ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีลงพื้นที่สำรวจสภาพจราจรบริเวณถนนพิพิธเขตเทศบาลเมืองปัตตานีเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และผู้ประกอบการร้านค้าย่านเศรษฐกิจตัวเมืองปัตตานี ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณถนนพิพิธกล่าวกับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า การจัดระบบการจราจรบริเวณถนนพิพิธดีขึ้นเพราะประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าให้ความร่วมมือดีในการจอดรถบริเวณเกาะกลางถนน (พื้นที่ที่กำหนดให้จอด) เมื่อมีการพูดคุยตกลงกันจากทุกฝ่าย การปฏิบัติไม่มีปัญหาอะไร ลูกค้าที่มาจอดรถบริเวณเกาะกลาง และข้ามถนนมาซื้อของอีกฝั่งไม่ได้มีผลกระทบมากนัก

“ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี ปัญหาที่พบ คือ ผู้ประกอบการบางร้านยังไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดร่วมกันเรื่องการจอดรถ บางร้านยังจอดรถหน้าร้านตนเอง ทำให้ลูกค้าที่มาจอดซื้อของจอดตาม การจอดรถขนส่งสินค้ากีดขวางจราจร วางกล่องสินค้าซ้อนกันเกะกะทางเดินบนฟุตบาททางเท้า บางครั้งล้นมายังบริเวณช่องทางจราจร แม้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยแนะนำตักเตือนหลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่ปฏิบัติตาม”ผู้ประกอบการรายหนึ่งกล่าว

Sakchai Klangdaeng

นายศักดิ์ชัย แขวงแดง ผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณถนนพิพิธ

นายศักดิ์ชัย แขวงแดง ผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณถนนพิพิธและกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สภ.เมืองปัตตานี กล่าวว่า ผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณนี้ห่วงเรื่องปลอดภัย โดยเฉพาะพวกกล่องสินค้า ต้นไม้ สิ่งของต่าง ๆ ที่วางไม่เป็นระเบียบ และรถสินค้าที่มาจอดขนของลง อยากให้เจ้าของร้านแต่ละร้านช่วยกันตรวจสอบดูแลหน้าร้าน หน้าบ้านตนเองก่อน และฝากให้เจ้าหน้าที่ช่วยกวดขันเพิ่มเติมบางร้านที่ยังไม่ให้ความร่วมมือ เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น

“ร้านค้าข้างเคียงแถวนี้กังวลว่าสินค้าที่กองคาไว้หน้าร้านทั้งวันทั้งคืน จะกลายเป็นที่ซุกระเบิดของคนที่ไม่หวังดี จะทำให้คนอื่นๆเดือดร้อนกันไปด้วย อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมากวดขันดูแลอย่างสม่ำเสมอ”นายศักดิ์ชัย กล่าว

Praguy Chaisiri

จ.ส.ต.ประกาย ชัยศิริ ผู้บังคับหมู่ปฏิบัติหน้าที่งานจราจร สภ.เมืองปัตตานี กล่าวกับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า การจราจรบริเวณถนนพิพิธไม่หนาแน่นมากในช่วงเช้าเพราะไม่ใช่โซนโรงเรียน แต่จะหนาแน่น ติดขัด ช่วงบ่าย – ช่วงเย็น เพราะมีตลาด งานจราจร สภ.เมืองปัตตานี มีการตั้งจุดตรวจประจำเส้นทางสายหลักในเขตตัวเมือง และพื้นที่โดยรอบ จัดระบบช่องจราจรสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ควบคุมจราจร ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตพื้นที่เมือง

“ปัญหาที่กระทบกับจราจรมีบ้าง เช่น การจอดรถของประชาชน ได้กำหนดพื้นที่จอดรถบริเวณเกาะกลางถนน ส่วนรถขนส่งสินค้า ส่งของ มาจอดหน้าร้าน ก็มีผลกระทบต่อการจราจรทั่วไปบ้าง พยายามแก้ปัญหาโดยมีข้อตกลงร่วมกัน เช่น ถ้าจอดหน้าร้าน ให้วางป้ายจอดชั่วคราว ขนของลง อย่างร้านหนังสือก็ทำเป็นตัวอย่าง ถ้าจอดนาน ก็จะแนะให้จอดชิดบริเวณเกาะกลางถนน บางร้านที่ยังจอดรถกีดขวางจราจร จะมีมาตรการตักเตือนกวดขัดต่อไป”จ.ส.ต.ประกายกล่าว

Vithawat Kaewchareon

สอดคล้องกับ ส.ต.ต.วิทวัส แก้วเจริญ ผู้บังคับหมู่ปฏิบัติหน้าที่งานจราจร สภ.เมืองปัตตานี กล่าวว่า ถนนพิพิธ รถค่อนข้างติดบ้าง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากประชาชนจอดรถเอาของลง และจอดรถทิ้งไว้ ทำให้การจราจรติดขัด ส่วนประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาด ขอความร่วมมือจอดรถ เปิดเบาะ บริเวณเกาะกลางถนน ขอฝากให้ประชาชนช่วยกันปฏิบัติตาม ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันเหตุร้าย

“อยากจะขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่าน จอดรถให้เรียบร้อย บางครั้งก็อาจจะเดินไกลหน่อย เนื่องจากพื้นที่จอดรถมีจำกัด และช่วงเย็นปริมาณรถจะหนาแน่น ช่วงนี้มีงานมหกรรมกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนและงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ตำรวจจราจรจะปิดเส้นทางจราจรบางส่วน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป บริเวณถนนนาเกลือตัดกับถนนมายอ ถนนมายอ ตัดกับ ถนนปะนาเระ และถนนนาเกลือ ตัดกับ ถนนเจริญนคร ขอให้ระชาชนใช้รถถนนด้วยความระมัดระวัง”ส.ต.ต.วิทวัสกล่าว

Phipith traffic 13

Phipith traffic 12

 

Phipith traffic 11

Phipith traffic 06

Phipith traffic 09

 

ลักษณะการจอดรถขนถ่ายสินค้าและการวางสิ่งของบริเวณถนนพิพิธและทางเดินเท้าสาธารณะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำว่า การวางของระเกะระกะดังกล่าวอาจมีคนร้ายนำวัตถุต้องสงสัยมาวางปะปนไว้ จนแยกไม่ออก และอาจจะเกิดเหตุร้ายได้

Phipith traffic 10

Phipith traffic 02

Phipith traffic 03

Phipith traffic 08

Phipith traffic 07

สภาพการจราจรทั่วไปบนถนนพิพิธ ซึ่งเป็นย่านการค้าขายที่สำคัญของเทศบาลเมืองปัตตานี โดยกำหนดให้จอดรถตรงเกาะกลางถนน