เมื่อเวลา 07.00 น.ของวันนี้ เทศบาลเมืองปัตตานีจัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2561 มีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน พร้อมด้วยนายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเดินทางมาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่นิยมใส่เสื้อผ้าไทย บ้างก็แต่ชุดคล้ายกับตัวละครในบุพเพสันนิวาส และเสื้อผ้าลายดอก หลังจากมีการตักบาตรรอาหารแห้งแล้ว มีการสรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

Songkrant 2018 01

Songkrant 2018 08

Songkrant 2018 11

พระโพธาภิรามมุนี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี – ยะลา – นราธิวาส (ธรรมยุต) แสดงสัมโมทนียคาถาตอนหนึ่งว่า สติเป็นสิ่งสำคัญมาก หากขาดสติแล้วชีวิตแต่ละวันของเราก็เหมือนขาดพวงมาลัย ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมนาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ชีวิตเราจะอยู่ได้ก็อาศัยความไม่ประมาท ความไม่ประมาทนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำเราไปสู่เหตุแห่งความสุข ความเจริญ เช่น ไม่ประมาทในกาย วาจา และใจ

“หากพุทธศาสนิกชนประพฤติอยู่ในความสามัคคี จะนำตัวเราและประเทศชาติไปสู่ความเจริญ แต่หากไร้ซึ่งความสามัคคีแล้ว ประเทศชาติก็จะขาดความเจริญ วันนี้พวกเราทุกคนมึความสามัคคีที่มาร่วมกันทำความดี ขอให้บุญกุศุลที่ท่านมากระทำความดี ขอความสุข ขอความเจริญให้แคล้วคลาดจากทุกข์โศกโรคภัย ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาดังพรที่องค์สมเด็จพระสัมมนาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “อายุวัฑฒะโก ความเจริญอายุ ธะนะวัฑฒะโก ความเจริญทรัพย์ สิริวัฑฒะโก ความเจริญสิริ ยะสะวัฑฒะโก ความเจริญยศ พะละวัฑฒะโก ความเจริญกำลัง วัณณะวัฑฒะโก ความเจริญวรรณะ สุขะวัฑฒะโก ความเจริญสุข” 

Songkrant 2018 07

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวให้โอกาสแก่ประชาชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรว่า การทำความดีนั้นเริ่มจากตัวเราก็ขอให้ทุกท่านเริ่มจากจิตที่มีความเมตตา เมตตาต่อตัวเอง เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ สิ่งเหล่านี้คือการเริ่มต้นแห่งการทำความดี ขอให้ทุกท่านสร้างจิตที่เป็นเมตตาขึ้น จะทำให้ชีวิตของเราดีและสงบ ขอให้เราได้ทำความดี ละความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส

“ในวาระอันเป็นมงคลของมหาสงกรานต์นี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายได้โปรดเมตตาประทานพรดลบันดาลให้พวกเราทุกคนมีแต่ความสุข ปราศจากความทุกข์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ กระทำการสิ่งใด ประกอบธุรกิจการงานใด มีตำแหน่งหน้าที่ใดก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป”นายวีรนันทน์กล่าว

Songkrant 2018 010

ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวถึงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลเมืองปัตตานีว่า การจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดปัตตานีถนนข้าวยำอุโมงค์น้ำพุไร้แอลกอฮอลล์ ประจำปี 2561 ได้จัดมาเป็นปีที่ 12 แล้ว ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ขบวนแห่ทางสงกรานต์ และบริเวณถนนมะกรูดที่เทศบาลเมืองปัตตานีได้เปิดเป็นพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ จนได้กลายเป็นถนนยอดนิยมติดอันดับของประเทศเพื่อเล่นน้ำสงกรานต์ กลายเป็นสีสันของจังหวัดปัตตานี

อุโมงค์น้ำพุเริ่มตั้งแต่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานียาวไปตามถนนมะกรูดมีความยาว 500 เมตร ถือเป็นอุโมงค์น้ำพุที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่มีอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้ทุกคนได้เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสดชื่นสนุกสนานเป็นพื้นที่สร้างความสุขให้แก่ประชาชนทุกเชื้อชาติ

Songkrant 2018 15

Songkrant 2018 16

เทศบาลเมืองปัตตานียังได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานประชาคมงดเหล้า จ.ปัตตานี รณรงค์ให้ถนนข้าวยำเป็นพื้นที่การจัดงานสงกรานต์ไร้แอลกอฮอลล์ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวปัตตานีไปเล่นน้ำสงกรานต์อย่างมีความสุข โดยไม่มีแอลกอฮอลล์ในงาน

“ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดจงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความเจริญด้วยจตุรพิตรพรชัยและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ และขอให้การเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงให้ร่มเย็นชุ่มชื่น ร่มเย็นเป็นสุขมาให้พี่น้องประชาชนชาวปัตตานีทุกคน และขอใช้น้ำอย่างคุ้มค่า มีความสุข สำราญบานใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดไปครับ”นายพิทักษ์กล่าว

Songkrant 2018 09

 

Songkrant 2018 12

 

Songkrant 2018 03

Songkrant 2018 02

30710147