หากย้อนอดีตไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2511 เป็นวันที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช้ พรบ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น วันถัดมาคือวันที่ 13 มีนาคม 2511 จึงเป็นวันที่ พรบ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีผลบังคับใช้วันแรก มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันสถาปนามหาวิทยาลัย” โดยวันที่ 13 มีนาคม 2561 ถือเป็นปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีอายุครบ 50 ปี

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสนามหน้าลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี และผู้บริหารสำนัก/สถาบัน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ.และวันสถาปนามหาวิทยาลัย

50 psu 27

50 psu 25

50 psu 26

50 psu 24

50 psu 22

50 psu 20

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้
(ภาพถ่ายโดย วิญญู โอชโร)

สำหรับภาคเช้ามีการจัดพิธีทางศาสนา ประกอบด้วย พิธีทางศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม จากนั้นเวลา 09.00 น.มีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานี จุดธูปเทียนสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี อ่านประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา ไชยลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี อ่านประวัติวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วางพานพุ่มดอกไม้ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี อ่านกลอนสดุดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากเป็นวันสำคัญของชาว ม.อ. แล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่อยากจะให้ประชาชนในพื้นที่ของม.อ.ทั้ง 5 วิทยาเขตที่ตั้งอยู่ ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองกับมหาวิทยาลัย เราทำงานกับชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชน และประชาชน มหาวิทยาลัยเป็นของประชาชน และทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดี

“50 ปี ม.อ. ไม่ใช่เพื่อที่จะบอกว่าเราอายุ 50 ปีแล้ว แต่อยากจะบอกว่า 50 ปีที่เราอยู่ เราอยู่เพื่อที่จะทำประโยชน์เรื่องการพัฒนาการศึกษา นำความรู้จากการวิจัยไปบริการวิชาการแก่สังคม ประชาชนทุกคน ในทุกภาคส่วน เป็นผู้ที่จะป้อนความต้องการ หรือบอกโจทย์ว่าอยากจะให้ ม.อ.พัฒนาไปในทิศทางใด โอกาส 50 ปี ม.อ.เป็นช่วงเวลาเปิดบ้านครั้งใหญ่ที่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร และประชาชนได้มาพบปะกัน”รองศาสตราจารย์อิ่มจิตกล่าว

Phusit Thamchan

ขณะที่นายภูษิต ถ้ำจันทร์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า การจัดงานต้อนรับศิษย์เก่า ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2561 มีโอกาสเข้าร่วมทุกกิจกรรม วันที่ 11 มีนาคม ชมคอนเสิร์ต อาจารย์ไข่ มาลีฮวนน่า รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กองทุน 50 ปี ม.อ.เพื่อเพื่อนมนุษย์ วันที่ 12 มีนาคม ตนรู้สึกประทับใจกิจกรรมผูกข้อมือด้วยเส้นด้ายสีบลูและพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส ได้เห็นบรรยากาศเก่า ๆ อาจารย์และลูกศิษย์มาพบเจอกัน รู้สึกประทับใจ เห็นอาจารย์มีความสุข ก็รู้สึกมีความสุข เพราะอาจารย์เป็นศูนย์รวม และแรงดึงดูดให้ศิษย์เก่ามารวมตัวกัน ส่วนวันที่ 13 มีนาคม พิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้ มอบเงินและอุปกรณ์การเรียนรู้หุ่นฝึกช่วยชีวิต CPR และร่วมงาน 5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่

“ประทับใจทุกช่วงกิจกรรม ถ้าเป็นไปได้อยากแต่งกายย้อนยุคให้เหมือนกับงานอุ่นไอรัก ที่นี่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีพี่น้องไทยพุทธ มุสลิม และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน อยากเห็นทุกคนมารวมกัน เป็นพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนม.อ.ให้ก้าวไกลไปข้างหน้า ฝากให้ศิษย์เก่าทุกคนกลับมาเยี่ยมบ้าน มาดูว่าม.อ.เป็นอย่างไร กลับมาเยี่ยมอาจารย์ มาแบ่งปันและเติมเต็มพลัง และความสุขเพื่อช่วยกันทำงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมตามพระปณิธานต่อไป”นายภูษิตกล่าว

ด้านนายอาดือนันต์ แวสะแม็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในงาน 50 ปี ม.อ.และกิจกรรมมอบเงินและอุปกรณ์การเรียนรู้แก่ม.อ.ปัตตานี  ทางคณะฯ ได้รับมอบหุ่นฝึกช่วยชีวิตที่ผลิตโดยคนไทย ผลงานนวัตกรรมจากยางพารา ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม และรองศาสตราจารย์พรพรรณ นิธิอุทัย ที่กรุณามอบหุ่นฝึกช่วยชีวิต CPR รุ่น 4.0 ติดเซนเซ่อร์ และโปรแกรมประมวลผล จำนวน 1 ตัว พร้อมหุ่น CPR 200 ตัว แก่มหาวิทยาลัย และมอบต่อคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในกระบวนการฝึกช่วยชีวิต

Adeuanan Waesameng

“ได้ลองสัมผัสและฝึกดูแล้วรู้สึกว่านุ่มกว่าหุ่นตัวก่อน ๆ ที่เคยฝึกมา หุ่นเหมือนของจริงมาก ทำจากยางพารา คุณภาพดี ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยพัฒนาจนดีขึ้นเรื่อย ๆ เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์”นายอาดือนันต์

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าในพิธีมอบเงินและอุปกรณ์การเรียนรู้ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูกียรติ ปิติเจริญกิจ นอกจากมีการมอบหุ่นฝึกช่วยชีวิต CPR รุ่น 4.0 ติดเซนเซอร์ และโปรแกรมประมวลผล จำนวน 1 ตัว พร้อมหุ่น CPR จำนวน 200 ตัวโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม และรองศาสตราจารย์พรพรรณ นิธิอุทัยแล้ว ยังมีนางสาวนันทนา มีประเสริฐ ศิษย์เก่า ม.อ.ปัตตานี และเป็นผู้แทนบริษัทเมดิทอปจำกัด มอบเครื่อง AED รุ่น A-15 สำหรับช็อตหัวใจได้จริง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 65,000 บาท พร้อมตู้ชนิดแขวน บริษัทตะวันออกซินเทค จำกัด มอบเครื่อง AED รุ่น T-15 สำหรับฝึกอบรม จำนวน 1 เครื่อง ราคา 35,000 บาท บริษัทยางโอตานิ จำกัด มอบเงินสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราแก่ชุมชน จำนวน 150,000 บาท บริษัทเอ๊กโก้ ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท และมูลนิธิสอนช่วยชีวิต มอบเงินสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราแก่ชุมชน จำนวน 150,000 บาท โดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี และตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  ม.อ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบดังกล่าว

50 psu 10

 การมอบหุ่นฝึกช่วยชีวิต CPR รุ่น 4.0 ติดเซนเซอร์ 

50 psu 03

50 psu 07

50 psu05

50 psu 01

50 psu 12

50 psu 09การจัดกิจกรรมต้อนรับศิษย์เก่า