค์ส่งเสริมคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวและคนพิการจากทุกอำเภอในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมงานจำนวนมาก

Disabled People's day 2018 02

Disabled People's day 2018 06

รองผู้ว่าราชการปัตตานี กล่าวว่า  การจัดงานวันคนพิการสากรจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2560มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี พ.ศ.2570 ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ไม่ทิ้งใครไวข้างหลัง” รัฐบาลมีนโยบายมุ่งมั่งขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ในระดับฐานรากเพื่อพัฒนาประเทศสู่สังคมที่มั่นคั่ง มั่งคง ยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้มี ความอยู่ดี กินดี มีความสุข ให้ความสำคัญเร่งการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสให้ประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยเฉพาะส่งเสริมเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกด้าน

“ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้กำหนดวาระการพัฒนาจังหวัดเพื่อที่จะดูแลพัฒนาคนพิการ คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจน ครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียง ถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของจังหวัดปัตตานี ดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวที่มีความเดือดร้อนได้หลายครอบครัว”ดร.พงศ์เทพกล่าว

Sunee Nameekun

นางสุณีย์ นามีกุล ผู้ปกครอง ของ ด.ญ. เกวลิน นามีกุล จากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปัตตานี กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานที่ดีมาก เพราะได้มากพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ๆ ที่พิการด้วยกัน น้องได้มาคลายเครียด สำหรับลูกของตนเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวเพราะคลอดก่อนกำหนดในห้องน้ำทำให้ขาดออกซิเจนสมองส่วนบังคับกล้ามเนื้อตีบทำให้เอวอ่อนแรงคล้าย ๆ กับกล้ามเนื้อใหญ่อ่อนแรง ในส่วนของการบำบัดฝึกให้ยืน ฝึกให้น้องคลายกล้ามเนื้อตามที่โรงเรียนสอน ตอนนี้สามารถหยิบจับของได้สามารถที่จะยืนแต่เราต้องอยู่ข้าง ๆ น้องสามารถขึ้นลงรถเข็นได้ ทานข้าวด้วยตนเองได้

Maskah Yanya

นางสาวมาสกะห์ ยานยา พี่เลี้ยงเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี หน่วยงานบริการทุ่งยางแดง กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้นำเด็ก ๆ มาร่วมงานทำให้เขา รู้จักการเข้าสังคม การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ทำให้เขาได้เรียนรู้การเข้าสังคม พบปะกับคนมากมาย รู้สึกดีใจ ในส่วนของการดูแลของเด็กพิการก็ดูแลให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เราแค่พยายามดูในสิ่งที่เขาจะทำและพยายามให้เขาทำได้ด้วยตนเอง

ส่วนนางสาว อาซีซะห์ แปเฮาะอีแล จากแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี กล่าว่า ตนมาสาธิตการทำขนมดอกจอก สามารถทำอาชีพให้กับชาวบ้านได้ สำหรับคนที่ว่างงาน ผลตอบรับวันนี้ดีมากมีคนสนใจเยอะต้องต่อคิวยาวพอสมควร รอบแรกหมดต้องพักซื้ออุปกรณ์การทำอาหารเพิ่มเต็ม อยากให้คนในงานมีโอกาสได้ชิมขนมดอกจอกกันทุกคน

Azizah Paehahelae

Disabled People's day 2018 08

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมได้ว่า  ภายในงานจะก็จะมีบูธต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการทำขนมดอกจอก การบริการตัดผมชายฟรี มีการระบายสี การวัดความดัน มีการแจกไอศครีมให้กับผู้พิการ มีการแสดงบนเวที อีกทั้งยังมีคูปองแจกให้แก่ผู้พิการที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งชิงโชคของรางวัลต่าง ๆ มากมายภายในงาน เพื่อให้ทุกคนร่วมสนุกกับกิจกรรมในครั้งนี้

Disabled People's day 2018 11

Disabled People's day 2018 10

Disabled People's day 2018 09

Disabled People's day 2018 08

Disabled People's day 2018 04

Disabled People's day 2018 05