จังหวัดปัตตานี เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการแข่งขันจักรยานทางไกล TOUR TO THE DEEP SOUTH THAILAND 2018 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2561 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

30739449

นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี (กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้) ตระหนักถึงความสำคัญของแนวนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการกีฬา อาทิ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัยปฏิบัติตามกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ จนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ และชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยการสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งการท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิม และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆแก่นักท่องเที่ยวดังกล่าว จึงมอบหมายสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล (TOUR TO THE DEEP SOUTH THAILAND 2018) ขึ้น เพื่อมุ่งหวังจะใช้กิจกรรมปั่นจักรยานทางไกลที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน มาสร้างเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสำรวจและผจญภัย ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ในรูปแบบใหม่ขึ้น

30727640

นายกิจจา ไวชมพู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับพื้นที่จังหวัดยะลาว่า จังหวัดยะลา นำโดยนายอนุชิต ตระกูลมุตติตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้วางนโยบายในด้านการส่งเสริมการกีฬาในทุกประเภท โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมหลายด้าน เช่น เส้นทาง สถานที่พักของนักปั่น แหล่งท่องเที่ยว การดูแลความปลอดภัย และอื่น ๆ โดยจังหวัดยะลาจะรับนักปั่นจักรยานทางไกลจากหาดนราทัศน์ จังหวัดนราธิวาส เข้าสู่เส้นทางโกตาบารู อำเภอรามัน และเข้าอำเภอเมืองจังหวัดยะลา ทั้งนี้นักปั่นจะได้สัมผัสถึงความสวยงามของผังเมืองยะลา เพราะจังหวัดยะลาถือเป็นจังหวัดที่มีผังเมืองที่สวยงามที่สุดของประเทศ และติดอันดับที่ 23 ของโลก เป็นจังหวัดที่สะอาดอีกด้วย

30739860

อย่างไรก็ตามการแข่งขันจักรยานทางไกล แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท TRAVIL เป็นการแข่งขันภายในจังหวัดระยะทาง 70-80 กิโลเมตร ต่อสนามแข่งขัน แบ่งออกเป็น 10 รุ่น การแข่งขันประเภทนี้จะเน้นการมีส่วนร่วมของคนในหมู่มากเนื่องจากระยะทางที่สั้น และมีรุ่นที่หลากหลาย ดังนี้

>>วันที่ 22 เมษายน จังหวัดปัตตานี

>>วันที่ 29 เมษายน จังหวัดสงขลา

>>วันที่ 5 พฤษภาคม จังหวัดยะลา

>>วันที่ 6 พฤษภาคม จังหวัดนราธิวาส

>>วันที่ 13 พฤษภาคม จังหวัดสตูล

จำนวน 10 รุ่น

T1 รุ่นเยาวชนไม่เกิน 20 ปีชาย

T2 รุ่นเยาวชนไม่เกิน 20 ปีหญิง

T3 รุ่นทั่วไปชาย

T4 รุ่นทั่วไปหญิง

T5 รุ่นอายุไม่เกิน 40 ปีชาย

T6 รุ่นอายุไม่เกิน 40 ปีหญิง

T7 รุ่นอายุไม่เกิน 50 ปีชาย

T8 รุ่นอายุไม่เกิน 50 ปีหญิง

T9 รุ่นอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปชาย

T10 รุ่นอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปหญิง

ประเภท RACING เป็นการปั่นจักรยานทางไกลระหว่างจังหวัด ระยะทางรวม 675 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 6 Stage โดยแต่ละ Stage มีระยะทางที่ไม่เท่ากันโดยจะปั่นผ่านจังหวัดต่างๆจนครบ 5 จังหวัด ดังนี้

วันที่ 23 เม.ย. Stage 1 หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี >หาดนราทัศน์ นราธิวาส 98 กม.

วันที่ 24 เม.ย. Stage 2 หาดนราทัศน์ จังหวัดนราธิวาส >สนามช้างเผือกยะลา 108 กม.

วันที่ 25 เม.ย. Stage 3 สนามช้างเผือกยะลา > หาดสมิหลา สงขลา 134 กม.

วันที่ 26 เม.ย. Stage 4 หาดสมิหลา สงขลา > เทศบาลเมืองสตูล 132 กม.

วันที่ 27 เม.ย. Stage 5 เทศบาลเมืองสตูล > มหาลัยหาดใหญ่ สงขลา 99 กม.

วันที่ 28 เม.ย. Stage 6 มหาลัยหาดใหญ่ สงขลา > หน้าศาลากลางปัตตานี 104 กม.

TOUR TO THE DEEP SOUTH, THAILAND 2018 เชิญร่วมการแข่งขันปั่นจักรยานครั้งยิ่งใหญ่ ณ ภาคใต้ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและจังหวัดสตูล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 13 พฤกษาคม 2561 ชิงเงินรางวัลรวม 900,000 บาท สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ สมัครออนไลน์ https://event.thaimtb.com สมัครออฟไลน์ได้ที่ร้านเอกสปอร์ต จ.ปัตตานี หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทร. 080-602 4407 ข้อความแฟนเพจ Tour To The Deep South, Thailand 2018 หรือไลน์แอด http://line.me/ti/p/%40udb4518k