1

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อมวลชนภาคใต้ ในหัวข้อ “ความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าไทย : กรณีหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง JDA-A18” ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 รวม 5 วัน เพื่อบำรุงรักษาประจำปี ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีสื่อมวลชนจากจังหวัดภาคใต้เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

2

นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่าได้รับการประสานจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แจ้งหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพัฒนาร่วมไทย -มาเลเซีย (JDA-A18) ส่งผลให้ปริมาณก๊าซฯหายไปจากระบบ 440 ล้านลูกบาศก์ฟุต ทำให้โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 และ 2 กำลังผลิตรวม 1,345 เมกกะวัตต์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าหลักของภาคใต้ไม่สามารถเดินเครื่องได้ กฟผ.จึงต้องปรับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติเป็นน้ำมันดีเซล โดยในช่วงเวลาที่หยุดจ่ายก๊าซฯ คาดการณ์ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 6.1 ล้านลิตร และน้ำมันเตา 6 ล้านลิตร และมีการเตรียมพร้อมของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการหยุดจ่ายก๊าซฯในครั้งนี้

3

การเตรียมพร้อมของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการหยุดจ่ายก๊าซฯในครั้งนี้ ตรวจสอบอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อพร้อมใช้งาน รวมถึงงดบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีการหยุดจ่ายก๊าซฯ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะประสานซื้อไฟฟ้าจากมาเลเซียผ่านระบบส่งกระแสตรงแรงดันสูง และระบบกระแสสลับแรงดันสูง และเตรียมโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีให้พร้อมเดินเครื่องตลอดเวลา”นายจรรยง กล่าวและว่า

4

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เตรียมทีมงานติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันทีโดยคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของภาคใต้ในช่วงหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติไว้ที่ 2,550 เมกะวัตต์ ขณะที่ความพร้อมด้านกำลังผลิตจากโรงไฟฟ้าภาคใต้มีประมาณ 2,936 เมกะวัตต์ รวมการส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงจากภาคกลาง (Tie Line) อีก 650 เมกะวัตต์ ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าว คาดว่าสถานการณ์ไฟฟ้าภาคใต้ในช่วง 5 วัน จะผ่านไปด้วยดี ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนช่วยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เพื่อเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าอีกทางหนึ่งด้วย

5

 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่ายังมีการเสวนาเรื่อง “ความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าไทย : กรณีหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง JDA-A18 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 (รวม 5 วัน) โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ซ้ายมือสุด นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย ถัดมา นายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา ถัดมา นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ (กฟผ.) ขวามือสุด นายพิพัฒน์ วรคุณพิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า (กฟผ.)

6

สรุปประเด็นสำคัญจากการเสวนา มาตรการเตรียมพร้อมรองรับระบบช่วงหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ 5 วัน โรงไฟฟ้าจะนะเปลี่ยนระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติเป็นระบบที่ใช้น้ำมันดีเซล ช่วงหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ 5 วัน ยืนยัน ไม่กระทบค่าใช้จ่ายค่าก๊าซ NGV ที่เติมตามปั๊ม ก๊าซ NGV มีเพียงพอ และราคาเดิม มีการประสานขอความร่วมมือรถโดยสารสาธารณะประเภทรถตู้ และรถบ้านที่เติมก๊าซ NGV วางแผนการใช้ก๊าซและน้ำมัน แนะมาตรการประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟฟ้า กองทุนดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นที่ ทิศทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน และถาม-ตอบข้อซักถามจากสื่อมวลชน