เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ.ปัตตานีเป็นเจ้าภาพจัด “มหกรรมพัฒนาอาชีพ สร้างนวัตกรรม กศน.อาชีวะสู่ SMEs และ OTOP 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงผลงานการพัฒนาอาชีพ และจำหน่ายสินค้า OTOP ต่าง ๆ ใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างจาก กศน.และวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาจากสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสมากกว่า 50 บูธ

29829441

29746399

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ สนับสนุนการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ สร้างโอกาสในการเรียนระดับอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะการทำงานพร้อมการประกอบอาชีพ และสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับ ทั้งยังเป็นการพัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงกับบริบทพื้นที่ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ ศาสนาและวัฒนธรรมเฉพาะของพื้นที่

29694010

29693574

29829953

29829599

นางสาวฮาบีบะห์ ดอเลาะ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.ยะลา กล่าวว่า สิ่งที่นำมาแสดงในงานนี้ คือ ผักกูดแผ่นอบกรอบ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเห็นสาหร่ายแผ่นอบกรอบ แต่ว่าสินค้าของตนจะนำผัดกูดมาทำแผ่นอบกรอบเป็นขนมขบเคี้ยว ซึ่งวัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบรับประทาน รวมถึงผู้บริโภคสตรีที่ต้องการลดน้ำหนัก

ผลิตภัณฑ์ผักกูดแผ่นอบกรอบยังเหมาะสำหรับผู้ที่กินเจเนื่องจากไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ สินค้าชนิดนี้เป็นสินค้า OTOP ที่มีเป็นเจ้าแรกในจังหวัดยะลา คิดว่าในอนาคตจะพัฒนาไปถึงระดับชาติ อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผักกูด ช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผลิตภัณฑ์ผักกูดแผ่นกรอบเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและสามารถจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

29831300

29748448

“สำหรับใครที่สนใจอยากรับประทานผักกูดแผ่นกรอบ มีทั้งรสหวานและรสเค็ม ในราคาเพียงถุงละ 10 บาท สามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook ลองแล – Product of YVC หรือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ 095-3123-929”นางสาวฮาบีบะห์กล่าว

นางสาวศินสนีย์ เจ๊ะหมิ่น ประธานกลุ่มแม่บ้านศรีบารู จาก กศน.ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กล่าวว่าสิ่งที่นำมาแสดง คือ ปลากูเลาเค็ม และปลาหวานของกลุ่มแม่บ้านศรีบารูบางตาวา ปลากูเลาเค็มเริ่มทำได้ประมาณสามเดือนกว่า เนื่องจากปลากูเลาเพิ่งจับได้เมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยปลากูเลาเป็นวัตถุดิบมาจากหมู่บ้านบางตาวาเพราะบางตาวาติดกับทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพประมง สามเดือนที่สร้างกลุ่มขึ้นมายอดที่ได้ประมาณ 50,000 บาท ปลากูเลาเค็มสามารถมาประกอบอาหารประเภทยำ ส่วนปลาหวานนำไปทอดเปิดไฟอ่อน ๆ

29746778

29831105

29748161

29748323

“ประชาชนที่สนใจอยากสั่งซื้อปลากูเลาเค็มหรือปลาหวาน สามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook Huda Feeza หรือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ 080-7021-700 จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ1,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของปลาและปลาหวานกล่องละ 100 บาท”ประธานกลุ่มแม่บ้านศรีบารู

ในงานดังกล่าวยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมจากเทคโนโลยีที่พัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังเช่น เครื่องปอกมะพร้าวอ่อน ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยแก้ปัญหาการปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนแก่ผู้ประกอบการจำหน่ายมะพร้าวอ่อน สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นผลงานของอาจารย์ปรีชา แสงทอง และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาทวี จ.สงขลา สนใจติดต่อ 0866954897 และ 0827297157

29747208

29790211

29790359

นอกจากนี้ยังมีเครื่องทำความสะอาดรังนกนางแอ่นด้วยลำโพงของวิทยาลัยเทคนิคสตูล โดยเครื่องดังกล่าวจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการล้างรังนกหรือแรงงานที่ใช้สายตาในการเลือกขนนกหรือตะกอนของรังนก การผลิตเครื่องทำความสะอาดรังนกยังช่วยประหยัดเวลา แรงงาน พลัง ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และยังไม่แตกหักเสียหาย หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อ อ.ปิยะพงศ์ ชัยยะวิริยะ วิทยาลัยเทคนิคสตูล โทร.081-969-9399