เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานีเปิดโครงการจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 สัญจร ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ โดยมีนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีย์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา และ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวต้อนรับ และรายงาน

32087322n

32169443n

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษาฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนาในการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 (สัญจร) และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 (สัญจร) ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปจะได้มีโอกาสชื่นชมผลงานของศิลปินทั้งเยาวชนและศิลปินรุ่นใหญ่ทั้งทางด้านจิตรกรรม ปะติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อประสม โดยแบ่งผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 จำนวน 37 ชิ้น และผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 จำนวน 68 ชิ้น ผลงานทั้งหมดผ่านมาตรฐานการตัดสิน และคัดสรรโดยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาที่เป็นการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ด้านผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2560 ได้จัดให้ศิลปินร่วมส่งผลงานในเดือนพฤษภาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วม จำนวน 138 ท่าน และมีผลงานทั้งสิ้น จำนวน 188 ชิ้น คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินให้ได้รับรางวัลการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 จำนวน 14 รางวัล และคัดเลือกให้ได้ร่วมแสดงจำนวน 68 ชิ้น ครั้งนี้นำผลงานมาจัดแสดงที่เป็นผลงานรางวัล จำนวน 6 ชิ้น และผลงานร่วมแสดง จำนวน 31 ชิ้น โดยผลงานที่ไม่ได้นำมาแสดง ทางหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดทำเป็น วีดีทัศน์ เพื่อให้ผู้ชมผลงานอย่างครบถ้วน ทั้งนี้การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560 ได้จัดให้ศิลปินร่วมส่งผลงานในเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมส่งผลงาน จำนวน 312 ท่าน และมีผลงานทั้งสิ้น จำนวน 453 ชิ้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินให้ได้รับรางวัลศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 จำนวน 10 รางวัล รางวัลสนับสนุน 7 รางวัล และคัดเลือกให้ได้ร่วมแสดง จำนวน 79 ชิ้น ได้นำผลงานมาจัดแสดงเป็นผลงานรางวัล จำนวน 5 ชิ้น ผลงานรางวัลเป็นภาพพิมพ์ดิจิตอล 4 ชิ้น และผลงานร่วมแสดง จำนวน 59 ชิ้น

_MG_0806_resize

_MG_0819_resize

ผลงานที่นำมาแสดงในปีนี้ทำให้ได้เห็นพัฒนาทางด้านฝีมือและการสร้างสรรค์ผลงานในสาขาต่าง ๆ ของเยาวชนทั้งทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อประสม ที่ได้ถูกกลั่นกรองและคัดสรรโดยผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขา ผลงานดังกล่าวจึงเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าควรแก่การเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะให้กว้างไกล และแสดงถึงความเป็นเลิศทางศิลปะและการพัฒนาทางศิลปะของประเทศไทย

จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ชมนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 (สัญจร) และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 (สัญจร) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี ในวัน และเวลาราชการ

ชมภาพพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34