นายทนงศักดิ์ สุไลมาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และรองประธานชมรมมุสลิม โรงพยาบาลปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า โครงการเข้าสุนัตหมู่ภาคฤดูร้อนที่จัดขึ้นโดยชมรมมุสลิมโรงพยาบาลปัตตานี โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกระดับในนามชมรมมุสลิมโรงพยาบาลปัตตานีให้บริการแก่พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีเด็กผู้ชายมุสลิมเมื่อถึงเวลาเข้าสุนัตหรือการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ซึ่งโรงพยาบาลปัตตานีมีการบริการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 9 แล้ว

Thanongsak Sulaiman

ในแต่ละปีมีพ่อแม่ มีผู้ปกครองพาลูกหลานร่วมโครงการฯ เพิ่มมากขึ้นเป็นประจำทุกปี ถือว่เป็นการตอบรับที่ดี เนื่องจากว่าการเข้าสุนัตในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายที่สูงถึง 3 พันบาท และเรื่องของความสะอาด ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งโรงพยาบาลปัตตานี จะเน้นของการทำพิธีสุนัตในห้องผ่าตัดใหญ่เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่ติดเชื้อ และแผลสวย หายภายใน 5-7 วัน จากการบอกกล่าวต่อ ๆ ไปจนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในปีนี้โรงพยาบาลจะรับจำนวนทั้งสิ้น 100 คน เป็นเด็กมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี หากอยู่ต่างอำเภอจะต้องมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลของอำเภอนั้น ๆ มาด้วย

นายทนงศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมโครงการเข้าสุนัตหมู่จะจัดในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 นี้ ณ โรงพยาบาลปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน พร้อมบรรยายถึงบทบัญญัติของการเข้าสุนัต หลักการ และแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจให้กับเยาวชนมุสลิมที่เข้าร่วมโครงการฯ

sunat 02

Sunat 03

ทั้งนี้ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลปัตตานีเป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขให้กับสังคม  อาทิ การจัดโครงการเข้าสุนัตหมู่ การบริการละศีลอด และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลปัตตานีขอเชิญชวนเยาวชนในพื้นที่ที่มีอายุ 9 ปีขึ้นไปร่วมโครงการเข้าสุนัตหมู่ฤดูร้อน ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลปัตตานี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณทนงศักดิ์ สุไลมาน 098-4896690

ทั้งนี้ข้อมูลจากเว็บไซต์มุสลิมไทยโพสต์ ให้ข้อมูลว่า สุนัตเป็นพิธีกรรมจำเป็นที่เด็กผู้ชายชาวมุสลิมต้องผ่านให้ได้  ซึ่งเป็นการขลิบปลายอวัยวะเพศของเด็กมุสลิม ทั้งชายและหญิง เมื่อย่างเข้าวัยอันควร คือ อายุระหว่าง 8 – 12 ปี

ขอบคุณภาพจากชมรมมุสลิมโรงพยาบาลปัตตานี