0

พันตรีปิยชาติ รุจิระชุณห์ ผู้ตรวจการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมในครั้งนี้ ได้มาติดตามในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์โดยทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคงอยู่ในเขตซึ่งต้องมีการรักษาความปลอดภัย ความมั่นคงอย่างเข้มงวด เท่าที่สังเกตในตัวเมือง มีด่านตรวจความมั่นคงทางทหาร ตำรวจ แต่เมื่อสัมผัสในพื้นที่ประชาชนอยู่อย่างสงบเรียบร้อยดี

1

 

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี มาตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เป็นไปด้วยดี สำนักงานฯได้ดำเนินตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเกือบจะ100 % เตรียมการด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วม เพื่อเตรียมมือรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต พนักงานมีความสมัครสมานร่วมมือกันดี และยังได้เป็นประธานเปิดการอบรมสมาชิกอาสาสมัครองค์กรเอกชนเพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง สังเกตการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ โปร่งใส ตามสโลแกนที่ว่า “การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ

2

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความพร้อมตลอดเวลา แม้ในช่วงที่ยังไม่มีการเลือกตั้ง จะทำงานในเรื่องส่งเสริมความรู้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสส.การได้มาซึ่งสว.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เป็นความรู้หลักให้ประชาชน ระยะเวลาอันใกล้ที่จะมีการเลือกตั้ง จะมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ หน่วยเลือกตั้ง“พันตรีปิยชาติ กล่าวและว่า

ซ้ายมือ นายสมบัติ จันทรา ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจ.ปัตตานี กลาง พ.ต.ปิยชาติ รุจิระชุณห์ ผู้ตรวจการ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขวาสุด นายบรรพจน์ หอประยูร รองผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจ.ปัตตานี
ซ้ายมือ นายสมบัติ จันทรา ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจ.ปัตตานี
กลาง พ.ต.ปิยชาติ รุจิระชุณห์ ผู้ตรวจการ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขวาสุด นายบรรพจน์ หอประยูร รองผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจ.ปัตตานี

การเตรียมการเลือกตั้งมีความพร้อม อยู่ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ขณะนี้อยู่ในช่วงที่รัฐบาลนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ ตามระยะปฏิทินหรือ โรดแมปที่เตรียมการ กระบวนการขั้นตอนเรียบร้อย เมื่อมีการโปรดเกล้าฯลงมา จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายใน 150 วัน ประมาณต้นปีหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการทั้งรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ส่วนกกต.ได้เตรียมความพร้อมด้านคนไว้แล้ว

โครงการอบรมอาสาสมัครองค์กรเอกชนมืออาชีพ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจ.ปัตตานี ร่วมกับ สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
โครงการอบรมอาสาสมัครองค์กรเอกชนมืออาชีพ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจ.ปัตตานี ร่วมกับ สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

ความคืบหน้าผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่ละจังหวัด อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางจะคัดเลือกจาก 16 คน เหลือ 8 คน หรือมากกว่านั้นตามเขตการเลือกตั้งที่มี แต่ทั้งหมดจะไม่เกิน 8 คน เป็นกระบวนการขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเราไม่มีกกต.จังหวัด จะใช้ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดทำหน้าที่แทน ซึ่งจะมีกฎหมายรองรับในการแต่งตั้งตามบทบาท อำนาจ หน้าที่ต่อไป”พันตรีปิยชาติ กล่าว