สสจ.ปัตตานีแนะให้ดูแลสุขภาพช่วงฤดูร้อน เผยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตาย

สสจ.ปัตตานีแนะให้ดูแลสุขภาพช่วงฤดูร้อน เผยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตาย

นายนิอดุลย์ ดายะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยรวมถึงภาคใต้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขปัตตานี มีการประชาสัมพันธ์ห้ความรู้ และแจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังในการใช้ชีวิตในช่วงฤดูร้อน โดยใช้มาตรการ 3 ขั้นตอน คือ การส่งเสริม การป้องกัน และการฟื้นฟู โดยเฉพาะการป้องจากโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารในช่วงฤดูร้อน เช่น โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่มีเชื้อแบคทีเรีย หรือพยาธิ ทำให้มีการถ่ายอุจจาระเหลว ถ่ายเป็นมูกเลือดโรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์หรือ ไข้รากสาดน้อย และโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ เป็นต้น

Niadul Daya

นายนิอดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับฤดูร้อนความสะอาดต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากความร้อนอาจทำให้เหงื่อไคลไหลย้อย และเชื้อโรคเจริญเติบโตได้ไวกว่าเดิม ที่สำคัญอุณหภูมิที่สูงยังเป็นสาเหตุให้อาหารบูดเสียง่าย เราจึงต้องให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดให้ได้มากที่สุด เลือกกินแต่อาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ หากกินร่วมกับผู้อื่นต้องใช้ช้อนกลางเสมอ รวมถึงอย่าลืมล้างมือก่อนรับประทานอาหาร โดยยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง

Health pn

“โรคที่ต้องพึงระวังมากที่สุดอีกโรคหนึ่งคือ โรคพิษสุนัขบ้า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวแล้วทั่วประเทศจำนวน 3 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง และสงขลา”นายนิอดุลย์กล่าว