เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ SPMC สำนักข่าว SPMCNEWS  ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ ปกครอง ภาคเอกชน มูลนิธิและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน “ด้วยรอยยิ้ม” ครั้งที่15 ฮิจเราะห์ศักราช1439 ตรงปี พ.ศ. 2561 โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธี  นายรุซดี เจ๊ะแล ประธานโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายรพี มามะ อุปนายกบริหารสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ /บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว SPMCNEWS เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมจัดงาน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็กกำพร้า ประชาชนที่ยากไร้ และผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมงานจำนวนมาก

media romdon 2018 11

 

media romdon 2018 06

media romdon 2018 09

 

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประธานในพิธี

media romdon 2018 08

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ขอบคุณสื่อมวลชน และผู้ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากต่อประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมในช่วงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ที่ทุกคนจะร่วมทำความดี ทำในสิ่งที่ดีงาม และละในสิ่งที่จะทำให้เกิดความชั่วร้าย เป็นบาป ซึ่งเป็นเดือนอันประเสริฐยิ่งสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วโลก

การมอบสิ่งของอุปโภค ข้าวสาร น้ำตาล อินทผาลัม น้ำหวาน แก่เด็กกำพร้า และ           ผู้ยากไร้ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสแล้ว ยังถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ เสริมสร้างความเข้าใจ ส่งผลต่อความสงบสุขในเดือนรอมฎอน อันประเสริฐ”นายไกรศร กล่าว

Mamung sama

นายมะมุง สามะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
กล่าวถึงความสำคัญและการปฏิบัติตัวในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

หลังจากนั้นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และภาคเอกชน ร่วมกันสิ่งของอุปโภค แก่เด็กกำพร้า ผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และพื้นที่สงขลาบางส่วน จำนวนกว่า 600 ครัวเรือน เพื่อเป็นปัจจัยในการสนับสนุนและละศีลอดในเดือนรอมฎอน สร้างรอยยิ้มและความดีใจ แก่ผู้รับอย่างมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า จัดกิจกรรมครั้งนี้จัดเป็นปีที่ 15 โดยชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดต่อเนื่องทุกปี น้อมนำกระแสพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง  พัฒนา” มาเป็นหลักในการทำงาน เน้นโครงการหรือกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีลดช่องว่าง ความหวาดระแวงระหว่างภาครัฐและทุกภาคส่วน ร่วมสร้างสันติสุขในช่วงเดือนรอมฎอน และส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมปฏิบัติการถือศีลอดตามหลักศาสนาอิสลาม ยึดมั่นในความดีงาม ความเมตตา การให้อภัย ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข โดยมีวิทยากรผู้นำศาสนาอิสลามให้ความรู้กับชาวมุสลิมเพื่อปฏิบัติตนในการถือศีลอดและละศีลอดอย่างถูกต้องอีกด้วย  และในช่วงท้ายของกิจกรรม กลุ่มเด็กกำพร้า ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้ร่วมงานกล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้

media romdon 2018 12

media romdon 2018 10

media romdon 2018 07

media romdon 2018 01

media romdon 2018 02

media romdon 2018 03

media romdon 2018 04

media romdon 2018 05