นางนวมน จันทร์กลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ตนขอขอบคุณศิษย์เก่าและผู้ที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันฟุตซอล 50 ปี ลูกศรีตรังที่ผ่านมาทุกท่าน ซึ่งได้จัดไปเมื่อ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงยิมเนเซี่ยม ม.อ.ปัตตานี การแข่งขันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจากการจำหน่ายเสื้อกีฬาและค่าสมัครทีมละ 4,000 บาท สมทบเข้ากองทุน 50 ปี ม.อ.เพื่อเพื่อนมนุษย์   โดยมหาวิทาลัยฯ จะเพื่อนำเงินจากกองทุนฯ ดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ต่อไป การแข่งขันแบ่งเป็นทีมพบกันระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่น และคู่พิเศษ 2 คู่ พบกันระหว่างทีมผู้บริหารกับทีมศิษย์เก่าอาวุโส และทีมบุคลากร ม.อ.ปัตตานี พบกับทีมศิษย์เก่ารุ่นจูเนียร์ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนานและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร และผู้บริหาร

Nawamon 02

“ฟุตซอล 50 ปีลูกศรีตรัง เป็นกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่ามาพบกัน รำลึกถึงวันที่ดี ร่วมกัน ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย และก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยที่มีความเจริญก้าวหน้าด้วยพลังของศิษย์เก่า”นางนวมนกล่าว

ด้านนายอนนต์ ตุหาย ทีมวิทยาลัยอิสลามศึกษา ศิษย์เก่าสาขาครุศาสตร์ อิสลามศึกษา รหัส 52 กล่าวว่า จบมาแล้ว 4 ปี รู้สึกคิดถึงความหลังสมัยเรียนอยู่ที่ ม.อ.ปัตตานี เป็นกิจกรรมที่ดีทำให้ศิษย์เก่ามาพบกัน อยากให้จัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก

“การแข่งขันไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาก คิดว่ามาพบปะศิษย์เก่าด้วยกันมากกว่า กิจกรรมนี้มีประโยชน์ ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง และศิษย์เก่าที่จบไปแต่ละรุ่น มาเล่นกีฬาด้วยกัน มีความสุขมากได้เจอรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์”นายอนนต์กล่าว

50 psu 33

50 psu 32

 

50 psu 31

เช่นเดียวกับนายอำนาจ ใจตรง ทีม PSU HUSO ศิษย์เก่า สาขาสังคมศาสตร์ และมานุษยวิทยา รหัส 53 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เจอรุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อน ๆ ที่เคยเรียนด้วยกัน และอาจารย์ เป็นบรรยากาศที่ดีมาก ปกติเป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้ว รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม

“ยินดีที่ได้ช่วยเหลือมหาวิทยาลัย การแข่งขันไม่ได้เตรียมอะไรมาก คิดว่ามาพบปะศิษย์เก่าด้วยกัน มาร่วมสร้างบรรยากาศที่ดี ในโอกาสครบรอบ 50 ปีม.อ.”นายอำนาจกล่าว

นายซูลอัสรี มะสะ ทีม PSU 48 ศิษย์เก่าสาขาตะวันออกกลางศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกดีที่ได้กลับมาบ้านอีกครั้ง ผูกพันกับสถาบันแห่งนี้และพระบิดา ดีใจที่ได้กลับมาร่วมกิจกรรมฟุตซอล 50 ปี

“ทีม PSU 48 มีการรวมตัวเตะบอลทุกเย็น อาทิตย์ละครั้ง มีการเตรียมตัวพอสมควร คิดว่ากิจกรรมนี้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพี่น้องให้ใกล้ชิดมากขึ้น ได้พบปะคณาจารย์ ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นกิจกรรมที่ดีมาก”นายซูลอัสรีกล่าว