เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานีจัดกิจกรรม HUSO Gift For Life 50 ม.อ. สู่ 45 ปีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “เพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในปี 2562 เป็นปีที่ครบรอบการก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี นอกจากนี้ในวันที่ 23 เมษายนของทุกปีเป็นวันก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานมีทั้งอาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาเข้ามาบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่มาร่วมกิจกรรม 50 คนแรกจะได้รับของรางวัลจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้สนับสนุนจากสำงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลปัตตานี

HUSO blood 01

นายเชาวน์เลิศ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นคณะที่มี่อายุเข้าสู่ปีที่ 45 ซึ่งถือว่าเป็นคณะที่ก่อตั้งขึ้นในยุคแรก ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปในหลายด้าน โดยเฉพาะการมีส่วนในการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศ

“ตั้งใจมาบริจาคโลหิตด้วย และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เลือดของเราเขาจะนำไปช่วยเหลือใครเราไม่สามารถรู้ได้ แต่เราก็ไม่หวังสิ่งตอบแทนอยู่แล้ว ซึ่งการมาบริจาคโลหิตครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว”รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์กล่าว

Faozee latae

HUSO blood 07

นายเฝาซี ลาเต๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี บอกว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาบริจาคโลหิตครั้งนี้และเครื่องมือทันสมัยกว่าที่เคยบริจาคมา การบริจาคโลหิตใช้เวลาไม่นาน เมื่อคืนนี้ตนพยายามนอนให้เพียงพอ รับประทานอาหารเช้าก่อนมาบริจาคโลหิต ดีใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนื่องจากตนมีกรุ๊ปเลือด B เป็นกรุ๊ปเลือดที่ผู้ป่วยต้องการจำนวนมาก การมาบริจาคโลหิตครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ที่ผ่านมาจะบริจาคที่บ้านใน อ.จะนะ จ.สงขลา

ขณะที่นางสาวปรียพัชรา ชัยรัตน์สุวัตดี นักวิชาการอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บอกว่า ตนรู้สึกดีใจที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือและต่อชีวิตผู้ป่วย ตนมีการเตรียมความพร้อมด้วยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมงและรับประทานอาหารเช้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมาบริจาคโลหิตครั้งนี้

นางสาวฟาดีละฮ์ สมายล์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาเกาหลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บอกกับผู้สื่อข่าวว่า การมาร่วมบริจาคโลหิตวันนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกนั้นได้บริจาคโลหิตที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี การบริจาคโลหิตนั้นเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนมาบริจาคโลหิต เช่น การนอนให้ไม่น้อยกว่า 6-7 ชั่วโมง รับประทานอาหารเช้า ดื่มน้ำให้เพียงพอ

Fadeelah Smile

“การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นเรื่องที่ดี และกิจกรรมวันนี้เป็นวันครบรอบ 45 ปีของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ก็ยิ่งทำให้รู้สึกดีขึ้นอีกเพราะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ดีของคณะ เวลาได้ช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เรารู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น”นางสาวฟาดีละฮ์กล่าว

Asma Woh

HUSO blood 05

นางสาวอัสมะห์ โวะ พนักงานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวเช่นกันว่า ตนมาบริจาคโลหิตเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ความจริงตั้งใจบริจาคมาก่อนหน้านี้แต่เลือดลอย คราวนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี จึงบริจาคโลหิตทันทีเพราะสะดวกมีหน่วยมาให้บริการถึงที่เลย

“แม้ว่าเลือดของเรามีเพียงแค่นิดเดียว เราสามารถให้ประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ได้ ก็รู้สึกดี แม้มันจะน้อยนิดก็ตาม”นางสาวอัสมะห์กล่าว

HUSO blood 10

HUSO blood 11

HUSO blood 09

HUSO blood 08

HUSO blood 07

HUSO blood 03

HUSO blood 04

HUSO blood 06

HUSO blood 02