วันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ชมรมดนตรีสากล ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการประกวด Folk Song Contest ณ คณะวิทยาการสื่อสาร โดยมีผู้เข้าร่วมการประกวด 8 วง ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ศุภชัย  สร้อยจิต อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานีในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดนตรีสากล และอาจารย์ ปวิชญา ชนะการณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานีเป็นคณะกรรมการตัดสิน

Folk Song Contest 02

Folk Song Contest 01

Folk Song Contest 03

Folk Song Contest 04

Folk Song Contest 05

Folk Song Contest 09

นางสาวรอยพิมพ์ เพ็งศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาและวรรณคดีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ในฐานะประธานโครงการฯ กล่าวกับสถานีวิทยุม.อ.ปัตตานีว่า ชมรมดนตรีสากลเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาความเครียดของนักศึกษา และต้องการเปิดโอกาสในการแสดงความสามารถทางดนตรี จึงจัดให้มีโครงการ Folk Song Contest ขึ้น

“โครงการนี้เป็นการประกวดความสามารถทางด้านดนตรีที่เน้นความรื่นเริงสนุกสนาน และเป็นดนตรีแนวสบาย ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้สึกผ่อนคลาย และเพื่อให้ผู้ที่มีความสามารถร่วมประกวดเพื่อแสดงศักยภาพทางด้านดนตรี      ยังเป็นเวทีแสดงความสามารถโดยไม่ปิดกั้นโอกาสของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป”นางสาวรอยพิมพ์กล่าว

Surasak Photpan

Folk Song Contest 06

ส่วนนายสุรศักดิ์ โภชน์พันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานีตัวแทนวงตะแล็ดแต๊ดแต๋ กล่าวว่า ตนรู้สึกสนุกที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบ สนุกที่ได้มอบความสุขแก่คนฟัง สนุกที่ได้ร่วมร้องเพลงกับเพื่อน ๆ ได้คิดสร้างสรรค์เพลง รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้ข้อผิดพลาดเพื่อนำไปแก้ไข โครงการนี้ทำให้รู้ว่ามหาวิทยาลัยของเรามีนักร้องนักดนตรีที่มีความสามารถอยู่มากมาย

“อยากให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้มากกว่านี้ ไม่ควรเน้นการเรียนมากเกินไปเพราะทำให้นักศึกษาเครียดและกดดัน ควรมีเวทีให้มีการปล่อยของปล่อยวางความเครียด นอกจากนักศึกษาจะคลายความเครียด ทำให้ ม.อ.มีสีสันขึ้น อยากให้ทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมเรื่องดนตรีมากกว่านี้ เพราะตนเชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่รักในเสียงดนตรี”นายสุรศักดิ์กล่าว

Thanasuan Withithep

ส่วนนายธเนศวร วิถีเทพ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ตัวแทนวงเพื่อนกัญ กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้น เนื่องจากไม่ค่อยได้ซ้อม เล่นยังไม่เต็มที่ โครงการนี้ได้รู้จักผู้ที่มีหัวใจรักดนตรีเหมือนกัน ได้เห็นถึงความสามารถและความผิดพลาดของวงตัวเองและวงผู้เข้าแข่งขันคนอื่น

สำหรับการประกวดนั้น ชมรมดนตรีสากลให้ข้อมูลว่า ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วงเพื่อนกัญ อันดับ 2 ได้แก่ วงวันเวย์ และอันดับ 3 ได้แก่ วงตะแล็ดแต๊ดแต๊

Folk Song Contest 11

 วงเพื่อนกัญ

Folk Song Contest 07

วงวันเวย์

Folk Song Contest 10

วงตะแล็ดแต๊ดแต๊

ขอบคุณภาพจากชมรมดนตรีสากล ม.อ.ปัตตานี