เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เวลา 19.00 น. ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง ถนนอาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เปิดงานกือดาจีนอ ประจำปี 2561 โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า การจัดงานกือดาจีนอ ประจำปี 2561 เป็นการจัดงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีร่วมกับชุมชนจีนหัวตลาด ที่เรียกว่า กือดาจีนอ ได้ร่วมกันสร้างสำนึกร่วมของผู้คนในปัตตานีที่ได้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมจีน ซึ่งถือเป็นของชุมชนคู่บ้านคู่เมืองของ จ.ปัตตานีร่วมกับวัฒนธรรมของชาวมลายู และพุทธมาเป็นเวลานาน

China town pattani 02

China town pattani 03

China town pattani 01

“ปีนี้ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ได้จัดขึ้นอีกครั้ง มีความพิเศษขึ้นมาที่เห็นได้ชัด คือ ชุมชนกือดาจีนอมีความเข้มแข็งมากขึ้น และได้เข้ามามีบทบาทกับคณะฯ ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างสันติสุขพร้อมกันด้วย”คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กล่าวและว่า

กิจกรรมกือดาจีนอในปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ หลายกิจกรรม ได้แก่ ตลาดนัดอาหารไทย จีน มุสลิม ตลาดอาหารคาว-หวาน โบราณ การประกวด Miss China Town Pattani 2018 การประกวดภาพถ่าย หัวข้อภาพเก่าเล่าใหม่ สาธิตการจัดโต๊ะรับพระ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม มุมเช็คอินท์ มุมถ่ายภาพกับโคมไฟจีน-เวียดนาม ตุ๊กตาโคมไฟ 12 นักษัตร และดื่มด่ำวิถีตลาดจีนที่เมืองปัตตานี

ทั้งนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เชิญชวนประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานประเพณี ได้ที่ตลาดจีนไชน่าทาวน์ปัตตานี @กือดาจีนอ ภายในงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานี “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี” ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561 ณ ถนนอาเนาะรู จ.ปัตตานี

ขอบคุณภาพประกอบจากคุณนิชาภา พฤกษวัลต์ นักวิชาการอุดมศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี