ชาวกะมิยอ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2561

ชาวกะมิยอ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2561

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ม.4 บ้านกาแลบือซา ตำบลกะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี เดินทางร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พรศ. เจ้าหน้าที่ อบต.กะมิยอ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

นายเจ๊ะโซะ เจ๊ะอาลี กำนันตำบลกะมิยอ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือของหน่วยราชการในพื้นที่ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 โดยได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่ริมถนนสายบ้านกือดี-กะมิยอ ให้เกิดทัศนียภาพที่ดีสำหรับผู้เดินทาง และเป็นกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในพื้นที่อีกด้วย

2

ทั้งนี้ตำบลกะมิยอ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองปัตตานี มี 7 หมู่บ้าน ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลักคือ รับจ้าง ทำสวน และทำนา เป็นตำบลสันติสุขอยู่ร่วมกันแบบฉันท์พี่น้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน